Drivstofftillegget Pakke til hentested (Klimanøytral Servicepakke) og Pakke levert hjem (På Døren)

Fra 01. oktober: 4,10 %

Drivstofftillegget Pakke til bedrift (Bedriftspakke)

Fra 01. oktober: 4,90 %

Drivstofftillegget Stykkgods til bedrift/Partigods til bedrift (Stykk- og Partigods Nasjonalt):

Fra 01. oktober: 10,40 %

  • Drivstofftillegget for Svalbard:

  • Fra 01. oktober: 31,04 %

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. september: 4,80 %

Drivstofftillegg Oljeekspressen:

6,30 % uendret

Drivstofftillegg Stykk- og Partigods Internasjonalt

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i endringer i dieselprisen i Europa gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser:

  • For kunder på brutto avtaler er satsen 31,51 % gjeldene fra 04. oktober 2021.
  • For kunder med netto avtaler er satsen 6,46 % gjeldene fra 04. oktober 2021.

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser 

  • Alle avtaler og destinasjoner: 5,95 %, gjeldende fra 18. oktober - 24. oktober 2021. Ny oppdatering vil bli gjort 25. oktober.

Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/www.norges-bank.no

Tabell for beregning - Home Delivery

Drivstoffkostnad Nærtransport
0-100 2,5 %
101-108 2,9 %
109-116 3,6 %
117-123 4,2 %
124-130 4,8 %
131-135 5,2 %
136-140 5,8 %
141-145 6,6 %
146-149 7,9 %