Bestilling - Slik bestiller du flere pakker samtidig i Mybring

Slik bestiller du flere pakker samtidig i Mybring

I Mybring kan du effektivt bestille opp til 100 sendinger på én gang. Løsningen er utviklet med fokus på rask bestilling fremfor prisberegning og skreddersøm. Alle våre norske og nordiske pakketjenester (inkludert bulktjenester), både utgående og retur, støttes.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Bestill flere utgående pakker samtidig 

 1. Klikk "Bestilling" og velg "Sende til flere". 
 2. Angi hvor du sender fra og hvilket land du sender til. Klikk "Finn tjenester" og velg pakketjenesten du ønsker å bestille.
 3. Velg fakturamottaker.
 4. Fyll inn avsenderdetaljene og klikk "Bruk avsender". Hvis du ofte bruker samme avsender, velg "Sett som standard adresse i adresseboken". Da sparer du tid ved at avsenderdetaljene er fylt ut neste gang du bestiller.  
 5. Legg til én eller flere mottakere. Mottakere kan legges inn manuelt, ved å laste opp en Excel-fil eller en kombinasjon av begge. Hvis du ønsker å legge til en mottaker i adresseboken direkte fra bestillingssiden, velg "Lagre som ny kontakt i adresseboken". Dimensjoner er obligatorisk for avsenderland Finland.
 6. Klikk "Bestill". På bekreftelsessiden får du en samlet PDF-fil med alle etikettene. Hvis du trenger å splitte disse, finner du etikettene for de ulike sendingene hver for seg i bestillingshistorikken. Husk å skrive ut og feste etikettene på pakkene.

Ved bestilling av bulktjenester kreves et eget bulk-oppsett i Mybring. Dette settes opp av kundeservice eller din kontaktperson i Bring. 

Bestill flere returpakker samtidig 

 1. Klikk "Bestilling" og velg "Retur fra flere". 
 2. Angi hvilket land returene sendes fra og hvor de skal sendes til. Klikk "Finn tjenester" og velg pakkereturtjenesten du ønsker å bestille.
 3. Velg fakturamottaker.
 4. Fyll inn mottakerdetaljene og klikk "Bruk mottaker". Hvis du ofte bruker samme mottaker, velg "Lagre som standard adresse i adresseboken". Da sparer du tid ved at mottakerdetaljene er fylt ut neste gang du bestiller.  
 5. Legg til én eller flere avsendere. Avsendere kan legges inn manuelt, ved å laste opp en Excel-fil eller en kombinasjon av begge. Hvis du ønsker å legge til en avsender i adresseboken direkte fra bestillingssiden, velg "Lagre som ny kontakt i adresseboken". Dimensjoner er obligatorisk for avsenderland Finland.
 6. Klikk "Bestill". På bekreftelsessiden får du en samlet PDF-fil med alle etikettene. Hvis du trenger å splitte disse, finner du etikettene for de ulike sendingene hver for seg i bestillingshistorikken. Husk å sende etikettene til avsenderne av pakkene.  

Ved bestilling av bulkreturtjenester kreves et eget returoppsett i Mybring. Dette settes opp av kundeservice eller din kontaktperson i Bring. 

Hvis du ikke har en fast hente- og bringeavtale, følger du stegene nedenfor når du er klar for at dine pakker skal hentes.  

Bestill henting 

 1. Klikk "Bestilling" og velg "Ny henting".
 2. Angi hvor du ønsker henting, og velg "Henting av pakker".
 3. Velg fakturamottaker. Hvis du bestiller henting av pakker i Sverige og Danmark er henting inkludert i din avtale.
 4. Fyll inn detaljer om hva som skal hentes, hvor og når. Hvis du ofte bestiller henting fra samme sted, velg "Lagre som ny kontakt i adresseboken" og "Standard adresse". Da sparer du tid ved at avsenderdetaljene er fylt ut neste gang du bestiller.
 5. Klikk "Bestill henting". Husk at alle sendingene dine må være merket og klare når sjåføren kommer.