Shelfless er vår storsatsing på fulfilment

Shelfless – vår nye storsatsing på fulfilment

Kraftig vekst i netthandelen og forventninger om kortere leveringstider gjør at Bring nå starter arbeidet med å bygge Norges største fullautomatiserte lagerløsning og markedets mest komplette netthandelsløsning.

Per Öhagen, leder av divisjonen for e-handel og logistikk

Raskere og grønnere leveranser for netthandlere i hele Norden

Magasinet har snakket med Per Öhagen, leder av divisjonen for e-handel og logistikk. Her forteller han mer om den nye storsatsningen. 

– Vi har sett en stund at det har bygd seg opp et stort behov i markedet for et konsept som gjør det enda enklere for våre privatkunder å få varene levert grønt, raskt og gjerne samme eller i det minste neste dag. Så for å kunne levere på disse tydelige forventningene er det avgjørende å bygge opp en fulfilment-satsning eller en plattform som effektiviserer, automatiserer og forenkler hele den fysiske vareflyten – fra lagertjenester, til plukk og pakk og til distribusjonen ut til kundene.

Vi forenkler det som kalles click-to-delivery. Det som skjer fra kunden trykker på betalingsknappen til varen er levert hos kunden. Ordren reserveres, plukkes og pakkes og ferdigstilles raskt. Det gjør også at vi kan ha en sen ordrestopp, og vi tilbyr samtidig en grønn leveranse med fossilfri transport ut til sluttkundene.

Burde ikke nettbutikker fikse lagerhåndteringen selv? Eller optimalisere lageret sitt selv?

– Å optimalisere distribusjonskjeden kan bare gjøres inntil et visst punkt. Det er mye mer å hente på å optimalisere ledetiden på den fasen som innbefatter ordremottak, plukk og pakk og klargjøring for distribusjon – det vil si lagerdelen. Det er den fasen som nettbutikkene tradisjonelt sett har styrt selv uten «innblanding» fra oss. Hvis vi med våre kunder skal levere på sluttkundens ønsker om rask (hjem)levering samme dag eller neste dag, da må vi se på hvordan vi kan automatisere og effektivisere hele lagerlogistikken og integrere det hele på en bedre måte.

Vi tilbyr en helintegrert løsning fra bestilling, ordrebehandling og helt fram til kunden får varen levert på akkurat den måten kunden ønsker. Vi har stor tro på vår nye fulfilment-satsing, som har fått navnet Shelfless.

Per Öhagen, leder for e-handel og logistikk

Shelfless er den nye helintegrerte lagerløsningen fra Bring

– Shelfless er navnet på den nye satsingen. Navnet spiller på det at nettbutikkene nå ikke trenger egne hyller, lager, plukk og pakk og administrasjon for å få sendt ut varene slik som sluttkunden ønsker det. Alt det tar vi oss av. Vår oppfordring er: "Go Shelfless med Bring". 

Kan du fortelle mer om Brings måte å gjøre dette på?

– For å gjøre dette så attraktivt som mulig ønsker vi å være en uavhengig aktør som kan hjelpe ALLE nettbutikker i Norge og Norden. Vi hjelper dem med å få en logistikk i verdensklasse. Samtidig sørger vi for markedets og sluttkundens behov for raske leveranser og grønne leveranser hjemme privat.

I tillegg tilbyr vi en kostnadseffektivitet og skalafordel ved at vi har flere kunder som kan utnytte denne verdikjeden. De får et løft av automatisering, og kan nyte godt av det fantastiske distribusjonsnettverket som vi har i hele Norden. Vi kommer til å skreddersy den nye fulfilment-tjenesten vår til de ulike kundene for å gjøre den så kostnadseffektiv som mulig. Vår vurdering er, etter tester vi har utført, at Shelfless-løsningen halverer leveransetiden. Og det må vi jo for å kunne love leveranse samme eller neste dag.

Automatisert plukking og pakking med autostore

Det krever vel et solid rammeverk som kan håndtere alt dette?

