Koronavirus og pandemi - Vi gjør alt vi kan for å opprettholde våre leveranser
Koronavirus og pandemi - Vi gjør alt vi kan for å opprettholde våre leveranser Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Les mer om hvordan vi håndterer koronasituasjonen her

Hjelp og kundeservice


For hjelp og service prøv gjerne en chat med vår digitale medarbeider. 

Driftsmeldinger

Grunnet banearbeid både på Dovrebanen og strekninger i Sverige helgen uke 23, vil det kunne bli forsinkelser på pakker og gods mellom sør og nord Norge.
05.06.20 12:42

Banearbeidene medfører at det blir mange innstilte tog mellom Sør Norge og Nord Norge førstkommende helg. Vi setter opp ekstrakapasitet med biler på flere strekninger, men det må påregnes at pakker og gods i noen grad blir forsinket i opptil 2 dager. Dette gjelder da postnumrene 0001-7999 til 8000-9999 og motsatt vei.

Transporttider sommeren 2020
04.06.20 13:24

I forbindelse med sommeren vil det bli noen tilpasninger av transporttider for pakker og gods.

Transporttider for Bedriftspakker, Servicepakker, På Døren og Parti-/Stykkgods vil i ukene 28 – 32 ha tilnærmet ordinær fremsending fra/til de største byene. Til mindre steder og volumsvake områder kan det tilkomme +1 dag i fremføringen.

Holder dere stengt en eller flere uker i sommer?

Vi har ordinær henting av pakker og gods. Har dere stengt noen uker i sommer gi oss beskjed slik at vi vet når vi kan hente og levere varene dine: på våre nettsider eller tlf 04045 innen 1. juli.

 

I perioden 2.6-14.6 er ferge sambandet Jondal-Tørvikbygd stengt.
03.06.20 12:34

Dette medfører at pakker og gods til postnumrene 5626-5629, 5750-5778, 5780-5781 kan bli inntil ett døgn forsinket. Det samme gjelder pakker og brev fra de nevnte postnumrene.

Forsinkelse i fremsending av Bedriftspakke ekspress til Bergen
25.05.20 16:32

På grunn av nattestengt Flesland 25.5. – 11.6. sendes Bedriftspakke ekspress med bil i stedet for fly til Bergen.

Det betyr at det kan bli inntil 1 dags forsinkelse på ekspresspakker fra postnumrene 00-39, 60-62, 67 og 70-99 til 50-53 og 56-59.

For Bedriftspakke ekspress fra postnumrene 40-59, 63-66 og 68-69 til 50-53 og 56-59 vil det bli samme fremsendingstid som normalt.

Tidsgarantien suspenderes hele perioden.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 22. april 2020
22.04.20 17:03

Netthandelen holder seg fortsatt på et veldig høyt nivå og som en følge av dette leveres det uvanlig mye pakker over hele landet og enkelte forsinkelser kan oppstå.

- Denne uken meldes det om 25 prosent økning i leveranser av store pakker, sammenlignet med samme uke i fjor. Det kjøres ekstra turer for å være ajour.

- Bruken av Norgespakke har økt med 20 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Bruken har vært så stor at det enkelte steder er tomt for adresselapper og kunder oppfordres til å kjøpe Norgespakke på posten.no. Kunder er ellers flinke til å hente pakker på Post i Butikk og postkontor, i snitt ligger pakkene kun ett døgn før de blir hentet.

- Det er en økning på rundt 150 prosent for pakker som sendes til postkassen. Bruken av tjenesten ligger nå på nivå med julesesongen og forsinkelser kan oppstå.

- Over hele landet er det en kraftig økning i hjemlevering av pakker på døren. Vi gjør vårt ytterste for å være ajour, men noen kan dessverre oppleve forsinkelser på valgt leveringsdag

- Arbeid på jernbanen i Sverige gir forsinkelse på leveranser til Finnmark

- Utenlandsvolumet på pakker inn og ut av Gardermoen er i ferd med å normalisere seg. Det må fortsatt tas høyde for forsinkelser på brev til og fra utlandet. 

