Ulike løsninger for Flyfrakt

Ulike løsninger for Flyfrakt

Noen vareslag krever spesiell tilrettelegging.

Flu som lastes

Større prosjekter

Spesialhåndtering er nødvendig for større prosjekter, må planlegges og må noen ganger fraktes i eget fraktfly. Løsninger hvor hele fly benyttes til større prosjekter, passer for deg som har større forsendelser.

Farlig gods

Vi transporterer og håndterer farlig gods i henhold til reglene fastsatt av IATA/DGR.

Verdiforsendelser

Vi transporterer verdiforsendelser i henhold til gjeldende regler for VAL, IATA bestemmelser og respektive flyselskapers bestemmelser.

Kister og Urner

Vi transporterer kister og urner i henhold til gjeldende regler for HUM, IATA bestemmelser og respektive flyselskapers bestemmelser.
 
For alle ovennevnte kategorier gjelder et omfattende regelverk som må oppfylles før forsendelsen kan aksepteres. Kontakt derfor ditt nærmeste Bring-kontor for nødvendige avklaringer.

Del artikkel