Forbered deg til Brexit

Det får konsekvenser for grenseoverskridende handel og transport.

Brexit får konsekvenser for bedrifter med grenseoverskridende handel mellom Storbritannia og EU/EØS. Bring vil gjøre sitt ytterste for å redusere ulempene ved en eventuell hard Brexit, men det er også helt avgjørende at eksportører og importører forbereder seg. Her er linker til oppdatert og nyttig informasjon om en uoversiktlig og uavklart situasjon.

Tidskritiske leveranser bør unngås når Storbritannia går ut av EU/EØS. Rundt Brexit datoen vil forsinkelser, og komplikasjoner lett kunne oppstå.

Viktig for deg som handler med Storbritannia er å få et eget EORI nummer for UK og sjekke at avtalene er "Brexit proof".
 

Nyttige linker:
 

Norge: RegjeringenTolletatenNHOs sjekkliste

Sverige: RegjeringenTullverketBrexitpodden 

Danmark: Told-Skat

Finland: Tulli

Nederland: NL Government

EU: EU-kommisjonen

Storbritannia: UK GovernmentHM Customs

2019.08.27