Pristillegg Stykk- og partigods

Pristillegg Stykk- og partigods

Er tillegg til våre priser som kommer som en konsekvens av at sendingene ikke er innenfor våre standard betingelser.

Bomtur ved henting eller levering

Gjelder ved henting eller levering, eller hvis mottaker ikke er tilstede. Tillegg utkjøring etter kl 16.00, og øvrige tjenester ved levering til privatpersoner, må avtales med lokal terminal.

Feiladressert sending

For å ha høy leveringskvalitet er vi avhengige av korrekt sendingsinformasjon og leveringsadresse. Sendinger med ugyldig postnummer eller bruk av postnummer til postboks risikerer å bli feilsendt og forsinket.

Alle kunderegistre har behov for oppdatering, ellers vil dataene etter hvert bli av dårlig kvalitet. Et kunderegister som ikke er oppdatert, vil medføre at informasjon om adressat på EDI fil og merkelapp kan inneholde feil.

Med et godt vedlikeholdt kunderegister bidrar du til at vi kan utføre tjenesten i henhold til forventning.

Bring krever at alle sendinger har korrekt sendingsinformasjon, dette er spesifisert i vår Transportguide. Sendinger med ugyldig postnummer eller bruk av postnummer til postboks, vil bli belastet med et tillegg.

Henting mindre sendinger

Henting av sendinger med samlet vekt mindre enn 100 kg.

Prises pr. oppdrag, se egen prisliste.

Kredittgebyr

Kostnader ved å tilby kreditt er ikke inkludert i frakten mellom avsender og mottaker. Prises pr. faktura, se egen prisliste.

Lagerleie

Når mottaker eller avsender av ulike årsaker forhindrer utlevering av godset og Bring må lagre sendingen på terminal, vil lagerleie automatisk bli belastet fra 2. arbeidsdag. Avsender belastes. Prises pr. 100 kg/dg, se egen prisliste.

Mangelfull adressering

For a utføre transporten i henhold til gjeldende ruteplaner er Bring avhengig av at mottaker adresse er korrekt oppgitt med riktig steds- og gate-adresse. Ved feil oppgitte data tilkommer et pristillegg som belastes fraktbetaler.

Prises pr. sending, se egen prisliste.

Manglende EDI informasjon

Det vil bli belastet et pristillegg for sendinger hvor EDI- informasjon ikke er mottatt iht. avtale.

Merkostnader

For mer informasjon om fakturering av merkostnader, se våre Generelle betingelser i transportguiden under punkt Omfang.

Måling og veiing

For å beregne riktig frakt for alle sendinger, er det viktig at vekt og volum er påført riktig. Det er avsenders ansvar å påføre riktig mål og vekt. Dette skal følge både på selve transportetikettene og i EDI-meldingen. Bring kontrollmåler sendinger. Manglende informasjon, eller feil oppgitt data i EDI meldingen vil bli korrigert ved kontroll. Dersom endringen medfører oppjustering av fraktberegnet vekt, vil Bring ilegge et pristillegg og prisberegning vil bli foretatt i henhold til oppdaterte data.

Purregebyr

Alle oppdrag hvor det er innrømmet kreditt betales etter faktura og skal være Bring i hende innen forfallsdato. Alle innsigelser mot fakturaen skal være tatt opp skriftlig med Bring innen 8 dager etter mottakelsen av fakturaen. Ved betalingsmislighold beregnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav. Bring har rett til å motregne /holde tilbake penger som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade eller manko. Ved purring på faktura tilkommer en avgift på 1/10 del av det til enhver tid gjeldende inkassosats. Prises pr. faktura, se egen prisliste.

Retur / omadressering

I de tilfeller mottaker nekter å motta godset eller det oppstår hindringer for utlevering, innhenter Bring aksept fra oppdragsgiveren. Hvis denne ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres godset automatisk for oppdragsgivers egen regning og risiko. Oppdragsgiver blir fakturert for frakt til ny adresse eller returfrakt, samt et tillegg pr. sending, se egen prisliste.

Ved omadressering, vil Bring fakturere frakt til ny adresse, samt et tillegg pr. sending, se egen prisliste. Avsender eller fraktbetaler har anledning til å endre. Det er ikke anledning å endre mottaker, kun adresse endring er tillatt.