Bas + lokalbanken = sant

Når Bas vant anbudsrunden til Eika Gruppen ønsket de å skape oppmerksomhet og «berede grunnen» for en direkte dialog med den enkelte lokalbank.

En eske Freia Melkehjerter med teksten «Bas elsker Selbu Sparebank»

Bas Kommunikasjon vant i 2020 anbudsrunden om å være Eika bankene sitt 1:1 byrå. Dette var arbeid som alt vesentlig omfattet markedsarbeid sentralt i Eika Gruppen. De mente at det også var på sin plass å tilby sine tjenester direkte til hver enkelt lokalbank. Dette var derfor første steg i å markedsføre seg som leverandør til hver enkelt lokalbank.

Vi tok en prat med Martin Dokka, rådgiver i Bas for å høre mer om hvordan de gikk frem  for å berede grunnen hos lokalbankene.

Om prosjektet

Ideen var å skape en positiv oppmerksomhet, som en døråpner for en påfølgende telefonsamtale.

Vi ønsket å skape oppmerksomhet rundt oss som leverandør, og «berede grunnen» for en direkte dialog med den enkelte bank. Målet var ikke konkret, men enhver oppgave ville være positivt som et supplement til hovedavtalen.

Martin Dokka, Rådgiver i Bas

Kampanjen ble kjørt våren 2020 og var rettet mot de lokale bankene i Eika Gruppen. Målet var som kjent å berede grunnen til et møte med ca 60 markedsansvarlige i de respektive lokalbankene. Prosjektet ble i sin helhet gjennomfør at Bas Kommunikasjon, noe som innbefattet kreativ ide, produksjon og distribusjon. Det mest ressurskrevende var formodentlig å nå de 60 kontaktene, mens landet var stengt ned.

Det kreative

bas melkehjerter 1
bas melkehjerter 2
bas melkehjerter 3
bas melkehjerter 4

Resultater

Vi jobber i dag for flere av de lokale bankene, og noe av dette arbeidet er direkte konsekvens av kampanjen. Så skal det sies at vi fremdeles er Eika-bankenes byrå, og alt arbeid vi gjør for gruppen ligger jo i bunnen for hva vi oppnår i lokalbankene.

Martin Dokka i Bas

Kampanjen bidro til å sette Bas på kartet, og dannet grunnlag for mye av det de gjør direkte med lokalbankene i dag. Det er også solgt e-post verktøy til mange av disse, og kampanjen var således også en døråpner for dette salget.

Selv om de i ettertid så at de kanskje burde lagt et lengre oppfølgingsløp mot de som ikke ble landet umiddelbart, har de bare fått positive tilbakemeldinger.

Hvordan skiller DM seg fra annen reklame?

DM er et fysisk medium, der alle sanser settes i sving. Slik vi benytter det her, kan vi garantere at sendingen får oppmerksomhet. Denne jobben er gjort i et lite opplag, men vi har laget kampanjer over noe av samme lest for våre kunder i svært store opplag, med samme resultat. Det dreier seg om å utvikle noe som blir lagt merke til.

Martin Dokka i Bas

Del artikkel