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Forsinkelse i fremsending av pakker og gods til Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.
17.04.20 13:00

I ukene 17-27 vil det grunnet banearbeid bli vesentlige forsinkelser på enkelte av togene til Narvik. Det vil da medføre at pakker og gods fra postnummer 0000-6999 til postnummer 8300-8599 og 9000-9499 kan bli inntil ett døgn forsinket i denne perioden.

 

Volumer til Nordland sør for Ofoten og Lofoten, og Finnmark vil i liten eller ingen grad bli påvirket.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 15. april 2020
15.04.20 15:25

Driftsstatus Posten og Bring onsdag 15 april 2020

Denne påsken er det blitt handlet uvanlig mye på nett. Flere steder i landet leverer derfor Posten og Bring rekordmange pakker til postkasser og på døren til kundene. Store mengder pakker kombinert med dårlig vær flere steder i landet kan medføre forsinkelser i leveranser fram mot førstkommende helg.

I Oslo, Akershus og Østfold kan det oppstå forsinkelser på hjemkjøring av pakker til privatpersoner, som har en stor økning den siste tiden. Posten gjør sitt ytterste for at flest mulig leveranser skal gå som normalt og omdisponerer mannskaper der hvor behovet er størst. 
 
Postgangen mellom Vestlandet og Østlandet vil flere steder bli forsinket på grunn av dårlig vær ved fjellovergangen, noe som skaper problemer for Bergensbanen. Også i Nord-Norge fører været til at post kan bli forsinket.

Posten jobber for at distribusjon av post og pakker skal være ajour før helgen. 
 
Kunder som venter pakker med sporing oppfordres til å sjekke status for sendingen på posten.no, eller ved å benytte Postens sporingsapp. Den kan lastes ned til alle smarttelefoner.

Koronasituasjonen fører også til at det kommer mindre regelmessig post fra utlandet og inn til Norge.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 14. april 2020
14.04.20 15:06

Leveranser av brev, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet. Følgende forhold er verdt å merke seg:

- Store pakkevolumer er på vei ut til det norske folk. Enkelte forsinkelser og avvik vil forekomme grunnet høye volumer og lokale værforhold, spesielt i Nord-Norge 
- Sporing av pakker kan gjøres i Posten appen, på www.posten.no og www.bring.no
- Posten følger situasjonen fremover ift. gradvis åpning av samfunnet i Norge – og tilsvarende følger vi utviklingen i Europa som i stor grad påvirker internasjonal transport og pakke- og godsvolumene inn til Norge.

Driftsrapporten vil fremover kun oppdateres dersom det er større driftsavvik.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 06. april 2020
06.04.20 15:39

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet. Noe forsinkelse kan oppstå.

Utlevering av post vil skje som normalt til og med onsdag 8. april. Utlevering av post starter opp igjen som normalt tirsdag 14. april.

Driftstatus fra Posten og Bring vil fremover kun bli oppdatert dersom det skjer noe ekstraordinært.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 03. april 2020
03.04.20 14:07

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet. Noe forsinkelse kan oppstå.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Driftsstatus for påsken
02.04.20 15:38

Onsdag 8. april er det ingen innhenting og begrenset utkjøring. For tjenesten På Døren vil det være utkjøring frem til kl 16. Pakker vi ikke får levert hjem blir levert til nærmeste Post i butikk.

Informasjon om driften i de andra landene:

Sverige
Danmark
Finland

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 02. april 2020
02.04.20 14:40

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet. E6 over Saltfjellet har vært stengt og noe forsinkelse må derfor påregnes enkelte steder i Nordland.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 01. april 2020
01.04.20 14:06

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet.

Værforholdene i Troms og Finnmark har skapt utfordringer de siste dagene, men i løpet av dagen skal man stort sett være ajour. 

Bring Cargo International Norge AS

Oppdatering på viktig informasjon rundt sendinger til/fra følgende land: Spania, Italia, Frankrike, Nederland, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Tyskland, Baltikum (antall land kan endres raskt kommende dager).
 
