Fra 1. desember 2017 innfører vi drivstofftillegg for tjenestene Klimanøytral Servicepakke og På Døren. Som for de andre tjenestene, blir drivstofftillegget justert månedlig.

Drivstofftillegget Klimanøytral Servicepakke og På Døren

Fra 01. desember: 3,50%

Drivstofftillegget Bedriftspakke

Fra 01. desember: 4,30%

Drivstofftillegget Stykk- og Partigods Nasjonalt:

Fra 01. desember: 9,90%

Drivstofftillegget for Svalbard:

Fra 01. desember: 29,05%

Drivstofftillegg Oljeekspressen:

6,30% uendret

Drivstofftillegg Stykk- og Partigods Internasjonalt

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i endringer i dieselprisen i Europa gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser:

  • For kunder på brutto avtaler er satsen 28,70 % gjeldene fra 03. desember. 2018
  • For kunder med netto avtaler er satsen 3,65 % gjeldene fra 03. desember. 2018

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser

  • Alle avtaler og destinasjoner: 7,81%, gjeldende fra 03. desember. 2018

Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/www.norges-bank.no