Spørsmål og svar om EA

 • Kan alle benytte EA-tjenesten?

  Dette er en tjeneste du kan abonnere på

  Tjenesten forutsetter at du har et system for å tildele unike KID-nummer for hver sending, og at du kan få printet en unik strekkode på sendingen.

  Tilsvarende må du kunne behandle datafilen som kommer tilbake med opplysninger om ny adresse eller returårsak. 

   

 • Hva skjer med selve EA-sendingene?

  Dersom mottaker finnes på oppgitt adresse, blir sendingen utlevert som vanlig.

  EA-sendinger som ikke kan utleveres på adressen, blir behandlet etter oppgitt servicegrad på sendingen.

  Det vanligste er at vi søker etter ny adresse i Postens adresseregister og videresender brevet til ny adresse. Noen foretrekker at sendinger som ikke kan utleveres blir sendt i retur eller at den blir makulert. 

 • Bruker en EA-sending lengere tid?

  EA-sendinger med riktig adresse blir utlevert like raskt som tilsvarende sending uten EA.

  Feil eller mangel i adressen vil gjøre følgende behandlingstid som må legges til ordinær fremsendingstid:

  • A-prioritert: 1 dag
  • B-økonomi: 2 dager

  Sendinger med ny adresse sendes frem til postmottaker, som A-prioritert. 
  Sendinger med registrert returårsak sendes i retur til avsender som B-økonomi eller makuleres, avhengig av hva som er valgt som servicegrad i strekkoden. Posten benytter alltid returadressen som står på sendingen.

 • Hvordan lager jeg strekkoder?

  Strekkode er en font-type som gjør at maskiner kan lese tall og bokstaver.

  I forbindelse med EA brukes Code 128 (anbefales!) eller Code 39.
  Strekkode-fonter og software kan kjøpes via norske strekkodeleverandører. Det finnes også en del gratis Code 39-fonter på nettet.

  Code 128 er svært effektiv når det gjelder plassutnyttelse. Den inneholder alltid en kontrollkarakter for å øke avlesningssikkerheten. Derfor er det behov for en egen software for å generere strekkoden.

  Code 39 krever start/stopp tegnet * før og etter strekkodens posisjoner og tar vesentlig større plass enn Code 128 ,og er derfor ikke egnet til for eksempel standard vinduskonvolutter. Det kreves ingen software for å produsere Code 39.

  Du finner rikelig med informasjon om strekkoder på nettet (søk "strekkoder", "Code 128" eller "Code 39").

  Informasjon om oppbygging av strekkoden finner du et annet sted på denne siden.

  Strekkoder sendes inn for test ved første gangs bruk.

 • Hvilken type EA-logo skal jeg benytte?

  Det normale er å benytte den logoen som heter sort-hvit. Velg det filformatet som passer ditt system. Men sjekk at logoen blir tydlig. 

  Negativ logo benyttes når bakgrunnet tilsier det.