Koronavirus og pandemi - Vi gjør alt vi kan for å opprettholde våre leveranser

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester. 

Post, pakker og varer som normalt

I det store og hele leveres posten som normalt over hele landet, og vareleveranser fra utenlandske nettbutikker går som normalt i Norden. Det kan dog oppstå forsinkelser. Utenfor EU er det nå en begrensing på hvilke land vi får sendt post til. Posten og Bring har høy beredskap og har ikke sendt ut noen permitteringsvarsler.

Oppdaterte driftsmeldinger

Bring lastebil

Flere ønsker nå hjemlevering

Som følge av Koronaviruset ser vi nå en eksplosjonsartet økning i etterspørselen på hjemlevering. Det kan medføre forsinkelser på enkelte av våre leveringer. Vi beklager dette, og jobber hardt for å få levert pakkene så raskt som mulig. Takk for tålmodigheten!

Vi har innført noen midlertidige endringer på enkelte tjenester, nettopp for å kunne sikre at vi raskt er leveringsdyktige på det økte hjemleveringsvolumet fremover. 

For å trygge dine kunder i checkout, er det viktig at du synliggjør ulike hjemleveringsalternativ, og med mulighet for tilleggstjenester. Vi har god kapasitet på Pakke i postkassen, og vi vet av erfaring at postkassen er en foretrukket mottaksplass.

Følgende endringer er på plass for å forenkle for både deg og dine kunder:

Tiltak for:

 • Pakke levert hjem (På døren):
  - For pakker med levering kl. 17-21 vil vi enkelte steder forsøke å levere allerede fra kl. 12. Hvis mottaker ikke er hjemme så gjør vi et nytt leveringsforsøk etter kl. 17 samme kveld.
  - Husk tilleggstjenesten "forenklet utlevering" slik at pakken kan settes igjen om mottaker ikke er hjemme eller ikke ønsker å møte sjåføren ved døren.
  - Mottaker signerer ikke for pakken. Sjåføren signerer med "C" ved overleveringen.
 • Pakke i postkassen:
  Vektgrensen økes midlertidig til 4 kg (volumgrensen er uforandret). Se bruttoprisliste. Husk å bruk tilleggstjenesten Pose på døren for å hindre at pakker går til hentested om postkassen er full. Midlertidig tiltak for Pose på døren er at mottakeraksept nå ikke er et krav.
 • Klimanøytral servicepakke (Pakke til hentested):
  - Mottaker kan kontakte Kundeservice og be om inntil 10 dagers ekstra hentefrist.
  - Mottaker slipper også å signere ved overlevering. Personalet i Post i butikk eller på postkontoret signerer med "C" på sin håndterminal.
  - Avsender kan kontakte Kundeservice og be om at tilleggstjenesten "Personlig Utlevering" oppheves. Da kan også et familiemedlem eller andre hente ut pakken.

Her finner du prisliste (pdf) for utvidet vektintervall for Pakke i postkassen. 

Bedriftspakke og Stykk- og partigods

Nå er det dessverre stadig flere bedrifter som må eller velger å stenge sin drift, slik at vi ikke får gjennomført levering. Som standard gjør vi to utleveringsforsøk, deretter returneres varene til avsender. Fremover vil vi allerede ved første leveringsforsøk måtte ta en vurdering om det er en mottaker som vil forbli stengt i en periode. For å redusere belastningen i vår distribusjon, vil det i slike tilfeller ikke bli et andre utleveringsforsøk før sendingen returneres til avsender. 

For å unngå slike situasjoner, ber vi deg som avsender om hjelp til å sikre at mottaker faktisk holder åpent i forbindelse med bestilling av transport, eller at vi kan levere til en alternativ adresse enn normalt. 

Tiltak for redusert smitterisiko

Bring har innført flere tiltak for å minimere smitterisiko, både for våre kunder og våre ansatte:

 • Ved pakke- og varelevering er det ingen fysisk kontakt
 • Mottaker signerer ikke på våre PDA'er. Sjåføren registrerer levering, og supplerer med GPS-koordinater.
 • For budtjenester og hjemlevering av tyngre varer benyttes nå en ny løsning der mottaker signerer for leveransen på sin egen mobil.
 • Strenge renholds- og hygienetiltak på bl.a. terminaler og postmottak.

Posten og Bring følger de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger og har i tillegg iverksatt egne konsernspesifikke tiltak. Vi har høy beredskap og krisestab er satt i konsernet. 

