Sortering i lastbærere (PDF)

Her finner du nye vilkår gjeldende fra 1. September 2018 (PDF)

Sortering i lastbærer gjelder ved innlevering av minst 5 000 sendinger.

For post med like formater gjelder sortering i lastbærer for Store og Ekstra store maskintilpassede sendinger (MV4), samt ikke maskintilpassede sendinger.

Ved innlevering skal sendingene være sortert i lastbærere til ”Postnummerområder” direkte til den enkelte postterminal. Sorteringslisten viser hvilke ”Postnummerområder” den enkelte terminal dekker.

Lastbærere merkes i henhold til opplysninger i kolonnene ”Postnummerområder” og ”Adresse til terminaler”. Merkeskilt for lastbærere fås ved henvendelse til Bring kundeservice.

For øvrig gjelder vilkår for Post med like formater.

Postnummerområder Adresse til terminaler
Utland 0019 Oslo Utland
0000 - 1399 0020 Oslo
1400 - 3099, 3300-3699 0020 Oslo
3100 - 3299, 3700-3999, 4500-4999 3100 Stokke
4000-4499, 5500 - 5599 4000 Stavanger
5000 - 5299, 5800 - 5899 5000 Bergen
5300 - 5499, 5600 - 5799,
5900 - 5999, 6800 - 6999
5000 Bergen
6000-6299, 6700 - 6799 6400 Molde
6300 - 6699 6400 Molde
7000 - 7999 7000 Trondheim
8000 - 8999, 9400-9499 8000 Bodø
9000 - 9399, 9500-9999 9000 Tromsø

 

1.1.2018 V01