Drivstofftillegget Klimanøytral Servicepakke og På Døren

Fra 01. juli: 1,80%

Drivstofftillegget Bedriftspakke

Fra 01. juli: 2,60%

Drivstofftillegget Stykk- og Partigods Nasjonalt:

Fra 01. juli: 8,10%

  • Drivstofftillegget for Svalbard:

  • Fra 01. juli: 27,48%

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. februar: 5,20%

Drivstofftillegg Oljeekspressen:

6,30% uendret

Drivstofftillegg Stykk- og Partigods Internasjonalt

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i endringer i dieselprisen i Europa gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser:

  • For kunder på brutto avtaler er satsen 27,00 % gjeldene fra 01. juli 2020.
  • For kunder med netto avtaler er satsen 1,95 % gjeldene fra 01. juli 2020.

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser

  • Alle avtaler og destinasjoner: 12,21%, gjeldende fra 13. juli 2020 til 19. juli 2020. Ny oppdatering vil bli gjort 20. juli.

Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/www.norges-bank.no

Tabell for beregning - Home Delivery

Drivstoffkostnad Nærtransport
0-100 2,5%
101-108 2,9%
109-116 3,6%
117-123 4,2%
124-130 4,8%
131-135 5,2%
136-140 5,8%
141-145 6,6%
146-149 7,9%