Drivstofftillegget Klimanøytral Servicepakke og På Døren

Fra 01. august: 3,20%

Drivstofftillegget Bedriftspakke

Fra 01. august: 4,00%

Drivstofftillegget Stykk- og Partigods Nasjonalt:

Fra 01. august: 9,60%

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. april: 4,80%

Drivstofftillegget for Svalbard:

Fra 01. mai: 28,43%

Drivstofftillegg Oljeekspressen:

6,30% uendret

Drivstofftillegg Stykk- og Partigods Internasjonalt
 
Drivstofftillegg

Med bakgrunn i endringer i dieselprisen i Europa gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser:

  • For kunder på brutto avtaler er satsen 28,00 % gjeldene fra 04. august. 2019
  • For kunder med netto avtaler er satsen 2,95 % gjeldene fra 04. august. 2019

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser

  • Alle avtaler og destinasjoner: 7,74%, gjeldende fra 04. august. 2019

Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/www.norges-bank.no