MVA- beregning og Bring E-Doc

Kontakt oss

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift

Den 1. januar 2017 overtok Skatteetaten ansvaret for innkreving av merverdiavgift (mva) ved import til Norge og importørene ble selv ansvarlig for å beregne og rapportere merverdiavgift til Skatteetaten etter egenfastsettingsprinsippet i skattemeldingen. Les mer om mva-reglene.

Våre tjenester

I forbindelse med at ansvaret for innkreving av import-mva ble flyttet fra Tolletaten til Skatteetaten har Bring satt opp gode løsninger slik at våre kunder enklere kan beregne, rapportere og innbetale riktig merverdiavgift, samt få god oversikt over tolldeklarasjonene.

Bring E-Doc

Nettportalen Bring E-Doc er tjenesten som gir oversikt over samtlige av bedriftens tolldeklarasjoner med underbilag. Dette er en fremtidsrettet og modulbasert abonnementstjeneste som bidrar til effektiv myndighetsrapportering. Denne tjenesten passer bedrifter som ønsker bedret kontroll og effektivitet. Les mer om Bring E-Doc her.

Beregning av importmerverdiavgift

Beregning av importmerverdiavgift tilbyr vi automatisk og presentere dette på eget tilleggsark, eller som en regnskapsmessig opplysning i rubrikk B i tolldeklarasjonen. Dermed slipper du å måtte bruke ressurser på dette selv – kun sjekke at tallene stemmer. Denne tjenesten passer godt for bedrifter med relativt få fortollinger, men behov for mva-beregning. Merk - alle som abonnerer på Bring E-Doc får tjenesten inkludert. Les mer om beregning av importmerverdiavgift her.

Reservasjon

Du kan reservere deg mot beregning av import-mva, det vil si at du selv må beregne mva-grunnlag, finne mva-sats og kalkulere import-mva ut fra dette. Reservasjon passer for bedrifter som har få og enkle fortollinger. Merk - alle som abonnerer på Bring E-Doc får tjenesten inkludert. Les mer om hvordan du reserverer deg her.

Velg riktig tjeneste

For å hjelpe deg med å avgjøre hvilke av tjenestene som egner seg best for din bedrift, har vi listet opp en del spørsmål og momenter som det er verdt å ta stilling til.

Svarer du ja på ett eller flere av spørsmålene nedenfor, anbefaler vi at du velger Bring E-Doc eller beregning av importmerverdiavgift.

 • Importerer din bedrift varer som er belagt med særavgifter?
 • Importerer din bedrift matvarer, klær eller andre tollbelagte varer?
 • Eksporterer din bedrift varer til utlandet for bearbeiding eller reparasjon og videre retur til Norge?
 • Benyttes det andre tollprosedyrer for enkelte importsendinger, eksempelvis ved leie, lån eller leasing?
 • Importerer din bedrift varer som er underlagt lisensrettigheter?
 • Importerer din bedrift varer som er underlagt provisjoner?
 • Importerer din bedrift varer som er innvilget særskilte fritak for tollavgifter?
 • Ønsker din bedrift å forbedre kontrollen med at alle varene blir riktig fortollet?

Dersom din bedrift har en del fortollinger kan det være utfordrende å ha god oversikt over alle tolldeklarasjonene, samt tilhørende myndighetskrav - derfor anbefaler vi deg å velge Bring E-Doc. Med et fåtall fortollinger per år, så vil det kunne være tilstrekkelig med en manuell løsning som beregning av importmerverdiavgift.

Om du har god kontroll på beregning av mva-grunnlaget til Skatteetaten kan du reservere deg mot beregning av import-mva fra Bring. Vi sender da kun myndighetspålagte opplysninger til din bedrift. Du må selv beregne det korrekte grunnlaget for mva og sørge for at dette blir rapportert og ordnet hos Skatteetaten.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva skjer med import-mva fra 1. januar 2017?

  Skatteetaten overtar 1. januar 2017 ansvaret fra Tolletaten for innkreving av merverdiavgift (mva) ved import av varer til Norge. Endringen innebærer at import-mva ikke fastsettes på tolldeklarasjonene, men skal egendeklareres i den nye skattemeldingen for mva. Les mer om import-mva.

 • Hvem blir truffet av de nye reglene?

  Skatteetaten har sendt ut brev om endringene til samtlige 360.000 norske mva-registrerte foretak, som blir nødt til å tilpasse seg endringene. Relevant informasjon har blitt lagt ut på Skatteetatens nettsider.

