Hva skjer når dine sendinger har feil adresse?

Visste du at hvert år er det tusenvis av pakker som ikke kan deles ut på normal måte? Grunnen til det er oftest at de mangler korrekt adresse.

Feiladresserte pakkesendinger medfører dessverre at mange pakker ikke når sine mottakere. For å forsøke å finne korrekt adresse må det manuelle arbeidsinnsatser til, noe som både er tidkrevende og dyrt.

Hva skjer med feiladresserte pakker?

For de pakker der vi klarer å finne korrekt adresse, vil sendingene dessverre bli forsinket opptil flere dager. Og når vi ikke lykkes med å finne adressen, vil pakken til slutt bli returnert. Det vil påløpe et pristillegg for pakker med feil adresse og postnummer for å dekke noe av disse arbeidskostnadene forbundet med å forsøke å lokalisere korrekt adresse.

Så hva kan du som avsender gjøre, for å sikre at antall pakker med feil adresse holdes på et så lavt nivå som mulig? Denne artikkelen vil forklare hvilke feil som gjøres og hvordan de kan unngås.

Feil i gateadresse

Når en pakke har en feil eller ugyldig gateadresse vil pakken bli videresendt til adressesøk-avdelingen som manuelt må prøve å finne, og påføre korrekt adresse på pakken. Dersom adressen er så mangelfull eller feil at vi ikke klarer å sortere sendingen, vil sendingen bli returnert til deg som avsender. Feil gateadresse er særdeles kritisk for Pakke i postkassen, da rutefordelingen skjer på gateadresse. Sorteringen skjer sentralt og det er her pakkene fordeles ut til de ulike transportrutene.

Hva kan du gjøre for å unngå adressefeil?

  1. Det er mulig å leie korrekte adresseregistere av Posten. De inneholder alle gate- og veinavn i Norge, med hvert enkelt husnummer, postnummer og poststeder. Her finner du også alle kommunekoder og kommunenavn, adressenummer og gatekoder.
  2. Det er lurt å gjøre regelmessige adressevask, noe som oppdaterer kundedatabasen din med eventuelle nye adresser om kunden din har flyttet eller andre opplysninger.
  3. Benytte en checkoutløsning som har kundeidentifikasjon. Der sjekkes f.eks. adressen opp umiddelbart ved inntasting, og validerer om den er korrekt.
adresseetikett som har blitt rettet opp manuelt
Denne pakken ble sendt med både feil gateadresse og feil postnummer. Den har blitt rettet manuelt.

Ugyldig postnummer

Dette betyr at pakken har fått et postnummer som enten ikke finnes, eller som ikke lenger er i bruk. Sorteringsmaskinen vil da ikke klare å sende pakken til riktig transportrute.

Med vårt Postnummer API får du som avsender oversikt over alle gyldige postnummer i Norge, med opplysning om kommune og hva postnummeret brukes til. Det hjelper også mottaker med å fylle inn riktig postnummer, da det vil dukke opp feilmelding ved ikke korrekte postnummer.  Med Postnummer API integrert i nettbutikken kan du enkelt:

  • validere et postnummer
  • få oppslag på byen for postnummeret som tastes inn
  • få postnummertypen, om det gjelder normal eller postboks

Videre kan APIet også liste opp alle gyldige postnummer for Sverige, Danmark og Finland og en rekke andre land som det støtter. Du finner mer informasjon om Postnummer API på Bring Developer.

Pristillegg for feiladresserte sendinger

Et pristillegg på 58 kr per pakke vil innføres for alle sendinger* som må behandles manuelt på grunn av feil adresse eller postnummer.

*Pristillegg vil i løpet av andre kvartal 2022 innføres også for Pakke i postkassen.

Del artikkel