Personlig utlevering mottakingsbevis (PUM)

Nå kan du trygt sende dine PUM-sendinger med nye elektroniske løsninger for bestilling (EDI) og identitetskontroll. 

Når PUM-sendingen er utlevert til mottaker overfører vi dokumentasjon på mottakers identitet til en sikker digital postkasse i Digipost.

 

 

  • Leveres normalt innen 3 virkedager ved elektronisk varsling til mottaker
  • Mottaker må hente sendingen personlig og vise legitimasjon
  • Automatisk skanning og kontroll av legitimasjonen
  • Avsender mottar elektronisk bekreftelse på at sendingen er utlevert til riktig person
  • Sendingen kan spores under veis

Hvordan går jeg frem?

1
Hos deg

Hos deg

Først må vi sette opp en avtale om bruk av PUM-tjenesten.

Ta kontakt med en EDI leverandør for å sette opp et enkelt dataprogram for overføring av sendingsinformasjon til våre systemer.

Se oversikt over EDI leverandører eller kontakt din eksisterende leverandør for å komme i gang.

Med EDI kan du velge at PUM-sendingen kun skal utleveres til mottaker med gyldig pass som legitimasjon.

Du leverer inn sendingene på avtalt innleveringssted. 

2
Hos oss

Hos oss

Vi sender PUM-sendingen trygt fram til mottakers postkontor eller Post i Butikk og sender en SMS eller e-post når sendingen er klar til henting.

Mottakere som ikke har oppgitt mobilnummer eller e-post adresse får en skriftlig hentemelding i posten.

Ved utlevering blir mottakeres legitimasjon skannet og automatisk sjekket opp mot sikkerhetsmønster, ekthet og gyldighetsdato.

Vi sender en utleveringsrapport med dokumentasjon på mottakers identitet til din konto i Digipost

3
Hos mottaker

Hos mottaker

Mottakeren får melding når PUM sendingen er klar til henting.

Sendingen må hentes innen 2 uker. Påminnelse sendes på SMS eller e-post etter 3 og 11 dager (etter 5 dager for skriftlig påminnelse i posten).

Dersom mottaker ikke kan fremvise gyldig legitimasjon eller sendingen ikke blir hentet går den i retur til avsender etter 2 uker. Returer sendes som rekommandert brev.

Hva koster det?

PUM koster kr 307,- per sending (eks. mva)

Prisen er inkludert porto for fremsending, sikker utlevering og utleveringsrapport med kopi av mottakeres legitimasjon som dokumentasjon på mottakers identitet.