Bestilling - Slik deler du kontakter i Mybring

Slik deler du kontakter i Mybring

Hvis flere Mybring-brukere i din bedrift gjør bestillinger på samme kundenummer, er det lurt å dele kontaktene på tvers av brukere. På den måten kan alle brukerne til enhver tid benytte seg av en oppdatert adressebok.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Del en kontakt i adresseboken 

  1. Klikk "Bestilling" og velg "Adressebok". 
  2. a) Hvis kontakten allerede ligger i adresseboken, søk opp kontakten og trykk på blyantsymbolet. Under "Legg til på kundenummer" velger du kundenummeret du ønsker at kontakten skal lagres på. Klikk "Oppdater kontakt".  
    b) Hvis du vil lagre en ny kontakt som delt, velg "Legg til kontakt". Fyll inn feltene og velg kundenummeret du ønsker at kontakten skal lagres på under "Legg til på kundenummer". Klikk "Legg til kontakt". 

Kontakten vil nå være synlig i adresseboken hos alle Mybring-brukere med tilgang til kundenummeret du valgte. 

Del artikkel