Vi stiller til rådighet containere eller trailere og sørger for togtransport med innhenting og utkjøring. Passer det ikke med togtransport, tilbys en komplett billøsning.

Miljøet blir ivaretatt ved at din forsendelse primært vil bli sendt med tog hvis det er mulig innenfor de rammer som blir gitt.

Ved hasteoppdrag som faller utenfor de faste plassene, vil du få hjelp til å finne en løsning som gjør at din forsendelse er hos mottaker til riktig tid, enten det blir med tog eller bil.

Kontakt oss

Få bedriftstilbud Ring 23175002