Drivstofftillegget Klimanøytral Servicepakke og På Døren

Fra 01. oktober: 2,90%

Drivstofftillegget Bedriftspakke

Fra 01. oktober: 3,70%

Drivstofftillegget Stykk- og Partigods Nasjonalt:

Fra 01. oktober: 9,30%

  • Drivstofftillegget for Svalbard:

  • Fra 01. oktober: 28,42%

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. april: 4,80%

Drivstofftillegg Oljeekspressen:

6,30% uendret

Drivstofftillegg Stykk- og Partigods Internasjonalt

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i endringer i dieselprisen i Europa gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser:

  • For kunder på brutto avtaler er satsen 29,07 % gjeldene fra 03. oktober. 2019
  • For kunder med netto avtaler er satsen 4,02 % gjeldene fra 03. oktober. 2019

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser

  • Alle avtaler og destinasjoner: 7,97%, gjeldende fra 03. oktober. 2019

Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/www.norges-bank.no