IKEA stiller skyhøye bærekraftskrav: - Vi drar hverandre raskere mot mål

Stadig flere IKEA-kunder vil ha BILLY, IVAR og vennene deres levert hjem. Med Bring på laget kan det skje med nullutslippsdrivstoff - og under arbeidsforhold som setter en ny standard i bransjen.

Representanter fra IKEA og Bring.
Publisert 01.12.2023

– IKEA og Bring er en bra match. Vi er begge store aktører med høye bærekraftsambisjoner, og samarbeidet gjør at vi drar hverandre raskere mot mål, sier Marit Roald, Fulfilment Sourcing Manager i IKEA Norge.

Vil levere alt utslippsfritt

Bærekraft har vært viktig for den svenske møbelkjempen siden oppstarten for 80 år siden: Å unngå å transportere luft var for eksempel bakgrunnen for at de begynte å flatpakke produktene sine.  

– Størrelsen vår fører både med seg et stort ansvar og store muligheter. Å jobbe langsiktig med partnere er en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt, sier bærekraftsjef i IKEA Norge, Siri Norhagen.

IKEA har samarbeidet med Posten Bring i en årrekke – og i takt med at stadig flere handler på nett, har også hjemleveringene økt kraftig. IKEAs ambisiøse mål er at alle hjemleveringene deres skal skje med kjøretøy som bruker drivstoff uten utslipp innen 2025. Foreløpig er det tilfellet for 4 av 10 norske IKEA-kunder, men tallet øker stadig.
 

I september i fjor ble en viktig milepæl nådd: Ved hjelp av Brings elektriske biler, blir nå alle leveringer i Oslo gjort med nullutslippsdrivstoff. Nå jobber de målrettet for å få alle direkteleveransene fra varehus over på elektriske biler i løpet av 2024, og samtidig går det også i riktig retning for leveransene fra IKEAs sentrallager. Både Bergen, Trondheim og Vestfold er nå i gang med leveranser gjort av kjøretøy med utslippsfritt drivstoff.

– Vi er nok en krevende kunde som er utålmodige og stiller høye krav. Men det er vinn-vinn for begge parter: Vi kommer nærmere våre ambisiøse bærekraftsmål, mens Bring styrker konkurransekraften, påpeker Roald.

Legger til rette med flere ladere

For å nå målet er imidlertid ladeinfrastrukturen helt avgjørende: Bilene må både kunne lades på natten og hurtiglades mellom skiftene. Derfor har IKEA inngått en avtale med Recharge, som i løpet av de neste månedene vil sikre en toppmoderne ladeinfrastruktur på alle varehus i Norge – for både kunder, ansatte og transportpartnere


– IKEA har høye ambisjoner og stiller veldig tydelige krav til oss. Samtidig spør de oss alltid hva vi trenger for å nå ambisjonene deres. De har forståelse for at omstilling koster – og er villige til å bidra med både ressurser, finanser og løsninger. Det er avgjørende for å lykkes, sier Thomas Michalsen, salgsdirektør i Bring.

Det nikker Marit Roald i IKEA til.

– Ingen av oss hadde klart det alene, men med tett og godt samarbeid klarer vi å strekke strikken litt lenger.

Visste du at...?

Med Brings API-er kan du vise hvilken type kjøretøy pakken blir levert med - og dermed synliggjøre at den transporteres av med utslippsfritt drivstoff. Snart kan IKEAs kunder se hvordan pakken vil bli levert allerede i nettbutikk-kassen.

Bilde av Rundholt fra Bring og Marit Roald fra IKEA.
SPILLER HVERANDRE GODE: Geir Arne Rundholt og Marit Roald IKEA roser samarbeidet.

Landets største elektriske flåte

Posten Bring har i likhet med IKEA jobbet målrettet med bærekraft i en årrekke. Konsernet har nå rundt 1900 elektriske kjøretøy, noe som utgjør landets største flåte.

– Vi har for lenge siden erkjent at vi er en del av problemet, men også en del av løsningen. Vi ønsker å ta miljølederskap i bransjen vår, og er på den måten på samme reise som IKEA, sier Michalsen.

Les mer om Brings bærekraftsarbeid her

Halvparten av landets innbyggere får nå levert post og pakker elektrisk. Framover skal Posten Bring fortsette å fase ut fossile kjøretøy over hele landet, også tyngre kjøretøy. Men å oppnå  levering med utslippsfritt drivstoff i hele Norge er ikke gjort i en håndvending.

