Bestilling - Slik bruker du bestillingshistorikken i Mybring

Slik bruker du bestillingshistorikken i Mybring

Med Mybrings bestillingshistorikk holder du enkelt oversikt over alle bestillinger på din bedrifts kundenummer. Du kan søke opp spesifikke sendinger og se detaljer knyttet til disse, skrive ut etiketter, se siste sporingsstatus og kvitteringssiden.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Bestillingshistorikk på kundenummernivå 

Mybrings bestillingshistorikk er kundenummerbasert. Det innebærer at du i tillegg til dine egne bestillinger, også ser alle bestillingene som er gjort av andre brukere med tilgang til det samme kundenummeret. Dette gjør det enklere for deg å få en totaloversikt over alle sendinger.  

Søk & filtrer 

Søk og filtrering gjør det enklere for deg å finne spesifikke sendinger. Du kan søke på sendingsnummer, avsender, mottaker eller referansenummer. Ønsker du å filtrere søket ditt, kan du gjøre dette basert på tidsperiode, tjeneste, hvem som har bestilt tjenesten og betalingsmåte. 

Skriv ut etiketter 

I bestillingshistorikken kan du skrive ut etiketter for dine sendinger. Har du store volumer, kan du enkelt skrive ut etiketter for opptil 100 sendinger samtidig. Du får da en samlet PDF-fil med alle etikettene du har valgt å skrive ut.  

Se siste sporingsstatus 

I bestillingshistorikken får du et raskt overblikk med siste sporingsstatus for dine sendinger. Ønsker du å se full sporingsinformasjon for sendingen, klikker du bare på sendingsnummeret. 

Gå til kvitteringssiden 

Hvis du har behov for å skrive ut kvitteringssiden, finner du enkelt tilbake til denne ved å finne tilbake til bestillingen i bestillingshistorikken.

Del artikkel