Drivstoff- og valutatillegg

Drivstoff- og valutatillegg

Drivstofftillegg pakker og gods nasjonalt

Tilleggene endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Som følge av en stadig økende andel togtransport og fossilfrie kjøretøy, vil en strømandel inkluderes i drivstofftillegget fra 01. mai 2022.

Differensiert drivstofftillegg

Det er store endringer i energiprisene, og Bring har ulik kostnadsprofil knyttet til drivstoff og el for våre tjenester i bedriftsmarkedet. Dette vil medføre en differensiering i satsene for drivstofftillegg på tjenestene Ekspress neste dag og Partigods til bedrift fra 1.oktober.

Ekspress neste dag

Tjenesten benytter flytransport. Her er en større andel av kostnadene direkte knyttet til flybensin. Ekspress neste dag har dermed en høyere andel drivstoffkostnader enn våre øvrige pakketjenester.

Partigods til bedrift

Her går sendinger i stor grad direkte med lastebiler fra avsender til mottaker. Dette betyr at den relative andelen av kostnader knyttet til  drivstoff er høyere for partigods enn for Stykkgods til bedrift.

Nye satser vil bli lagt ut sammen med øvrige satser og gjelder fra 1. oktober 2022.

Oversikt satser for drivstofftillegg for våre tjenester:

Fra dato: Tillegg i % Tjeneste det gjelder:
01.10.2023 9,70 % Pakke til hentested
01.10.2023 9,70% Pakke levert hjem
01.10.2023 9,70 % Retur fra hentested
01.10.2023 10,40 % Pakke til bedrift
01.10.2023 10,40 % Retur pakke fra bedrift
01.10.2023 12,20 % Ekspress neste dag
01.10.2023 12,20 % Retur ekspress
01.10.2023 15,90 % Stykkgods til bedrift
01.10.2023 15,90 % Retur stykkgods fra bedrift
01.10.2023 20,20 % Partigods til bedrift
01.10.2023 15,90 % Pall til bedrift
01.10.2023 15,90 % Før 07:00 til bedrift

Drivstofftillegget for Svalbard

Fra 01.10.2023: 45,57 %

Satser fra 01.09.2023:

Fra dato: Tillegg i % Tjeneste det gjelder:
01.09.2023 8,40 % Pakke til hentested
01.09.2023 8,40% Pakke levert hjem
01.09.2023 8,40 % Retur fra hentested
01.09.2023 9,10 % Pakke til bedrift
01.09.2023 9,10 % Retur pakke fra bedrift
01.09.2023 10,70 % Ekspress neste dag
01.09.2023 10,70 % Retur ekspress
01.09.2023 14,60 % Stykkgods til bedrift
01.09.2023 14,60 % Retur stykkgods fra bedrift
01.09.2023 18,10 % Partigods til bedrift
01.09.2023 14,60 % Pall til bedrift
01.09.2023 14,60 % Før 07:00 til bedrift

Drivstofftillegget for Svalbard

Fra 01.09.2023: 44,38 %

Drivstofftillegg pakker og paller internasjonalt

Det indeksbaserte drivstofftillegget gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.

Drivstofftillegg pakker og pall 

Tilleggene endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Som følge av en stadig økende andel ulike drivstoff som; diesel, HVO, biogass og el-kjøretøy, endrer vi beregningsmodellen for vårt drivstofftillegg fra 01. april 2023.

Måned Tjenester Prosent
Oktober Parcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services 16,1 %
Oktober Business Pallet 32,6 %
September Parcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services 14,5 %
September Business Pallet 31,0 %

 

Drivstofftillegg stykk- og partigods internasjonalt

Situasjonen i Ukraina har medført store endringer i energiprisene. Drivstoffprisene har økt kraftig det siste året og spesielt de siste ukene. 

Bring Cargo International Norge AS innfører derfor hyppigere justeringer av dieseltillegget og går fra månedlige til ukentlige prisendringer fra og med 14. mars 2022. 

  • For kunder med brutto avtaler er satsen 46,18 % gjeldende fra 25. september - 01. oktober 2023.
  • For kunder med netto avtaler er satsen 21,13 % gjeldende fra 25. september - 01. oktober 2023.

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser 

  • Alle avtaler og destinasjoner: 17,18 %, gjeldende fra 25. september - 01. oktober 2023. 

Kilder: https://www.iru.org/ - https://energy.ec.europa.eu/index_enhttps://www.norges-bank.no/

Drivstofftillegg Intermodal transport

Drivstofftillegg for september 2023 (pdf). 

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. september 2023: 9,60 %

Tabell for beregning - Home Delivery

Indeks fra Indeks til Drivtofftillegg i %
0 69 2,5 %
70 73,9 2,9 %
74 77,9  3,6 %
78 81,9 4,2 %
82 85,9 4,8 %
86 89,9 5,2 %
90 93,9 5,8 %
94 97,9 6,6 %
98 101,9 7,2 %
102 105,9 7,8 %
106 109,9 8,4 %
110 113,9 9,0 %
114 117,9 9,6 %
118 121,9 10,2 %
122 125,9 10,8 %
126 129,9 11,4 %
130 133,9 12,0 %
134 137,9 12,6 %
138 141,9 13,2 %
142 145,9 13,8 %
146 149,9 14,4 %
150 153,9 15,0 %

 

Drivstofftillegg Supply Base Logistics

Drivstofftillegget gjelder for alle oppdrag og beregnes ut fra fraktkostnaden for oppdraget.

Tillegget endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Oversikt satser for drivstofftillegg for våre tjenester:

Fra dato Tillegg i % Tjenesten det gjelder
01.10.2023 5,0 % Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.09.2023 2,4 % Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.08.2023 2,1 % Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.07.2023 1,7 % Supply Base Logistics (Oljeekspressen)