Koronainformasjon

Koronainformasjon - Vi følger utviklingen nøye

Smittetallene øker igjen på mange steder i Norge, og vi følger derfor utviklingen nøye. Hva betyr det for deg som Bring-kunde og hvordan påvirker det våre tjenester?

Smitten i samfunnet øker og det innføres nå flere lokale og regionale restriksjoner og anbefalinger. Vi innfører derfor noen midlertidige unntak fra våre ordinære leveringsrutiner for å minimere smitterisiko, og gjøre arbeidshverdagen tryggere for våre kunder og medarbeidere.

Signaturfri levering fra 3. desember for pakker levert hjem og til bedrift

Fra fredag 3. desember gjeninnfører vi signaturfri levering over hele landet inntil videre for pakker som blir levert på døren til private, samt pakke- og godslevering til bedrifter. Signaturfri levering betyr at mottaker ikke trenger å signere for pakken. Sjåføren registrerer levering og mottakers navn, signerer med en «C» og supplerer med GPS-koordinater.

For budtjenester og hjemleveringer av tyngre varer benyttes en ny løsning der mottaker signerer for leveransen på sin egen mobil.

Økt smittetrykk kan medføre leveransehindringer

I flere regioner i landet nå er det svært høyt smittetrykk og økende fravær hos mange bedrifter. Med dette som bakteppe og med innføring av ulike lokale og regionale tiltak medfører det at Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon i dette geografiske område. Så lenge en leveransehindring oppstår som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke kunne anses som mislighold.

Smittesituasjonen i nedenfor angitte regioner innebærer at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt, og at avvik vil kunne forekomme. Som eksempler kan nevnes:

•    hentetidspunkter
•    fremsendingstider
•    leveringstidspunkter
•    utvidede tjenester hos mottaker
•    tidsgaranti

For å forenkle og sikre trygge leveringer innfører vi også unntak fra signaturkrav ved utlevering av pakker og gods i hele landet. Det innebærer, som beskrevet over at mottaker slipper å signere på sjåførens terminal ved levering. Sjåføren signerer for mottaker med en "C", eller så får mottaker en SMS med link til å signere for pakken digitalt.

Force Majeure-situasjonen og unntak fra ordinære leveringsrutiner gjelder for utlevering i dekningsområdene til her under angitte terminaler. Unntakene gjelder frem til de lokale smittetiltakene i disse regionene oppheves.

Region Fra dato Utleveringsterminal Varighet
Osloregionen og
kommunene rundt
3. desember Oslo Inntil videre
Stavanger-regionen 2. desember Stavanger Inntil videre
Ålesundregionen 1. desember Ålesund Inntil videre
Trondheimsregionen 25. november Trondheim Inntil videre
Bergensregionen 22. november Bergen Inntil videre
Narvikregionen 15. november Narvik Inntil videre
Tromsøregionen 8. november Tromsø Inntil videre

Generell info

Vi følger smitteutviklingen nøye, og justerer driftsrutiner etter eventuelle nasjonale og regionale tiltak og anbefalinger. Myndighetenes råd om god håndhygiene, anbefalinger rundt forkjølelse- og sykdomssymptomer, samt hoste mfl. gjelder fortsatt. Disse anbefalingene og rutinene opprettholder vi selvsagt i Posten og Bring. Blant annet vil håndsprit til enhver tid være lett tilgjengelige hos alle våre utleveringssteder, terminaler og i våre kjøretøy.

Mindre lokale tilpasninger i driftsrutiner kan forekomme som løsninger på lokale utfordringer ute i distribusjonsnettet. Rutiner og vilkår kan se ulike ut for lignende tjenester i våre nordiske land. Vi anbefaler derfor at du leser oppdatert informasjon om opphevelse av korona-relaterte logistikkrutiner på respektive lands nettsider:

- Bring Sverige
- Bring Danmark
- Bring Finland

Hjemlevering
For hjemlevering gjeninnføres signaturfri levering fra 3. desember.

 

Restriksjoner for pakker og brevpost til utlandet

Publisert 27.09.2021
Sist oppdatert 03.12.2021
Del artikkel