Elektronisk adresseoppdatering (EA) behandler post som ikke kan utleveres, og sender samtidig melding til deg for oppdatering av ditt kunderegister. 

Slik kommer du i gang

Tjenesten forutsetter at du har et system for å tildele unike KID-nummer for hver sending, og at det printes en unik strekkode på sendingen (snakk med printleverandøren om nødvendig). Tilsvarende må du kunne behandle datafilen som kommer tilbake med opplysninger om ny adresse eller returårsak. 

Merk sendingen

Hver enkelt sending må utstyres med en unik strekkode og EA-logoen.

Strekkoden forteller oss blant annet hvordan sendingen skal behandles dersom den ikke kan utleveres. 

Få tilbakemelding om feil adresse

Tilbakemelding til avsender skjer i form av en datafil beregnet for elektronisk behandling. Inneholder alltid opplysninger om hvilke sendinger som feiler og vanligvis opplysninger om ny adresse dersom vi har det.

Kontakt oss og bestill

EA er en abonnementstjeneste med årsavgift og en avgift for hver sending som ikke kan utleveres på vanlig måte, og som derfor får spesiell behandling.

Mer informasjon og bestilling av Elektronisk Adresseoppdatering