Flere europieske land innførte nå nylig en 14 dagers «lockdown» som varer til etter påske. Dette skal i utgangspunktet ikke ramme eksport og import av godstransport, men kan fremdeles ramme noen områder, type varer og industerier som klassifiseres som «ikke essensielle». Derfor er det svært viktig at dere som våre kunder tar kontakt med deres kunder og leverandører, og sjekker om det er mulig å hente og levere gods - slik at det unngås at godset må returneres med påfølgende kostnader.
 
Vi har dessverre ikke kapasitet i denne situasjonen til å lagre sendinger hvor det ikke er mulig å hente eller levere. Forsinkelser må dessverre påregnes for de fleste land og trafikker. Vi følger situasjonen nøye og vil komme med jevnlige oppdateringer.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 31. mars 2020
31.03.20 14:38

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet.

I Troms og Finnmark har krevende værforhold gjort at en rekke veier og fjelloverganger er stengt og det vil derfor oppstå noe forsinkelser.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 30. mars 2020
30.03.20 15:47

Det er ikke meldt om store driftsendringer det siste døgnet. Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 27. mars 2020
27.03.20 13:50

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet. Noen forsinkelser kan oppstå.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 26. mars 2020
26.03.20 15:12

Status for 26.03.2020:

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet. Noen forsinkelser kan oppstå.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 25. mars 2020
25.03.20 15:41

Status for 25.03.2020:

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 24. mars 2020
24.03.20 15:05

Status for 24.03.2020:

Det er ikke meldt om store driftsendringer det siste døgnet. Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.

Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 23. mars 2020
23.03.20 16:02

Driften hos Posten og Bring går i hovedsak som normalt over hele landet. Kraftig økning i hjemlevering av varer kan enkelte steder medføre noe forsinkelse. 

Dette er de største driftsendringene: 
- Stor pågang på hjemlevering av varer. Forsinkelser kan oppstå
- Redusert innenlands flytrafikk kan medføre forsinkelser i ekspressendinger. Kansellerte rutefly vil bli erstattet delvis med omruting av Postens fraktfly eller biltransport
- En del postkontor og Post i Butikk har midlertidig endret åpningstiden i lys av koronasituasjonen.  Kunder kan finne oppdatert oversikt over åpningstider på https://www.posten.no/kart 
- For internasjonal post forsøker vi å finne alternative flygninger til destinasjoner der ordinære rutefly er kansellert. Til USA må det påregnes forsinkelser frem til ny rute vil være virksom 1. april
- For å redusere smitterisikoen for både kunder og ansatte blir det montert plexiglass-beskyttelse på disken ved alle landets postkontor og Post i Butikk

Driftsstatus fra Posten og Bring – ifm. korona-situasjonen - 20. mars 2020
20.03.20 15:25

Status for 20. mars 2020:

Driften hos Posten og Bring går i hovedsak som normalt over hele landet.

Dette er de siste endringene:
-    Stor økning i kunder som benytter postkassen til å sende pakker. Posten besluttet tidligere i uken at denne tjenesten inntil videre ikke vil koste noe ekstra, kun vanlig porto.
-    Kraftig økning av kunder som ønsker hjemlevering. Vi har aldri hatt mer hjemkjøring av varer enn hva vi har hatt denne uken. Pakker levert hjem til private mottakere eller til bedrifter (herunder institusjoner) vil som hovedregel leveres utenfor døren/på dørterskel.
-    Denne uken har det vært høye volum fra e-handel, spesielt innfor apotekvarer, hjemmeelektronikk, kosmetikk og matvarer
-    Nedgang i godsvolumer bl.a. til bedrifter og restauranter som stenger ned og slutter å bestille varer, og innen postreklame. I den internasjonale virksomheten er det også utfordringer
-    Logistikkterminalen i Trondheim er tilbake i normal drift
-    Post sendes som normalt til USA igjen
-    Transport av smittevernutstyr, medisiner og andre varer fra EU får igjen krysse grensene til Norge. EU-kommisjonen innførte eksportforbud, men dette er nå avklart ikke gjelder Norge og de andre EØS-landene.
-    Posten har besluttet at inntil videre skal ingen ansatte i den norske virksomheten permitteres. Posten har en viktig samfunnsrolle med å få frem post, varer og forsyninger til hele landet. Vi vil ha en høy beredskap for å kunne sikre leveranser også dersom sykefraværet blir høyere.
-    I enkelte deler av driften blir mannskap omdisponert for å sikre at det er nok ressurser der hvor det trengs mest

