Endrede kjøpsvaner etter koronapandemien

En tredjedel av skandinaviske forbrukere endret kjøpsvaner på nett under koronapandemien

Koronakrisen førte til økt handel på nett. Mange handlet varer de vanligvis kjøper i fysiske butikker, og mange handlet på nett for første gang. 60% av de som endret kjøpsvaner sier at de vil fortsette på denne måten.

Illustrasjon av en mann som trykker på et nettbrett

Netthandel er allerede en foretrukken kjøpskanal for mange. Handel på nett har vokst jevnt og trutt de siste årene, men koronapandemien har ført til en rask endring i kjøpsadferden for veldig mange. Dette viser ferske tall fra en ny Bring Research undersøkelse, gjennomført våren 2020*:  

 • Vi handler oftere og mange har handlet på nett for første gang. 
 • Vi handler varekategorier som vi tidligere har handlet i fysiske butikker. 
 • Mange valgte en ny måte å få sine varer levert på.

I aldersgruppen 60+ ser vi en stor økning i nye nettkunder under koronapandemien. I Norge har 62% i denne aldersgruppen handlet fysiske varer på nett etter 12. mars. I Sverige og Danmark har nå alle av de spurte i 60+ gruppen handlet fysiske varer på nett. Andelen som ofte handler fysiske varer på nett i denne aldersgruppen har også økt.

Vil fortsette med sine nye kjøpsvaner

Undersøkelsen viser at mer enn 3 av 10 forbrukere i Skandinavia, jevnt fordelt over alle aldersgrupper, har endret sine kjøpsvaner på nett under koronapandemien. Majoriteten av de som har endret sine vaner, sier at de forventer å opprettholde disse vanene - også etter at pandemien er over. Vi kan se at det er noen forskjeller mellom de ulike landene: 

Grafikk som viser fordelingen av nye kjøpsvaner mellom de skandinaviske landene under koronaepidemien.
Grafen viser at det er:
- Flest svensker som forventer å handle mer på nett også etter koronakrisen.
- Flest nordmenn vil fortsette å handle nye varekategorier på nett.
- Flest dansker som forventer å gå tilbake til gamle kjøpsvaner.

Hvilke kategorier har vokst mest på nett?

Bring Research har sett på hvilke varekategorier som har vokst mest siden høsten 2019, og de fire som utmerker seg er:

 1. Helse, kosmetikk og personlig pleie
 2. Dagligvarer
 3. Bøker, hobby og foto
 4. Hus, hage, byggevarer og møbler

Sverige har hatt en ganske stor økning i alle kategorier, og personlig pleie har vokst mest. Danskene har økt sine nettkjøp mest i kategorien hus og hage, mens nordmennene har gjort flest nye innkjøp innenfor bøker og hobby. 

Nye leveringspreferanser

2 av 10 sier at de har benyttet andre leveringsmetoder enn de pleier. Trygghet har blitt en viktig faktor, og de nettbutikker som kan tilby valgfri levering blir nå foretrukket. Tallene viser at det var færre som hentet pakkene på utleveringssteder under pandemien sammenlignet med før. Antall kunder som valgte hjemlevering på dagtid har mer en doblet seg i den samme perioden.

Grafikk som viser fordelingen mellom brukte leveringsvalg under koronapandemien
Grafene viser at hjemlevering var det leveringsvalg som opplevde en stor økning i alle tre landene, men størst økning finner vi i Danmark. 

Hele 25% av danskene valgte hjemlevering på dagtid under koronapandemien. Her sier dog de fleste at de vil gå tilbake til gamle leveringsvalg når situasjonen normaliserer seg. Over halvparten av nordmennene og svenskene derimot ønsker å fortsette med de nye leveringsformene.  

Felles for alle land er imidlertid at fraktprisen vil være avgjørende også i fremtiden for hvilke leveringsalternativer man velger.

➡ Har du spørsmål til undersøkelsen? Ta gjerne kontakt med oss, så vil du få svar fra vår ekspert på forbrukerundersøkelser.

Send oss dine spørsmål!  

Gode råd å ta med seg

Basert på forbrukernes svar, har vi sammenstilt noen nyttige tips til deg med nettbutikk. Ta med disse i ditt videre optimaliseringsarbeid, så vil kundene dine få en best mulig kjøpsopplevelse. 

 • Pass på at informasjonen du gir er enkel å forstå
  - Nye nettkunder har et stort behov for tydelig informasjon gjennom hele kjøpsreisen, på nettsiden, i alle kjøpsbetingelser, på ordrebekreftelsen og i leveringsinformasjonen.
   
 • Tilby flere leveringsalternativ, og forklar tydelig hva de løser for kundene. Får de varene raskere? Sparer de tid ved å f.eks. få det hjemlevert isteden for å hente selv?
  - Koronakrisen viste at valg av frakt kan være situasjonsbetinget, derfor er det lurt å gi kunden ulike leveringsvalg. 

  - Gode returløsninger skaper trygghet, og øker sannsynligheten for konvertering. Forklar returvilkår enkelt og tydelig, og gjør de lett tilgjengelige. Husk at 6 av 10 sjekker returvilkår før de starter å handle**. 
   
 • Ha et kundedrevet fokus i alt du gjør. 
  - De nettbutikker som økte kundemassen sin i pandemien har vist at de forstår kundenes behov.
   
 • Lær deg å forstå dine nye kunders behov.
  - Aldersgruppen 60+ ble aktive nettkunder under pandemien. Dette er en kjøpesterk gruppe, og skal du beholde de er det viktig at du forstår dem slik at du kan tilpasse kommunikasjonen din.

Noe du lurer på?

Har du spørsmål rundt netthandel eller leveringsalternativer? Våre engasjerte rådgivere sitter klare til å hjelpe.

 * Kilde: Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Ipsos Webpanel, med et  representativt utvalg i Skandinavia, våren 2020. Målgruppen er over 18 år.
** Kilde: undersøkelse fra Bring Research, gjennomført høsten 2019
Del artikkel