Slik oppretter du ny salgsordre i Mybring

Slik oppretter du ny salgsordre i Mybring

Du kan enkelt opprette ny salgsordre i Mybring som sendes direkte til varelageret for produksjon av ordren.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Opprett ny salgsordre:

Klikk "Salgsordre" og velg "Opprett ny salgsordre". 

 1. Første steg er å fylle ut relevant «Ordreinformasjon» for ordren du ønsker å opprette: 
  1. Fyll ut «Referansenummer» ved behov. 
  2. Ditt «Varehus» er satt som standard. Dersom du har flere varehus å velge av, velg det varehuset du ønsker skal motta salgsordren. 
  3. Angi hvilken «Leveringsdato» og deretter velg «Prioritert» du ønsker å bestille. «Normal» er satt som standard prioritet, men du kan også velge «Ekspress». 
  4. Du kan også legge til din egen «Referanse» og «Mottakers referanse» som en del av ordreinformasjonen. 
 2. Andre steg er «Transportvalg». Angi hvilket «Transportselskap» og «Transportprodukt» du ønsker å benytte for sendingen. Det er kun det som er avtalt kontraktsmessig som vil være gjeldende for valg av transport.
 3. Tredje steg er å fylle ut «Kundeinformasjon». Dette er relevant informasjon om mottakeren av ordren. 
 4. Fjerde steg er å fylle ut «Ordrelinjer». Når du fyller ut «Artikkelnummer», så vil registrert artikkel automatisk dukke opp og ved å velge ønsket artikkel, automatisk fylle ut «Beskrivelse». Ved å trykke på «Batchnummer» kan du velge hvilken batch som skal benyttes og «Utløpsdato» vil automatisk fylles ut basert på artikkel og batch. Du kan også endre «Antall» og legge til et «Notat» med selve ordrelinjen.  
 5. Skal du ha flere ordrelinjer, kan du enkelt legge til dette ved å klikke på «Legg til ordrelinje» og følge samme prosess som angitt over. 

Du har også mulighet til å legge til viktige meldinger enten til varelager, transportør eller til kunden din under «Meldinger».   

Klikk "Opprett ordre" når du har gjennomført alle nødvendige steg. 

Del artikkel