Tolldeklarasjon og mva-beregning

Tolldeklarasjon og mva-beregning

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål om tolldeklarasjoner og mva-beregning.

Tollansatt snakker med brinsjåfør over dokumenter ved lastebil fra Bring.

Velg riktig tjeneste

For å hjelpe deg med å avgjøre hvilke av tjenestene som egner seg best for din bedrift, har vi listet opp en del spørsmål og momenter som det er verdt å ta stilling til.

Svarer du ja på ett eller flere av spørsmålene nedenfor, anbefaler vi at du velger Bring E-Doc eller beregning av importmerverdiavgift.

 • Importerer din bedrift varer som er belagt med særavgifter?
 • Importerer din bedrift matvarer, klær eller andre tollbelagte varer?
 • Eksporterer din bedrift varer til utlandet for bearbeiding eller reparasjon og videre retur til Norge?
 • Benyttes det andre tollprosedyrer for enkelte importsendinger, eksempelvis ved leie, lån eller leasing?
 • Importerer din bedrift varer som er underlagt lisensrettigheter?
 • Importerer din bedrift varer som er underlagt provisjoner?
 • Importerer din bedrift varer som er innvilget særskilte fritak for tollavgifter?
 • Ønsker din bedrift å forbedre kontrollen med at alle varene blir riktig fortollet?

Dersom din bedrift har en del fortollinger kan det være utfordrende å ha god oversikt over alle tolldeklarasjonene, samt tilhørende myndighetskrav - derfor anbefaler vi deg å velge Bring E-Doc. Med et fåtall fortollinger per år, så vil det kunne være tilstrekkelig med en manuell løsning som beregning av importmerverdiavgift.

Om du har god kontroll på beregning av mva-grunnlaget til Skatteetaten kan du reservere deg mot at Bring beregner for deg. 

Reservasjon mot beregning av import-mva

Ofte stilte spørsmål

 • Merverdiregistrerte virksomheter beregner selv innførselsmerverdiavgift basert på informasjon fra tolldeklarasjonen. Dette gjøres normalt 6 ganger i året.
  Les mer på Skatteetatens sider

 • Foretak som importerer tollpliktige varer anbefales å fortsatt ha tollkredittavtale. Tollkreditt er den mest optimale ordningen for innbetaling av toll og særavgifter og man kan ikke rapportere den over skattemeldingen. 

  Merk: For foretak som ikke er mva-registrert, innbetales import-mva og avgifter fortsatt til Tolletaten via dagsoppgjør. Normalt håndterer Bring dette for sine kunder. 

 • Ved innlogging i Altinn kan foretaket få tilgang til en tolldeklarasjonsoversikt. Formålet med denne oversikten er å gi alle virksomheter oversikt over nøkkelinformasjon fra egne tolldeklarasjoner - selve deklarasjonene med vedlegg må foretaket ta vare på selv. 

  Med utgangspunkt i denne tolldeklarasjonsoversikten tilbyr vi tjenesten Bring E-Doc, som er et komplett tolldeklarasjonsarkiv hvor hver enkelt tolldeklarasjon er lagret. Tjenesten inkluderer blant annet mva-beregning og et effektivt verktøy for innhenting av manglende tolldeklarasjoner. Les mer om Bring E-Doc.

 • Man skal rapportere grunnlag for mva. og korresponderende mva-beløp for henholdsvis 25%-, 15%- og 0%-satser samlet for skattemeldingsperioden. 

  Det er avgjørende at man har oversikt over riktig mva-grunnlag per tolldeklarasjon slik at dette summeres til de overordnede postene i skattemeldingen. 

  Bring tilbyr flere tjenester til hjelp for den enkelte bedrift behov.
  Les mer om de ulike tjenestene Bring tilbyr.

 • 1. Bring E-Doc

  Nettportalen Bring E-Doc som gir oversikt over samtlige av bedriftens tolldeklarasjoner med underbilag.

  Dette er en fremtidsrettet og modulbasert abonnementstjeneste. Bring E-Doc gir en meget god oversikt over bedriftens tolldeklarasjoner, inkludert blant annet mva-beregning og et effektivt verktøy for innhenting av manglende tolldeklarasjoner fra alle bedriftens speditører. Dette bidrar til en effektiv myndighetsrapportering.

  Bring E-Doc har flere moduler utover grunnmodulen - disse anbefaler vi kunder med utvidet behov for oversikt, analyse og statistikk.

  Passer godt for bedrifter med mange fortollinger i året.

  Les mer om Bring E-Doc.

  2. Beregning av importmerverdiavgift

  For 77 kroner per tolldeklarasjon vil vi fra årsskiftet beregne import-mva og presentere dette som en regnskapsmessig opplysning i rubrikk B på tolldeklarasjonen, eller som et eget tilleggsark. Foretaket vil dermed ikke måtte bruke ressurser på dette selv – kun sjekke at tallene stemmer, slik egendeklarasjonsprinsippet forplikter til.

  Vi gjør oppmerksom på at dette er en tilleggstjeneste fra Bring og ikke er en del av selve tolldeklarasjonen godkjent av Tolletaten.

  Passer godt for bedrifter som har få fortollinger i året.

  Les mer om beregning av importmerverdiavgift.

  Foretak som ikke ønsker at Bring beregner import-mva må melde fra om dette til kundeservice via dette skjemaet.

 • Vi vil gjennom vår underleverandør kunne tilby skreddersøm. Ta kontakt med oss ved å fylle inn skjema eller ring oss på telefon 23147710.