 

 

Midlertidig grønt lys til eksport av smittevernutstyr fra Sverige til Norge
19.03.20 10:50

Svensk toll har nå sendt melding til alle sine tollstasjoner om å slippe igjennom medisinsk utstyr til Norge. Det gjelder ut 19. mars, sier helseminister Bent Høie. Norske myndigheter jobber nå med at EØS skal inkluderes i handelssamarbeidet med smittevernutstyr. Vi følger tett med utvikling og holder dere godt orientert. Så vidt oss bekjent, så har vi ikke Norge innført et slikt forbudt på eksport fra Norge.

 

Driftsstatus fra Posten og Bring – ifm. korona-situasjonen - 18. mars 2020
18.03.20 16:51

Status oppdateres daglig

Levering av post, pakker og varer går i hovedsak som normalt. På nasjonalt nivå er det ingen vesentlige endringer fra i går.

Utvalgte driftshendelser siste døgn

 

  • Fortsatt stor etterspørsel fra kunder som ønsker varer levert hjem på døra.
  • Skjerpede tiltak for hjemlevering: Levering av post skjer i postkassa og pakker hjem til private mottakere eller til bedrifter (herunder institusjoner) vil som hovedregel leveres utenfor døren/på dørterskel.
  • Strømbrudd på Posten og Brings logistikksenter Trondheim skaper en del forsinkelser for distribusjon av pakker og brev i Midt-Norge.
     

Driftsstatus fra Posten og Bring – ifm. korona-situasjonen - 17. mars 2020
17.03.20 16:45

Status oppdateres daglig

Levering av post, pakker og varer går foreløpig som normalt

- Vi ser nå en økning i personer som ønsker varer levert hjem på døren. I det store bildet leveres posten som normalt over hele landet og vareleveranser fra utenlandsk netthandelen går som normalt i Norden, men det kan oppstå forsinkelser. Utenfor EU er det nå en begrensing på hvilke land vi får sendt post til. Posten og Bring har høy beredskap og har ikke sendt ut noen permitteringsvarsler, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Internasjonale forhold - Coronavirus påvirker internasjonal postleveranse

Norge og en rekke andre land har innført omfattende tiltak for å begrense overføringen av koronaviruset. Dette vil fremover påvirke internasjonale postleveranser. Når det gjelder post inn til Norge mottar vi fortsatt post fra de fleste land.
- Transport anses å ha en samfunnskritisk rolle og foreløpig er grensene åpne innad i EU for transport av gods på vei. Over 90 prosent av den utgående posten fra Norge vil fortsatt komme frem til sin utenlandske destinasjon, men for leveranser utenfor EU er det nå kapasitetsutfordringer knyttet til restriksjoner for flytrafikken som gjør at vi nå kun vil motta post fra norske avsendere som skal til land som vi kan levere post til, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Følgende land kan brevpost sendes til

Manglende transportkapasitet gjør at Posten Norge ikke lenger vil ta imot brevpost fra norske avsendere som skal til andre land enn de landene vi kan levere til. Posten Norge kan i dag sende brevpost til alle land innenfor EU og følgende land utenfor EU: Arabiske Emirater, Australia, Brasil, Canada, Hong Kong, Storbritannia, Island, Israel, Japan, Korea (Rep.), Liechtenstein, New Zealand, Filippinene, Singapore, Sveits, Thailand og Tyrkia. Forsinkelser vil kunne oppstå.
Posten og Bring har sterkt fokus på driften og arbeider fortløpende for å finne gode løsninger. I denne prosessen er det tett kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere, blant annet de andre postselskapene i den internasjonale postunion.

