Slik legger du til nye brukere på ditt kundenummer i Mybring

Vi anbefaler alle som skal benytte Mybring om å ha tilgang gjennom en personlig bruker. En bruker kan ha forskjellige tilganger til de ulike kundenummere den trenger tilgang til. Som administrator i Mybring kan du enkelt opprette og legge til nye brukere på dine kundenummer.

Legg til nye brukere

  1. Klikk "Administrasjon" og velg "Brukeradministrasjon".
  2. Klikk "Legg til bruker" og fyll ut brukerens e-postadresse.
  3. a) Om brukeren allerede har tilgang til Mybring vil du se info om brukeren. Klikk på brukeren for å gi tilgangene du ønsker.
    b) Om brukeren ikke allerede eksisterer i Mybring må du fylle ut fornavn, etternavn og mobilnummer. Klikk "Neste".
  4. Sjekk at riktig kundenummer er valgt i nedtrekksmenyen.
  5. Velg tilgangene du ønsker å gi ved å huke av foran de forskjellige funksjonsområdene i Mybring.
  6. Klikk "Lagre rettigheter".

Hvis brukeren ikke allerede er en Mybring-bruker vil det sendes en e-post for å opprette passord til Mybring.

2020.09.25