Bestilling - Avsenderbestilt retur i Mybring

Avsenderbestilt retur i Mybring

Med våre løsninger for avsenderbestilt retur kan du selv velge hvordan du ønsker å opprette en retursending. Legg ved returetikett sammen med utgående sending, eller bestill retursendingen separat og send etiketten til avsenderen av returen. 

En kvinne som sitter på et kontor og jobber

Bestill utgående sending med returetikett vedlagt 

 1. Klikk "Bestilling" og velg "Sende til én". 
 2. Angi hvor du sender fra og til. Klikk "Finn tjenester" og velg pakketjenesten du ønsker å bestille.
 3. Velg fakturamottaker.
 4. Legg inn pakkens vekt og dimensjoner hvis du ønsker å se prisen på sendingen.
 5. Angi innleveringsmåte. Dette gjøres kun hvis du sender pakker i Norge.  
 6. Under "Tilleggstjenester" kan du skreddersy sendingen og legge til tilleggstjenestene du ønsker. Velg "Fri retur av pakken" og angi ønsket returtjeneste.
 7. Din avtalepris vises i sammendraget til høyre. Gå videre ved å klikke "Avsender og mottaker". 
 8. Fyll inn detaljer om avsender og mottaker. Hvis du ofte bruker samme avsender, velg "Personlig kontakt" eller "Delt kontakt" og klikk "Lagre i adressebok".
 9. Klikk "Bestill". På bekreftelsessiden får du to etiketter - én for utgående og én for retur (merket med R). Skriv ut og fest på etiketten for utgående sending, og legg ved returetiketten. 

Løsningen støttes ved bestilling av norske pakketjenester. Du faktureres kun for benyttede etiketter.

Bestill retursending separat 

 1. Klikk "Bestilling" og velg "Retur fra én". Hvis du ønsker å bestille flere retursendinger samtidig, velg "Retur fra flere" (se egen artikkel i listen nedenfor). 
 2. Angi hvor det returneres fra og til. Klikk "Finn tjenester" og velg pakkereturtjenesten du ønsker å bestille.  
 3. Angi antall kolli og velg fakturamottaker. Pris beregnes for retur innad i Norge dersom vekt og dimensjoner legges inn. Gå videre ved å klikke "Avsender og mottaker". 
 4. Fyll inn detaljer om avsender og mottaker. 
 5. Klikk "Bestill". Husk å sende etikettene til avsenderne av pakkene.  

Løsningen støttes for norske og nordiske pakketjenester (inkludert bulktjenester). Du faktureres kun for benyttede etiketter. 

Ved bestilling av nordiske pakkereturtjenester for visse landskombinasjoner kreves et eget returoppsett i Mybring. Dette settes opp av kundeservice eller din kontaktperson i Bring. Når en fast returadresse er satt opp i Mybring vil denne være forhåndsutfylt ved bestilling. Du velger selv om returadressen skal være redigerbar eller låst.  

Del artikkel