Drivstofftillegget Klimanøytral Servicepakke og På Døren

Fra 01. januar: 3,40%

Drivstofftillegget Bedriftspakke

Fra 01. januar: 4,10%

Drivstofftillegget Stykk- og Partigods Nasjonalt:

Fra 01. januar: 9,70%

  • Drivstofftillegget for Svalbard:

  • Fra 01. januar: 29,33%

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. april: 4,80%

Drivstofftillegg Oljeekspressen:

6,30% uendret

Drivstofftillegg Stykk- og Partigods Internasjonalt

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i endringer i dieselprisen i Europa gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser:

  • For kunder på brutto avtaler er satsen 29,39 % gjeldene fra 02. januar 2020
  • For kunder med netto avtaler er satsen 4,34 % gjeldene fra 02. januar 2020

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser 

  • Alle avtaler og destinasjoner: 8,18%, gjeldende fra 02. januar 2020

Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/www.norges-bank.no

Tabell for beregning - Home Delivery

Drivstoffkostnad Nærtransport
0-100 2,5%
101-108 2,9%
109-116 3,6%
117-123 4,2%
124-130 4,8%
131-135 5,2%
136-140 5,8%
141-145 6,6%
146-149 7,9%