Printvennlig versjon (PDF)

Her finner du nye vilkår gjeldende fra 1. September 2018 (PDF)

Pakningslisten gjelder for Post med like formater som skal leveres i kassett, sortert på de 2 første siffer i postnummeret

Når antallet sendinger utgjør 20 kassetter til en terminal skal kassettene pakkes på pall og merkes med terminalens adresse, slik at pallen kan sendes direkte uten ompakking.

Er det mindre enn 20 kassetter til en terminal skal kassettene pakkes samlet på pall og merkes med innleveringsterminalens adresse.

Direktepakking av kassetter gjelder for sendinger i formatene:


Små

  • Ikke maskintilpassede og maskintilpassede sendinger
  • Små ikke maskintilpassede sendinger i form av selfmailere, pressfals, falsede enkeltark o.l. bør legges i kassettene i stigende postnummerrekkefølge.

Store

  • Maskintilpassede sendinger i konvolutt, rabattkategori MV1 og MV2

Tabellen viser hvilke postnummerområder som tilhører den enkelte terminal. Når du har 20 kassetter til en terminal merker du pallen med hvilke postnummerområder den inneholder og adresse til terminal.

Postnummerområder Adresse til terminal
2 -siffer: 0000 - 3099, 3300 - 3699 0020 Oslo
2 -siffer: 3100 - 3299, 3700 - 3999, 4500 - 4999 3100 Stokke
2 -siffer: 4000 - 4499, 5500 - 5599 4000 Stavanger
2 -siffer: 5000- 5499, 5600 - 5999, 6800 - 6999 5000 Bergen
2 -siffer: 6000 - 6799 6400 Molde
2 -siffer: 7000 - 7999 7000 Trondheim
2 -siffer: 8000 - 8999, 9400 - 9499 8000 Bodø
2 -siffer: 9000 - 9399, 9500 - 9999 9000 Tromsø

For øvrig gjelder vilkår for Post med like formater, der krav til minsteantall og tilrettelegging er beskrevet for alle rabattkategorier.

1.1.2018 V01