Beslutning foretas av Kongen i Statsråd minst 18 måneder i forkant. En endring kan være kun en grensejustering mellom to kommuner, to kommuner eller flere kan slås sammen, fylker kan slås sammen og kombinasjoner av disse endringstypene. Og det kan være endringer flere steder i landet samtidig. Les mer om kommunereformen her.

Når kommuner slås sammen, får den nye «storkommunen» et helt nytt kommunenummer. Og når fylker slås sammen, får det nye «storfylket» nytt fylkesnummer. Fylkesnummeret er de to første sifrene i kommunenummeret og det vil si at alle kommunene i det nye storfylket får nye kommunenummer. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som fastsetter kommunenummer og fylkesnummer. Det er også SSB som fastsetter grunnkretsnummer – alle kommuner er inndelt i grunnkretser.

Alle postnummer er knyttet opp mot en kommune og disse knytningene endres av Posten når kommuner og fylker endres. Oppdaterte postnummertabeller og endringslogger finner du her.

Ettersom en kommune ikke kan ha samme vegnavn på to veger må noen vegnavn endres når kommuner slås sammen. De nye vegnavnene kan med fordel endres i god tid før kommunesammenslåingen. På Kartverkets nettsider kan man finne mer informasjon om omadressering av like vegnavn og om valgene som er tatt.

Kartverket har også utviklet en sjekkliste for ting kommunene må gjennom før kommunesammenslåingen.

På Regjeringens nettsider finnes oversikt over de vedtatte kommuneendringene.

Kommuneendringene 1.1.2019

1567 Rindal kommune skifter fylke fra Møre og Romsdal til Trøndelag og får nytt kommunenummer 5061 Rindal. Ingen adresser får nytt postnummer.

Området Maurset i 1444 Hornindal kommune skifter til 1449 Stryn kommune. Maursetvegen 49-169, 42-222 og Nordfjordvegen 1285 skifter postnummer 1.oktober 2019 fra 6763 Hornindal til 6783 Stryn.

Området Hovlandsdalen i 0928 Birkenes kommune skifter til 0937 Evje og Hornnes kommune men ingen adresser endrer postnummer.

I tillegg endres kommunenumrene på Svalbard slik at hele Svalbard med Bjørnøya og Hopen får et felles kommunenummer: 2100 Svalbard. Fylkesnummer 21 Svalbard opprettholdes. Ingen adresser skifter postnummer på Svalbard.

Kommuneendringene 1.1.2018

0709 Larvik og 0728 Lardal kommuner slås sammen til nye 0712 LARVIK kommune.

0702 Holmestrand og 0714 Hof kommuner slås sammen til nye 0715 HOLMESTRAND kommune.

0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme slås sammen til nye 0729 FÆRDER kommune.

1624 Rissa og 1718 Leksvik kommuner slås sammen til nye 5054 INDRE FOSEN kommune.

Postnumrene endrer knytning til de nye kommunene.

Fylkesendring 1.1.2018

Fylke 16 Sør-Trøndelag slås sammen med fylke 17 Nord-Trøndelag til nytt fylke 50 TRØNDELAG.

Alle kommuner i de to fylkene får nye kommunenummer som begynner på 50. Og så de to siste sifrene i kommunenumrene endres for de fleste av de.

Merk at sammenslåingen av Rissa og Leksvik er en del av fylkessammenslåingen, se over
Postnumrene endrer knytning til de nye kommunenumrene.

Kommuneendringene 1.1.2017

0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke kommuner slås sammen til nye 0710 SANDEFJORD kommune. Adressenes postnummer endres ikke.

Nesten alle postnumrene som er knyttet til de tre kommunene endres til 0710 Sandefjord bortsett fra postnumrene 3108 Vear og 3173 Vear som knyttes til 0704 Tønsberg kommune.

Merk at postnummer 3159 Melsomvik er et av postnumrene som får 0710 Sandefjord, men at en liten del av dette postnummeret ligger i Tønsberg kommune etter 1.1.2017.