Rekommandert brev

Du får kvittering for at brevet er innlevert og mottaker må legitimere seg og kvittere for brevet på posten.

Vi sender en varsel til mottakeren din når brevet er klart for henting.

 

  • Leveres normalt innen 3 virkedager ved elektronisk mottakerinformasjon er registrert
  • Er elektronisk mottakerinformasjon ikke registrert, må det sendes en fysisk melding i posten som tar 2 -3 dager ekstra
  • Maksimalt 2 kilo per sending
  • Kan spores. Sendinger til utlandet spores til de forlater Norge

Hvordan går jeg frem?

1
HOS DEG

HOS DEG

Bestill i Min Post og betal med faktura. Bruk frankopåtrykk som frankeringsmerke.
Tar du i bruk EDI - Electronic Data Interchange får du gunstig pris, enkle rutiner og god kontroll over dine rekommanderte sendinger. I tillegg får mottaker umiddelbart varsling når sendinger ankommer utleveringsstedet.

Du kan også velge å frankere med frimerker eller frankeringsmaskin. Bestill etiketter for rekommandert brev og fyll ut en kvitteringsliste før du leverer inn brevene.

Penger og omsettelige verdipapirer kan ikke sendes rekommandert. Mange land har også egne begrensinger for verdifullt innhold, les mer i vilkårene.

2
HOS OSS

HOS OSS

Forsendelsen din leveres normalt innen 3 virkedager innenlands. Dersom mottakers mobilnummer eller epostadresse registreres ved innlevering, kan vi varsle elektronisk. Er elektronisk mottakerinformasjon ikke registrert, må det sendes en fysisk melding i posten som tar 2 -3 dager ekstra

Til Europa må du regne med 4 -6 virkedager, og til resten av verden inntil 12 virkedager til landets grense. Se mer informasjon om leveringstid til det enkelte land i landinformasjon.

Riktig postadresse er viktig for at posten skal komme frem til rett mottaker uten forsinkelse.

3
HOS MOTTAKER

HOS MOTTAKER

Mottakeren din henter brevet på sitt utleveringssted mot fremvisning av hentemelding og gyldig legitimasjon.

Har ikke mottakeren din mulighet til å hente brevet selv, kan vedkommende få noen andre til å hente det for seg, ved å gi fullmakt. Last ned informasjon om legitimasjon og fullmakter.

Dersom brevet ikke er hentet innen 5 dager, får mottakeren en påminnelse fra oss. Er sendingen ikke hentet innen 3 uker, returneres den rekommanderte sendingen til din bedrift.

Hva koster det?

Prisen avhenger av frankeringsmåte, sendingens format og om du skal sende brevet innenlands eller til utlandet.

Du kan oppnå rabattert pris om du sender EDI registrerte brev (Electroninc Data Interchange) eller når du klargjør og tilrettelegger brevene med ferdige kvitteringslister.