feil adresse pakke i postkassen

Hvordan kan du unngå å sende pakker med feil adresse?

Visste du at tusenvis av pakker til postkassen blir forsinket, eller returnert hvert år fordi de ikke har korrekt adresse?

Postbud med pakke

Feiladresserte Pakke i postkassen-sendinger medfører dessverre at mange pakker ikke når sine mottakere. For å forsøke å finne korrekt adresse må det manuelle arbeidsinnsatser til, noe som både er tidkrevende og dyrt.

Hva skjer med feiladresserte pakker?

For de pakker der vi klarer å finne korrekt adresse, vil sendingene dessverre bli forsinket opptil flere dager. Og når vi ikke lykkes med å finne adressen, vil pakken til slutt bli returnert. Det vil påløpe et pristillegg for pakker med feil adresse og postnummer for å dekke noe av disse arbeidskostnadene forbundet med å forsøke å lokalisere korrekt adresse.

Så hva kan du som avsender gjøre, for å sikre at antall pakker med feil adresse holdes på et så lavt nivå som mulig? Denne artikkelen vil forklare hvilke feil som gjøres og hvordan de kan unngås.

Feil i gateadresse

Når en pakke har en feil eller ugyldig gateadresse vil pakken bli videresendt til adressesøk-avdelingen som manuelt må prøve å finne, og påføre korrekt adresse på pakken. Dersom adressen er så mangelfull eller feil at vi ikke klarer å sortere sendingen, vil sendingen bli returnert til deg som avsender. Feil gateadresse er særdeles kritisk for Pakke i postkassen, da rutefordelingen skjer på gateadresse. Sorteringen skjer sentralt og det er her pakkene fordeles ut til de ulike transportrutene.

Hva kan du gjøre for å unngå adressefeil?

  1. Benytte vårt API som sikrer at sendingen er påført korrekt adresse. Address API gir adresseforslag basert på det som tastes inn, og kontrollerer at adressen som dine kunder legger inn er korrekt og at den faktisk eksisterer. Du kan lese mer om hvordan Address API fungerer her, og hvordan du implementerer det.
  2. Benytte en checkoutløsning som har kundeidentifikasjon. Der sjekkes f.eks. adressen opp umiddelbart ved inntasting, og validerer om den er korrekt.
  3. Det er lurt å gjøre regelmessige adressevask, noe som oppdaterer kundedatabasen din med eventuelle nye adresser om kunden din har flyttet eller andre opplysninger.
adresseetikett som har blitt rettet opp manuelt
Denne pakken ble sendt med både feil gateadresse og feil postnummer. Den har blitt rettet manuelt.

Ugyldig postnummer

Dette betyr at pakken har fått et postnummer som enten ikke finnes, eller som ikke lenger er i bruk. Sorteringsmaskinen vil da ikke klare å sende pakken til riktig transportrute.

Address API hjelper også mottaker med å fylle inn riktig postnummer, da det vil dukke opp feilmelding ved ikke korrekte postnummer. Med Address API integrert i nettbutikken kan du enkelt:

  • validere et postnummer
  • få oppslag på byen for postnummeret som tastes inn
  • få postnummertypen, om det gjelder normal eller postboks

Du finner mer informasjon om Address API på Bring Developer.

Pristillegg for feiladresserte sendinger til postkassen

Et pristillegg på 58 kr per pakke vil innføres 1. april for alle Pakke i postkassen-sendinger som må behandles manuelt på grunn av feil adresse eller postnummer.

Har du spørsmål?

Ta en prat med din kontaktperson, eller ring oss på 04045.

Del artikkel