– Ja, vi har investert i en helautomatisert plukk-og-pakk-løsning som gjør produktene helt ferdige for distribusjon. Det øker effektiviteten og produktiviteten vår betydelig. Vi skal bygge Norges største autostore for å ha en slagkraftig løsning som skal betjene alle nettbutikker. Et annet viktig poeng med dette er at vi har fått på plass systemer og løsninger som gjør det enkelt å bli kunde, og enkelt å være kunde.

Vi bygger en digital kundereise, en digital plattform og en netthandelsportal som gjør at både nettbutikkene og nettbutikkenes kunder enkelt kan integrere seg med oss og enkelt kan følge sine ordrer og leveranser. I dette ligger også muligheten for en sen ordrestopp-tid for å kunne tilby handel sent og levering sent samme dag eller tidlig neste dag. I første omgang er det snakk om denne typen levering i de største byene, men vår ambisjon er å etter hvert rulle ut neste dag leveranser i hele landet.

lagerautomatikk
Automatisert plukk og pakk

Du sa at det kommer et stort helautomatisert lager som skal være navet i denne satsningen?

– Det er riktig. Vi bygger Norges største autostore på Berger. Det er flere kunder som nå er i gang med å forberede dette sammen med oss. Vi har volumer og kunder som gjør at autostore på Berger nå kan komme godt i gang, men vi har ambisiøse planer om å skalere opp denne tjenesten raskt. Vi har god tro på at flere og flere netthandlere vil se verdien av å komme i gang med oss og med fulfilment og autostore. Vi samarbeider med Swisslog om å bygge og utvikle autostore. 

For oss handler det om å levere i henhold til markedets og kundenes krav til

  • rask fremsendingstid
  • bærekraftig leveranse
  • kostnadseffektivitet

For å få til alt dette så er det helt avgjørende å ha sett på hvordan du integrerer hele logistikkjeden og verdikjeden og ha vurdert hva som kan automatiseres og digitaliseres.

Smidige løsninger gjør nettbutikkene mer konkurransedyktige

Er det sånn da at nettbutikkene skal få hjelp til å svare på konkurransen og til og med finne sin plass i kampen mot de store aktørene?

– Vi har sett en sterk utvikling der mange netthandelskunder og mange retailere har bygd opp sine leveransekanaler og sin verdikjede basert på levering i butikk eller levering av større enheter. Hvis vi skal henge med på denne utviklingen og vinne konkurransen, må vi se på hele kundereisen og sette sluttkunden i fokus. Det skal være enkelt å følge ordren, se når kan den leveres, når kommer den hjem til kunden, og det skal være mulig å velge mellom ulike leveransemetoder, som postkasse eller pakkeboks eller annet.

Det blir en ny kundereise og en ny opplevelse for sluttkunden. Det blir en god mulighet for nettbutikkene å kunne konkurrere med de store aktørene i markedet, som alle baserer seg mer eller mindre på automatisering.

Så oppsummert er alle disse delene sømløst og smidig integrert: netthandelsplattformen, ordrehåndteringen, lageret, distribusjonen og den digitale kundereisen.

Med vår fulfilment-løsning i bunn kan vi også hjelpe små og mellomstore nettbutikker og produsenter i Norden. De opplever tøff konkurranse fra de større internasjonale aktørene. De har ikke samme skalafordeler og mulighet til å investere i denne typen automatiserings- og distribusjonsløsninger. Så det pågår en kamp for å overleve for norske og nordiske nettbutikkene i konkurranse med de store aktørene og de internasjonale gigantene. Det er her Brings satsning på fulfilment og netthandel kan være til hjelp. Vi skaper en mulighet for dem å vokse og se en framtid i Norge og Norden. Vi gjør dem klare til å møte konkurransen i dag og for fremtiden.

Sømløs integrering er nøkkelen til lønnsomhet

Integreringen med kundenes systemer skal være så bra at de opplever det som sitt eget lager selv om det befinner seg på Berger. Fortell mer om tanken bak dette.

– En avgjørende faktor er å ha en enkel og smidig integrasjonsløsning for at det skal være lett å koble på det som i prinsippet er en plug-and-play-løsning for alle nettbutikker som ønsker å bli Shelflesskunder. Dette vil også være høyaktuelt for både nasjonale og internasjonale varemerkeeiere innen f.eks. klær, sko og elektronikk som da vil få et framskutt lager som er nærmere sine sluttkunder. De vil da bedre kunne tilfredsstille sluttkundenes krav til leveranser. Vi tar hånd om tollprosessen, ordrehåndteringen fra bestilling til levering og retur her hvor kundene deres befinner seg.

