En individuell vurdering bør gjøres for bedriftens innkjøp, avhengig av varens leveringstid og hvor kritisk den er for din bedrifts egne prosjekter eller forpliktelser. Supply Chain Management - i praksis.

1. Ønsker din bedrift å ta mer ansvar for inngående logistikk og på denne måten oppnå kostnadsbesparelser?

Dette innebærer at du selv tar ansvaret for hentingen og frakten av dine varer, og ikke overlate til selger å håndtere transporten. På denne måten er det du som får kontrollen på dine varer og kostnaden knyttet til transporten.

2. Har din bedrift mulighet å samle sine innkjøp og bestillinger fra flere leverandører for å kunne oppnå en lavere transportkostnad totalt sett?

Dette gjør at du får færre, men større leveranser, og gir gode muligheter reduserte transportkostnader.

3. Har din bedrift tid og ressurser som kreves for å kunne ta større eierskap til logistikken?

For å ta et større eierskap og ansvar for sin egen logistikk, krever det egne ressurser eller en dedikert logistikkpartner som kan håndtere dette.

Hvis du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene - hva da?

Svarer du ja på disse ett eller flere av spørsmålene, bør din bedrift vurdere et større eierskap til inngående logistikk.
 
Enkelt sagt, så bør din bedrift vurdere å selv styre og håndtere kritiske leveranser, med lang leveringstid eller høy viktighet. For varer som ikke er kritiske eller som enkelt kan bestilles på nytt hvis leveringen feiler eller blir forsinket, kan du overlate ansvaret for transporten til selger. For noen bedrifter kan det være riktig å velge en delt løsning - ulik Incoterm på ulike varer.

La oss hjelpe deg med dine transporter

Kontakt oss