Økning i hjemlevering av varer

Dette settes i dag rekord i antall hjemkjøringer som en konsekvens av økt netthandel. Det er innført flere tiltak for å redusere smitterisiko:
- Ved pakke- og varelevering er det ingen fysisk kontakt.
- Inntil videre signerer ikke mottaker på våre PDA’er. Sjåførene vil registrere leveringen supplert med GPS koordinater.
- Flere vareoverleveringer fra Bring skjer nå gjennom en ny løsning hvor sjåføren sender en sms til mottageren slik at de kan signere leveransen på sin egen telefon. I Sverige benyttes denne ordningen ved de fleste hjemkjøringer, mens den i Norge nå er tatt i bruk av budvirksomheten.
- Bergen postkontor og distribusjonsenhet er stengt i 14 dager pga smittefare. Postboksene kan benyttes som vanlig i åpningstiden. Pakker kan i denne perioden hentes på nærliggende Post i Butikk. Kunder får informasjon om dette.
Posten og Bring følger de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger og har i tillegg iverksatt egne konsernspesifikke renholds- og hygienetiltak på f.eks. terminaler, postmottak, hos sjåfører og ved vareoverlevering.
Medarbeidere i administrative funksjoner har som hovedregel hjemmekontor. Det er foreløpig lavt sykefravær i driften.
Koronasituasjonen følges nøye. Det er høy beredskap og krisestab er satt i konsernet.

Driftsstatus fra Posten og Bring – ifm. korona-situasjonen
17.03.20 06:50

Status oppdateres daglig

Oppdatert info per 16. mars 2020

Posten Norge rapporter at levering av post, pakker og varer går som normalt over hele landet. 

-    Det er krevende dager, men vi ser også en nasjonal mobilisering som gjør at leveransene ut til norske husstander og kunder går i hovedsak som normalt. Vi gjør alt vi kan for å opprettholde høy kvalitet på post, pakker og varer som representerer en viktig del av den samfunnskritiske infrastrukturen, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge.  

Internasjonale forhold

Internasjonal utveksling av post, pakker og varesendinger blir i større grad påvirket av restriksjoner på flytrafikken som fører til kanselleringer av passasjerfly og redusert kapasitet. Godstransport anses å ha en samfunnskritisk rolle og innad i EU er grensene åpne og godstransport på vei har høy prioritet. 
-    Den alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet vil kunne medføre at vi ikke kan oppfylle alle avtale- og kundeforpliktelser fremover. Vi har derfor varsler at dette er en force majeure situasjon, slik at kunder er forberedt på at situasjonen raskt kan endres, sier Wille.
Posten og Bring har sterkt fokus på driften og arbeider fortløpende for å finne gode løsninger. I denne prosessen er det tett kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere, blant annet de andre postselskapene i den internasjonale postunion.

Flere ønsker hjemlevering av varer

Økt netthandel den siste tiden har også ført til at flere kunder ønsker varene levert på døren. 
-    For å begrense smitterisiko ved levering av pakke- og varelevering vil Posten og Bring inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er. Sjåførene vil registrere leveringen supplert med GPS koordinater, sier Wille.
Vi følger de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger og har i tillegg iverksatt egne konsernspesifikke renholds- og hygienetiltak på f.eks. terminaler, postmottak, hos sjåfører og ved vareoverlevering.
Medarbeidere i administrative funksjoner har som hovedregel hjemmekontor. Det er foreløpig lavt sykefravær i driften. Posten og Bring har så langt ikke sendt ut noen permitteringsvarsler.
Koronasituasjonen følges nøye. Det er høy beredskap og krisestab er satt i konsernet.

Forsinkelse i fremsending av pakker og Stykkgods til Bodø og Fauske
21.01.20 14:17

På grunn av vedlikeholdsarbeid i Illhøllia tunnel på E6 mellom Mo i Rana og Fauske, vil veien være nattestengt i perioden 15.01. - 01.07 2020. Stengingen vil få konsekvenser for fremsending av Stykkgods og Bedriftspakker fra store deler av Helgeland til Bodø og Fauske, og pakker/gods vil bli inntil 1 dag forsinket utkjørt.

Konkret gjelder dette fra/til følgende postnummer;

  • Fra postnummer 8600-8899
  • Til postnummer 8000-8030, 8070-8079, 8200-8210