 • Hva betyr de nye reglene for norske importører?

  For mva-registrerte foretak skal mva ikke lengre bli betalt inn til Tolletaten over tollkreditten eller dagsoppgjør. Mva skal rapporteres i den nye skattemeldingen, som erstatter dagens omsetningsoppgave. Rapportering og innbetaling av mva skal som i dag normalt skje seks ganger årlig.

  Mva-grunnlag og beregning vil ikke være en del av standard tolldeklarasjon for mva-registrerte foretak. Bring leverer mva-beregning som en tilleggstjeneste til fortollingen.

 • Trenger man tollkreditt framover?

  Tollkreditt skal med den nye ordningen kun brukes til innbetaling av toll og særavgifter, så vi oppfordrer mva-registrerte foretak til å gjøre en vurdering av bedriftens behov for tollkreditt, herunder garantibeløp for denne.

  For foretak som ikke er mva-registrert innbetales import-mva og avgifter fortsatt til Tollvesenet via dagsoppgjør. Normalt håndterer Bring dette for sine kunder.

 • Hvordan få oversikt over bedriftens samlede tolldeklarasjoner?

  Fra 2017 vil Tolletaten tilby en tolldeklarasjonsoversikt som en ny tjeneste i Altinn. Formålet med løsningen er å gi alle virksomheter som er registrert i Enhetsregistret forenklet oversikt over nøkkelinformasjon fra egne tolldeklarasjoner - selve deklarasjonene med vedlegg må foretaket ta vare på selv.

  Med utgangspunkt i denne oversikten tilbyr vi Bring E-Doc - et komplett tolldeklarasjonsarkiv hvor hver enkelt tolldeklarasjon er lagret. Tjenesten inkluderer blant annet mva-beregning og et effektivt verktøy for innhenting av manglende tolldeklarasjoner. Les mer om Bring E-Doc.

 • Hvordan sikres oversikt over importmva-beløp til skattemeldingen?

  Man skal rapportere grunnlag for mva og korresponderende mva-beløp for henholdsvis 25%, 15% og 0% -satser samlet for skattemeldingsperioden.

  Det er avgjørende at man har oversikt over riktig mva-grunnlag per tolldeklarasjon slik at dette summeres til de overordnede postene i skattemeldingen.

  Bring tilbyr flere tjenester til hjelp for den enkelte bedrifts behov. Les mer om de ulike tjenestene Bring tilbyr.

 • Hvilke tjenester tilbyr Bring?

  1. Bring E-Doc

  Nettportalen Bring E-Doc er vår nye tjeneste som gir oversikt over samtlige av bedriftens tolldeklarasjoner med underbilag.

  Dette er en fremtidsrettet og modulbasert abonnementstjeneste. Bring E-Doc gir en meget god oversikt over bedriftens tolldeklarasjoner, inkludert blant annet mva-beregning og et effektivt verktøy for innhenting av manglende tolldeklarasjoner fra alle bedriftens speditører. Dette bidrar til en effektiv myndighetsrapportering.

  Bring E-Doc har flere moduler utover grunnmodulen - disse anbefaler vi kunder med utvidet behov for oversikt, analyse og statistikk.

  Passer godt for bedrifter med mange fortollinger i året.

  Les mer om Bring E-Doc.

  2. Beregning av importmerverdiavgift

  For 75 kroner per tolldeklarasjon vil vi fra årsskiftet beregne import-mva og presentere dette som en regnskapsmessig opplysning i rubrikk B på tolldeklarasjonen, eller som et eget tilleggsark. Foretaket vil dermed ikke måtte bruke ressurser på dette selv – kun sjekke at tallene stemmer, slik egendeklarasjonsprinsippet forplikter til.

  Vi gjør oppmerksom på at dette er en tilleggstjeneste fra Bring og ikke er en del av selve tolldeklarasjonen godkjent av Tolletaten.

  Passer godt for bedrifter som har få fortollinger i året.

  Les mer om beregning av importmerverdiavgift.

  3. Reservasjon

  Foretak som ikke ønsker at Bring beregner import-mva må melde fra om dette til kundeservice via dette skjemaet eller ringe til 23147710.

 • Hvordan bestiller jeg Bring E-Doc?

  Fyll inn dette skjemaet eller ring oss på telefon 23147710.

 • Kan Bring E-Doc tilpasses mine spesialbehov?

  Vi vil gjennom vår underleverandør kunne tilby skreddersøm. Ta kontakt med oss ved å fylle inn skjema eller ring oss på telefon 23147710.