Nummererte etiketter

I tillegg må brevene være påsatt  etiketter med sendingsnummer og strekkode som du kan bestille i nettbutikken

Bestilling med EDI

Brukes EDI meldte sendinger printes sendingsnummeret og strekkoden automatisk på etiketten.