Medarbeidere i administrative funksjoner har som hovedregel hjemmekontor.

Betalingsutsettelse

Vi har stor forståelse for den utfordrende situasjonen som deres bedrift nå står i, og eventuelle behov for betalingsutsettelse eller økt kreditt. Samtidig har dessverre ikke Posten Norge AS og Bring mulighet til å gi betalingsutsettelser eller øke kreditter nå. Vi anbefaler at slike henvendelser tas med deres bankforbindelse, som forhåpentligvis er bedre rustet til å bistå dere på dette område gjennom denne krevende perioden. 

 

Vi følger koronasituasjonen nøye og har god beredskap

Vi følger situasjonen rundt koronaviruset tett og legger til grunn offisielle helseråd. Konsernet er en stor arbeidsplass og har betydelig virksomhet i Norden og i enkelte land utenfor Norden. Det er nå flere tilfeller av koronaviruset i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

-Vi følger utviklingen tett og har etablert god beredskap for å være forberedt på at situasjonen kan utvikle seg. Vi har informert våre medarbeidere og oppfordrer alle til å sette seg inn i og følge de offisielle helserådene som kommer fra Folkehelseinstituttet. Det samme gjelder våre medarbeidere i andre land som må følge rådene som gis i det landet de oppholder seg, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. 

Bring bil på bro

Vi er i beredskap og er forberedt på å håndtere situasjonen. Dersom situasjonen skulle forverre seg og føre til avvik i leverandørkjeden har vi blant annet etablert dialog med enkelte store kunder om prioritering av deres forsendelser.

Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.

En rekke tiltak iverksatt

Større arrangementer er avlyst og ikke-forretningskritiske flyreiser stoppes både innenlands og utenlands, i alle land hvor vi har ansatte. Denne restriksjonen gjelder inntil videre.

Eksterne møter skal som hovedprinsipp inntil videre gjennomføres på Skype/Teams eller telefon. Eksterne deltakere som likevel kommer til møter i Posten og Bring sine lokaler vil bli spurt om de har vært i områder med vedvarende smitte, og eller viser symptomer på smitte.

Internt i konsernet er det innført økt bruk av hjemmekontor, samt en rekke ekstraordinære hygiene- og renholdstiltak på terminaler, postmottak og på hovedkontoret. De forsterker det daglige arbeidet med renhold og hygiene, og skal forebygge smitte.

Force Majeure

Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold. Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme. Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.

Internasjonal postutveksling og vareflyt påvirkes i alt større grad av at restriksjoner i flytrafikken leder til innstilte passasjerfly og redusert kapasitet. Transport anses å ha en samfunnskritisk rolle og foreløpig er grensene åpne innad i EU for transport av gods på vei.

Bring truck

Største delen av den utgående posten fra Norge vil fortsatt komme frem til sin utenlandske destinasjon, men for leveranser utenfor EU er det nå kapasitetsutfordringer knyttet til nettopp restriksjoner for flytrafikken. Derfor vil vi nå kun motta post fra norske avsendere som skal til land som vi kan levere post til.
Oversikt over land det kan sendes brevpost til. 
Oversikt over land med restriksjoner for sending av pakker.

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina. Smitte spres mellom mennesker.

I Kina har det delvis vært stans i vareproduksjonen og således redusert post og varetransport. Dette er nå i ferd med å ta seg opp. I Italia er det innført restriksjoner for hele landet – og ikke bare i Nord Italia. Foreløpig går vareflyten som normalt, men det må tas høyde for at det kan oppstå forsinkelser i post og varesendinger.  Det samme vil være tilfelle fra andre land hvor koronasmitten er utbredt. Vi har tett kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere, og spesielt med de andre postselskapene i den internasjonale postunion.

Bring Cargo International Norge AS - oppdatert 01.04.2020:

Oppdatering på viktig informasjon rundt sendinger til/fra følgende land: Spania, Italia, Frankrike, Nederland, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Tyskland, Baltikum (antall land kan endres raskt kommende dager).
 
Flere europieske land innførte nå nylig en 14 dagers «lockdown» som varer til etter påske. Dette skal i utgangspunktet ikke ramme eksport og import av godstransport, men kan fremdeles ramme noen områder, type varer og industerier som klassifiseres som «ikke essensielle». Derfor er det svært viktig at dere som våre kunder tar kontakt med deres kunder og leverandører, og sjekker om det er mulig å hente og levere gods - slik at det unngås at godset må returneres med påfølgende kostnader. 
 
