Digital tollinformasjon Min Post

Digital tollinformasjon skal registreres i Min Post

Når du skal sende postsendinger som inneholder en gjenstand til utlandet er det nå obligatorisk å sende tollinformasjon digitalt. Dette gjør du ved å registrere tollinformasjonen i Min Post. Dette kan gjøres både enkeltvis per sending og samlet for flere sendinger. Det effektiviserer sendeflyten, og forbedrer leveringsprosessene.

En kvinne som bruker Min Post på maskinen sin

Hva innebærer endringen ?

Avsender har ansvaret for at postsendinger som inneholder en gjenstand og skal sendes til utlandet eller Svalbard, har korrekt tolletikett festet på forsiden av sendingen. 

Frem til nå har du fylt ut vår tolletikett for hånd og festet på sendingen. En del bedrifter benyttet også egenproduserte etiketter. Av sikkerhetsmessige årsaker øker mottakerlandene nå kravene til elektronisk informasjon, og først ute er USA med US Stop Act. 

Tollmyndighetene krever at tolldokumentasjonen opplyser om innhold, verdi og festes utenpå sendingen. Dersom digital tolletikett mangler eller er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli returnert.

Dette betyr at du som avsender er ansvarlig for å registrere tollinformasjonen i Min Post før du bestiller forsendelse, uansett om du bruker tjenestene Post med like formater, Post med blandede formater eller frankeringsmaskin. Når du logger inn i Min Post vil du se en egen fane hvor du kan registrere tollinformasjon.
Du kan gjøre dette for hver enkelt sending, eller samle det i en excelfil. Excelmal finner du i Min Post. 

Dersom det er benyttet manuelt utfylt tolletikett (CN23) og vi må registrere tollinformasjonen digitalt for deg tilkommer en avgift - se prisliste.

Gammel tolletikett (CN22) kan ikke benyttes lenger.

Slik registrerer du tollinformasjonen i Min Post:

 • Logg inn i «Min Post».
   
 • Velg fanen «Tollinformasjon» og legg inn informasjon for hver enkelt sending eller last opp excelfil med tollinformasjon. 
   
 • Systemet vil generere en PDF-fil med etiketter for utskrift. PDF-filen er i A4 format. Dersom du har en etikettskriver må du skalere og rotere etiketten.
   
 • Skriv ut etikettene, fest de på sendingene (varene) og klargjør for innlevering.
   
 • Logg inn i «Min Post» og registrer ordre på Post med like formater eller Post med blandede formater. Bruker du frankeringsmaskin eller frimerke frankeres sendingen på vanlig måte.
CN23 eksempel (002)
Format: 100 x 192,26mm

Fordeler for deg og dine kunder:

 • Importfortollingen i mottakerlandet kan skje raskere når mottakerlandene får tollinformasjonen elektronisk.
   
 • Det vil også legge til rette for bedre og mer effektive varslinger til mottaker av sendingene.
   
 • Det gir deg bedre oversikt over sendingene som krever tollinformasjon.
 • Når du skriver ut tolletikett via Min Post, er du sikret at du benytter riktig utgave av tolletiketten og du slipper å oppbevare ubrukte etiketter.
 • Øvrige fortollingsregler for eksport fra Norge er uendret, og de finner du her.