Personlig utlevering mottakingsbevis (PUM)

Nå kan du trygt sende dine PUM-sendinger med nye elektroniske løsninger for bestilling (EDI) og identitetskontroll. Når PUM-sendingen er utlevert til mottaker overfører vi dokumentasjon på mottakers identitet til en sikker digital postkasse i Digipost.

 

 

  • Mottaker må hente sendingen personlig og vise legitimasjon
  • Automatisk skanning og kontroll av legitimasjonen
  • Avsender mottar elektronisk bekreftelse på at sendingen er utlevert til riktig person
  • Sendingen kan spores under veis

Hvordan går jeg frem?

1
Hos deg

Hos deg

Først må vi sette opp en avtale om bruk av PUM-tjenesten.

Ta kontakt med en EDI leverandør for å sette opp et enkelt dataprogram for overføring av sendingsinformasjon til våre systemer.

Se oversikt over EDI leverandører eller kontakt din eksisterende leverandør for å komme i gang.

Med EDI kan du velge at PUM-sendingen kun skal utleveres til mottaker med gyldig pass som legitimasjon.

Du leverer inn sendingene på avtalt innleveringssted. 

2
Hos oss

Hos oss

Vi sender PUM-sendingen trygt fram til mottakers postkontor eller Post i Butikk og sender en SMS eller e-post når sendingen er klar til henting.

Mottakere som ikke har oppgitt mobilnummer eller e-post adresse får en skriftlig hentemelding i posten.

Ved utlevering blir mottakeres legitimasjon skannet og automatisk sjekket opp mot sikkerhetsmønster, ekthet og gyldighetsdato.

Vi sender en utleveringsrapport med dokumentasjon på mottakers identitet til din konto i Digipost

3
Hos mottaker

Hos mottaker

Mottakeren får melding når PUM sendingen er klar til henting.

Sendingen må hentes innen 2 uker. Påminnelse sendes på SMS eller e-post etter 3 og 11 dager (etter 5 dager for skriftlig påminnelse i posten).

Dersom mottaker ikke kan fremvise gyldig legitimasjon eller sendingen ikke blir hentet går den i retur til avsender etter 2 uker. Returer sendes som rekommandert brev.

Hva koster det?

PUM koster kr 298,- per sending (eks. mva)

Prisen er inkludert porto for fremsending, sikker utlevering og utleveringsrapport med kopi av mottakeres legitimasjon som dokumentasjon på mottakers identitet.

Nye priser fra 01.01.2020
PUM koster kr 307,- per sending (eks. mva)