Slik oppretter du flere salgsordrer samtidig i Mybring

Slik oppretter du flere salgsordrer samtidig i Mybring

Du kan enkelt opprette flere salgsordrer i Mybring ved å importere Excel-fil, som sendes direkte til varelageret for produksjon av ordrene.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Opprett flere salgsordrer: 

  1. Klikk "Salgsordre" og velg "Importer fra fil».  
  2. Trykk «Velg fil» og last opp ønsket fil. 
  3. Klikk «Import» for å prosessere ordrene fra filen.

Salgsordrene blir markert som grønn og få status «Ja» når importen er vellykket. 

Viktig! Bruk Excel-malen som er linket når du importerer salgsordre, da dette forenkler prosesseringen av ordrene. Malen er delt inn i to faner, første er «ordrer» og andre er «artikler» tilknyttet ordrene. 

Du kan også åpne vinduet som viser forklaringer på kolonner og koder som kan brukes i Excel-filen. 

Del artikkel