– Det krever både en bedre ladeinfrastruktur i hele landet, flere el-lastebiler og bedre rekkevidde på kjøretøyene. Alt dette jobber vi målrettet med.

Ryggen til Bring-bud på vei inn i bilen.
ELEKTRISK LEVERING: Halvparten av landets innbyggere mottar nå post og pakker med elkjøretøy - og andelen øker stadig.

Setter ny standard i budbransjen

Anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden er et annet område hvor både IKEA og Bring har vist vei. IKEAs etiske retningslinjer for leverandører, IWAY, har helt siden 2001 stilt strenge krav til sikkerhet, arbeidsforhold og miljø i leverandørkjeden.

Deres jevnlige revisjoner har vist at det er utfordringer i budbransjen – en erfaring som Posten Bring deler.

– Det er en bransjeutfordring at det er lav terskel for å starte budfirma, sier Geir Arne Rundholt, leder for Bring bud og ekspress Øst.

Derfor endret Posten Bring i fjor sin leverandørstrategi, og satser nå på egne varebilsjåfører med tarifflønn også for budvirksomheten. 200 varebilsjåfører er blitt rekruttert det siste året, samtidig som 100 nye el-varebiler er kjøpt inn. Når underleverandører brukes, skjer det kun gjennom større AS-er.

– Vi ønsker å sette en ny standard i bransjen. Ved å gå over til flere egne ansatte varebilsjåfører får vi bedre kontroll på hele verdikjeden og samtidig raskere overgang til varebiler med utslippsfritt drivstoff, påpeker Rundholt.

Logistikkonsernet har i tillegg et strengt kontrollregime med jevnlige kontroller og revisjoner av leverandørene. Posten Bring har også gått i bresjen for å regulere bransjen gjennom endret lovverk, slik at konkurransevilkårene blir like.

– Å heve betalingsviljen hos konsumenten er også en viktig del av dette arbeidet. For det er ikke noe som heter gratis frakt – alt kommer med en pris, understreker han. 

IKEA berømmer Brings initiativ, og håper andre transportører vil følge etter.

– Det betyr mye når en stor aktør som Bring går foran, sier Roald.

Hun påpeker at IKEA også jobber tett med Bring for å sikre at samarbeidet oppfyller kravene i deres etiske retningslinjer for leverandører.

– Vi er kompromissløse på kravene, og støtter leverandørene i prosessen med å innfri disse. Vi tror at den måten å jobbe på gir det beste resultatet. I tillegg håper vi at det å gå foran med et godt eksempel har en snøballeffekt i bransjen generelt, poengterer Roald.

Bring-bud transporterer varer til bilen.
EGNE SJÅFØRER: Bring går foran i budbransjen ved å satse på egne varebilsjåfører med tarifflønn. Blandt dem er Danial Qasir Mir.

Utvikler stadig leveringsalternativene

For stadig flere av IKEAs kunder er leveringen det eneste fysiske kontaktpunktet i kundereisen. Derfor jobber de mye med å utvikle nettopp dette området.  

– Da trenger vi sterke og innovative partnere som Bring, som har de samme ambisjonene som oss, sier Roald.

Utviklingsarbeidet i IKEA skjer etter «ledestjernene» accessible, affordable og sustainable – og Roald trekker fram den nye tjenesten «Klikk og hent nær deg» som et eksempel på nettopp dette. Denne tjenesten innebærer at de fyller opp en varebil med kundeleveranser og møter disse kundene til avtalt tid, på et sted i nærheten av der de vanligvis oppholder seg.

– Med dette ønsker vi færre kjørte kilometer, lavere kost og bedre tilgjengelighet. Dette er en tjeneste vi arbeider med å utvide i både geografi og formater. For eksempel tilbys det nå henteskap på IKEA Leangen, som gjør oss tilgjengelige 24/7. Dette er starten på en utrolig spennende utviklingsagenda hos IKEA de neste årene.

Bærekraftssjef Siri Norhagen påpeker at smarte løsninger ofte gir gevinst både på utslipp og kostnader.

– Det gjør det ekstra motiverende å jobbe med. Når vi i tillegg lykkes med bedre kundeopplevelser, blir vi aller mest fornøyde.

Vil du også gjøre leveringene enda mer bærekraftig? Snakk med oss

IKEA-varer som er sortert for sjåførene

Del artikkel