Viktig informasjon når dere skal sende varer som Pakke i postkassen:

  • Legg inn én bestilling for alle dagens pakker samlet. Du vil motta et fraktbrev direkte fra Mybring etter at du har bestilt.
  • Fraktbrevet må skrives ut og legges ved alle innleveringer for Pakke i postkassen slik at det er godt synlig.
  • Pakke i postkassen skal sendes sammen med brev for å leveres ut i postkassen, og skal derfor skilles fra andre pakker ved innlevering til Bring.
  • Bruk egnet lastbærer (f. eks postsekk, postkassett som kan fås på postkontor/post i butikk, eller halvpall som kan bestilles) - ved spørsmål om dette, kontakt Kundeservice på 04045.
  • Ved hente-/bringeavtale – Pakke i postkassen skal leveres til en brevterminal. 
  • Hvis du ikke har hente-/bringeavtale kan pakkene kan leveres på nærmeste Post i Butikk, postkontor eller Bedriftssenter med fraktbrev.

Mer informasjon om Pakke i postkassen