I dag er varemerkeeierne avhengige av sine forhandlere i Norge for å håndtere returer, eller så må de selv ha bygd opp et effektivt system for dette. Vi skaper med dette en mulighet for dem betjene sine sluttkunder på en mer effektiv og smidig måte.

Vår nye integrerte digitale plattform har vi utviklet sammen med Tiqqe som partner. Plattformen skal gjøre det enkelt og smidig for våre nettbutikker å være effektive og lønnsomme. Og i tillegg er kundeportalen en viktig del av dette – der hentes det ut all statistikk og informasjon om tollhåndtering, om returer og mye mer.

Et unikt helhetskonsept for netthandel

Hva er det som skiller denne fulfilment-løsningen fra det andre tilbyr?

– Det som skiller, er at vi har mulighet til å bygge en helintegrert verdikjede. Vi har et svært godt distribusjonsnettverk i Norge og i Norden. Vi har en fantastisk leveransekapasitet med svært god kvalitet. Det tilbyr vi kundene, og det integrerer vi med lager- og automatiseringsløsningen sammen med den nye digitale plattformen og kundeportalen. Vi bygger et helhetskonsept for kundene, et konsept som i dag ikke finnes, heller ikke på nordisk nivå.

Shelfless passer for mellomstore og store nettbutikker

Hvilke nettbutikker er aktuelle for denne tjenesten?

– I første omgang er det mellomstore og store butikker som raskt kan dra nytte av dette. Vårt konsept er i første omgang rigget for å maksimere potensialet til de aktørene som har en viss omsetning og et visst volum. Det er også viktig å merke seg at vi i samarbeid med kundene får dem raskt i gang på Shelfless-løsningen. 

Shelfless – en mer bærekraftig løsning

Grønn levering er viktig – hva innebærer det i denne fulfilment-satsningen?

– Det betyr på sikt grønne leveranser hjem på døren, i postkassen eller til pakkeboks. Helt konkret er ambisjonen fossilfri transport til privatkunder over hele Østlandet og i de store byene. I Oslo er vi allerede godt i gang med å levere grønt på enkelte tjenester og til noen områder. Vi jobber på spreng for å levere 100% grønt i Oslo og de andre store byene i løpet av 2021.  

Pakkeboks-PMM-63159
Henting av pakke i pakkeboks

Styrket konkurransekraft for oss og kundene våre fremover

Dette er åpenbart en viktig satsing for fremtiden. På hvilken måte styrker dette konsernet videre?

– Denne satsingen er svært viktig for Posten og Bring fordi den skaper en mulighet for å videreutvikle tjenestene videre. Den legger grunnlaget for å betjene og utvikle alle typer netthandelskunder, men også bedriftskunder, retailkunder og privatkunder. Vi skaper en mulighet til å utvikle tjenester langs hele verdikjeden. Vi bygger en kundereise og kundeopplevelse med mer informasjon og skaper verdi for kundene ved at de får mange flere valgmuligheter, samtidig som dette oppleves som smidig og brukervennlig.

Dette handler om å skape en plattform for å videreutvikle våre tjenester og styrke ytterligere den gode strategiske posisjonen vi har i markedet hos nettbutikker i hele Norden. Dessuten bidrar dette til å sikre tilveksten for konsernet. Hvis vi ser på det som skjer ute i Europa for eksempel, så er det helt tydelig at det er fulfilment-aktører som vokser raskest, og som fester grepet på dette området. Så vi er nødt til å henge med og vise markedet at vår fulfilment-satsing hjelper kundene til å nå forretningsmålene og utvikle seg på en smidig, solid og kostnadseffektiv måte.

Dette er Shelfless:

  • Automatisert plukking og pakking med autostore
  • Norges største autostore på Berger
  • Helintegrert løsning for nettbutikker
  • Raskere og mer bærekraftige leveranser
20.01.2021