Er du ikke registrert kunde i Min Post kan du beregne en estimert pris på dine utsendelse med vår

Forhåndsmeldingberegner 2015 (EXCEL)

Forhåndsmeldingberegner 2016 (EXCEL)

Husk at du må registrere utsendelsen i Min Post senest 15 virkedager før innlevering for å oppnå rabatten. Det kan derfor være lurt å registrere seg som kunde i dag så har du alltid tilgang til prisberegning og bestilling av alle dine utsendelser. 

Du kan også beregne rabatt for distribusjonstetthet basert på samme postnummerfordeling som du bruker til forhåndsmeldingen.

Merk
Prisberegneren er kun et hjelpemiddel for å beregne et prisestimat for dine utsendelser. Det er viktig å fylle inn nøyaktig informasjon for at prisberegneren skal gi riktigst mulig pris. Vi gjør oppmerksom på at endelig faktura kan avvike fra estimatene.