Vi har dessverre ikke kapasitet i denne situasjonen til å lagre sendinger hvor det ikke er mulig å hente eller levere. Forsinkelser må dessverre påregnes for de fleste land og trafikker. Vi følger situasjonen nøye og vil komme med jevnlige oppdateringer. 

Viktige oppdateringer

 • EU-kommisjonen har nå besluttet at de nye restriksjonene på eksport av smittevernutstyr ikke vil gjelde Norge og øvrige EFTA/EØS-land. Det er gode nyheter og betyr at Norge vil bli behandlet på lik linje med EUs medlemsland.

 • Flere fergeselskaper møter utfordringer med ruter og kapasitet. Fjordline har varslet 100% prisøkning, og har inntil videre lagt ned sin daglig rute mellom Bergen/Stavanger og Hirtshals.

Vi har innført en rekke smittevernstiltak for å beskytte våre ansatte og kunder på best mulig måte mot koronasmitte. Dette innebærer også at flere rutiner har blitt endret. Vi følger myndighetenes anbefaling når det kommer til forebygging av koronasmitte: hold avstand, unngå kontakt og ha god håndhygiene. 

Spørsmål og svar

 • Ja, vi fortsetter å levere pakker som normalt. Dog kan det forekomme noe lenger leveringstider, spesielt for pakker utenfor EU grunnet restriksjoner i flytrafikken.

 • I henhold til Folkehelseinstituttet og helsenorge.no er det ingenting som tilsier at det medfører risiko ved kjøp av varer, og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning. Sannsynligheten for at en smittet person forurenser en vare er lav, og risikoen er lav for å bli smittet av viruset som forårsaker covid-19 fra en pakke som har vært eksponert for ulike temperaturer og andre forhold under transport.

 • Nei, Posten og Bring har nå innført signeringsfri pakke- og godsoverlevering. Det betyr at:

  • Henter man pakken selv på hentested signerer personalet i butikken eller på Postkontoret med en "C" ved overlevering av varen.
  • Ved hjemlevering av pakker signerer sjåføren selv med "C" ved overleveringen, og leveransen kompletteres med GPS-koordinater.
  • For våre budtjenester og hjemlevering av tyngre varer over 35 kg har vi tatt i bruk en ny løsning der mottaker selv signerer for varene på sin egen mobil.
 • Alle våre 1600 hentesteder er åpne, de aller fleste med uendrede åpningstider. En del postkontor og Post i butikk har midlertidig endret sine åpningstider i lys av koronasituasjonen. Oppdatert oversikt over åpningstider finner du på posten.no/kart

   

 • Helsemyndighetene fraråder å gå på butikken hvis man er i karantene på grunn av koronaviruset. Dermed kan du ikke hente pakker på postkontor eller Post i butikk så lenge du er i karantene.

  • Det er mulig for andre å hente pakke så lenge det ikke er personlig utlevering. Er det legitimering må den som henter pakken ha fullmakt fra adressaten.
  • Det er også mulig å bestille hjemlevering og få pakken levert hjem.
  • Man kan også få utvidet hentefristen med inntil 10 dager (ta kontakt med kundeservice).
 • Også her følger vi Folkehelseinstituttets (FHI) råd, som fraråder bruk av hansker når det kommer til håndtering av varer. Dette skyldes at:

  • Hansker har ingen smittevernende effekt når det kommer til håndtering av varer/mat.
  • Det kan gi en falsk følelse av at man er beskyttet – og dermed øke risikoen for at man ikke er like nøye med håndvask.
  • Viktigste rådet er å være nøye med å vaske hendene ofte og grundig.
 • Når det kommer til spørsmål om bruk av munnbind gir helsenorge.no følgende råd:

   

  • Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt
  • Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.
 • For postsendinger til land utenfor EU/EØS er det nå kapasitetsutfordringer knyttet til bl.a. flytrafikken. Oppdatert side for hvilke land du kan sende post til både i og utenfor EU/EØS finner du på posten.no.

 • Vi har stor forståelse for den utfordrende situasjonen som deres bedrift nå står i, og eventuelle behov for betalingsutsettelse eller økt kreditt. Posten Norge AS og Bring har dessverre ikke mulighet til å gi betalingsutsettelser eller øke kreditter nå. Vi anbefaler at slike henvendelser tas med deres bankforbindelse, som forhåpentligvis er bedre rustet til å bistå dere gjennom denne krevende perioden.