ra 1. desember 2017 innfører vi drivstofftillegg for tjenestene Klimanøytral Servicepakke og På Døren. Som for de andre tjenestene, blir drivstofftillegget justert månedlig.

Drivstofftillegget Klimanøytral Servicepakke og På Døren

Fra 01. juni: 2,50%

Drivstofftillegget Bedriftspakke

Fra 01. juni: 3,30%

Drivstofftillegget Stykk- og Partigods Nasjonalt:

Fra 01. juni: 8,90%

Drivstofftillegget for Svalbard:

Fra 01. juni: 27,07%

Drivstofftillegg Oljeekspressen:

6,30% uendret

Drivstofftillegg Stykk- og Partigods Internasjonalt

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i endringer i dieselprisen i Europa gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser:

  • For kunder på brutto avtaler er satsen 28,26 % gjeldene fra 04. juni. 2018
  • For kunder med netto avtaler er satsen 3,21 % gjeldene fra 04. juni. 2018

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser

  • Alle avtaler og destinasjoner: 7,73%, gjeldende fra 04. juni. 2018

Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/ -  www.norges-bank.no