Koronainformasjon

Koronainformasjon - Vi følger utviklingen nøye

Smittetallene øker igjen i hele Norge, og vi følger derfor utviklingen nøye. Hva betyr det for deg som Bring-kunde og hvordan påvirker det våre tjenester?

Smitten i samfunnet øker og det innføres nå både nasjonale og regionale restriksjoner. Vi innfører derfor noen midlertidige unntak fra våre ordinære leveringsrutiner for å minimere smitterisiko, og gjøre arbeidshverdagen tryggere for våre kunder og medarbeidere.

Vi følger koronasituasjonen nøye og har god beredskap

Vi følger situasjonen rundt koronaviruset tett og legger til grunn offisielle helseråd. Konsernet er en stor arbeidsplass og har betydelig virksomhet i Norden og i enkelte land utenfor Norden. De tiltakene vi innfører er strenge fordi vi ønsker å gjøre våre kunder trygge og beskytte våre medarbeidere mot sykdom.

Beredskapen er god, og vi er forberedt på at situasjonen nok en gang kan utvikle seg. Vi har informert våre medarbeidere og oppfordrer alle til å sette seg inn i, og følge de offisielle helserådene som kommer fra Folkehelseinstituttet.

Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.

Signaturfri levering fra 3. desember for pakker levert hjem og til bedrift

Fra fredag 3. desember gjeninnførte vi signaturfri levering over hele landet inntil videre for pakker som blir levert på døren til private, samt pakke- og godslevering til bedrifter. Signaturfri levering betyr at mottaker ikke trenger å signere for pakken. Sjåføren registrerer levering og mottakers navn, signerer med en «C» og supplerer med GPS-koordinater.

For budtjenester og hjemleveringer av tyngre varer benyttes en ny løsning der mottaker signerer for leveransen på sin egen mobil.

Force Majeure

I flere regioner i landet nå er det svært høyt smittetrykk og økende fravær hos mange bedrifter. Dette kan medføre leveransehindringer. Det i kombinasjon med innføringen av nasjonale og regionale tiltak medfører at Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon.

Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.

Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme. Som aktuelle eksempler kan nevnes:

  • hentetidspunkter
  • fremsendingstider
  • leveringstidspunkter
  • utvidede tjenester hos mottaker
  • tidsgaranti

Generell info

Vi følger smitteutviklingen nøye, og justerer driftsrutiner etter nasjonale og regionale tiltak og anbefalinger. Myndighetenes råd om god håndhygiene, anbefalinger rundt forkjølelse- og sykdomssymptomer, samt hoste mfl. gjelder fortsatt. Disse anbefalingene og rutinene opprettholder vi selvsagt i Posten og Bring. Blant annet vil håndsprit til enhver tid være lett tilgjengelige hos alle våre utleveringssteder, terminaler og i våre kjøretøy.

Ute i driften på våre terminaler er det igjen innført rutinene for å sørge for god avstand i ulike arbeidssituasjoner. I situasjoner der minst en meters avstand er vansklig å overholde er det krav på at munnbind brukes.

Mindre lokale tilpasninger i driftsrutiner kan forekomme som løsninger på lokale utfordringer ute i distribusjonsnettet. Rutiner og vilkår kan se ulike ut for lignende tjenester i våre nordiske land. Vi anbefaler derfor at du leser oppdatert informasjon om opphevelse av korona-relaterte logistikkrutiner på respektive lands nettsider:

- Bring Sverige
- Bring Danmark
- Bring Finland

Internt i konsernet er det gjeninnført hjemmekontor der det er mulig, da avstand er en av de viktigste virkemidlene for å forebygge smitte. Arrangementer og samlinger er derfo avlyst, og reiser som ikke er forretningskritiske er stoppet både innenlands og utenlands, i alle land hvor vi har ansatte. Denne restriksjonen gjelder inntil videre.

Hjemlevering
For hjemlevering gjeninnføres signaturfri levering fra 3. desember.

Restriksjoner for pakker og brevpost til utlandet

Publisert 27.09.2021
Sist oppdatert 20.12.2021
Del artikkel