stor positivitet til reklame i postkassen

Folk er fortsatt positive til reklame i postkassen

Postkasseundersøkelsen 2021 viser at svært mange har glede av å få reklame i postkassen.

Et postbud som putter post i en svart postkasse.
Publisert 13.09.2021

Bring gjennomfører jevnlig undersøkelser og effekttester for å dokumentere hvordan reklame i postkassen blir mottatt, lagt merke til og lest, i tillegg til hvilke ulike effekter kanalen og DM gir.

Årets postkasseundersøkelse er utført for å finne ut hva folk tenker om å motta reklame og informasjon i postkassen.

Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2015. Derfor var det nå behov for å gjenta dette for å se om folks holdninger til reklame i postkassen hadde endret seg siden den gang.

For å tolke resultatene har vi tatt en prat med Gunn Anita Bendixsen i Bring, som til daglig jobber tett med ulike mediebyråer i forbindelse med bruk av postkassen som reklamekanal.

Om postkasseundersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av IPSOS og er gjort i et tilfeldig utvalg av Norges befolkning som er 18 år og eldre. Innsamlingsperioden var 28. mai til 1. juni 2021. Totalt har 2041 personer blitt intervjuet. Alle intervjuene er gjennomført på internett.

Basen tar ikke hensyn til om folk har reservert seg mot reklame i postkassen. Men resultatene er i noen tilfeller brutt ned på om du har reservert deg mot uadressert reklame eller ikke.

Gode resultater for postkassen

Postkassen står seg fremdeles godt som reklame- og informasjonskanal. 44% har ikke reservert seg og er fremdeles åpne for å få reklame i postkassen, og 8 av 10 tømmer postkassen daglig.

Gunn Anita Bendixsen i Bring. Mediebyråansvarlig. Innsikt og Analyse. Salg

Tallene fra undersøkelsen understøtter de faktiske dekningstallene for reklame i postkassen. Hovedgrunnen til at folk reserverer seg, er at de generelt sett er negative til reklame. Andre hensyn som klima, miljø, og forsøpling betyr noe mindre.

Positive til reklame i postkassen

Ser vi på de som kan nås med reklamen, er positiviteten stor og ligger godt over en rekke andre kanaler.

postkasseundersøkelsen 1
Postkasseundersøkelsen 2021 i samarbeid med Ipsos

Reklame i postkassen blir sett

Myten om at folk kaster all reklame de får i postkassen stemmer ikke. Undersøkelsen viser at denne reklamen blir sett, og flertallet leser reklamen samme dag som de sjekker postkassen. 

Gunn Anita Bendixsen i byråteamet til Bring.

Reklamen som ligger i postkassen, blir vanligvis tatt inn (76%). Og nesten alle (92%) går igjennom det meste av det som kommer i postkassen eller sorterer ut det som er interessant.

– Posten blir heller ikke liggende lenge i postkassen, fortsetter Gunn Anita: 81% går vanligvis gjennom reklamen samme dag som de tar inn posten, og 63% leser det meste av reklamen de mottar.

postkasseundersøkelsen 2
Postkasseundersøkelsen 2021 fra Bring

Postkassen har et uutnyttet potensial når det kommer til å kommunisere med eksisterende kunder.

Mens bare 12 % oppgir at bedrifter/annonsører primært bruker postkassen når de skal kommunisere med dem, er det 23% av utvalget som foretrekker at bedriftene kommuniserer med dem via denne kanalen.

Dette potensialet burde være interessant for alle som har kundeklubber og kommuniserer direkte med eksisterende kunder.

Gunn Anita Bendixsen i Bring.

Budskapet legges merke til, og 6 av 10 oppgir postkassen som en av kanalene hvor de i størst grad legger merke til budskapet fra ulike bedrifter og annonsører.

Reklame i postkassen har påvirkningskraft

Postkassen kommer høyt opp på listen over reklamekanaler med påvirkningskraft.

34% oppgir postkassen som en av kanalene som i størst grad påvirker dem til å kjøpe produkter eller tjenester fra ulike annonsører. 62% er også helt eller delvis enige i at de av og til kjøper noe på bakgrunn av reklamen de får i postkassen.

postkasseundersøkelsen 3
Påvirkning fra mediekanaler. Postkasseundersøkelsen 2021

46% de spurte som mottar reklame i postkassen oppgir at postkassen er blant mediekanalenes som gir mottaker best inntrykk av avsenderen.

Reklame i postkassen oppfattes som informativ, troverdig og inspirerende. 61% er også helt eller delvis enige i at reklamen og informasjonen de får i postkassen, er nyttig.

Valgfrihet er en styrke

Kanskje ikke helt overraskende er dagligvare den bransjen flest ønsker å motta reklame fra – både blant de som mottar reklame i postkassen, og blant de som har reservert seg, kan Gunn Anita fortelle.

Selv om de fleste ikke har noen formening om hvilke konkrete bedrifter de ønsker å motta reklame fra, er det ulike dagligvarekjeder som nevnes av flest. Deretter følger ulike lavpriskjeder innenfor kategorien hus og hjem.

Spesielt interessant er det muligens at svært mange ønsker seg reklame i postkassen fra bransjer som klær og sko, underholdning og reiseliv. Dette er bransjer som i mindre grad benytter postkassen som reklamekanal, så her bør det også være et potensiale. 

Gunn Anita Bendixsen

Valgfrihet med tanke på å kunne velge når man vil se på reklamen, og hva man vil lese, oppleves som de største fordelene ved å få reklame direkte i postkassen. 43% oppgir også at det er en stor fordel at det er enkelt å sortere seg fram til det som er interessant.

DM i postkassen leverer fortsatt

9 av 10 blant de som ikke har reservert seg, går igjennom reklamen, eller sorterer ut det som er interessant av reklamen de mottar. Disse tallene er stabile sammenlignet med tallene fra 2015.

Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at reklamen du får i postkassen blir tatt med inn og lest. Svært mange handler i tillegg basert på denne type reklame.

Selv om vi lever i en digital hverdag, er det mye som tyder på at postkassen fortsatt har livets rett og fint kan spille på lag med det digitale.

 

Del artikkel