Steg 1: Skriv ut en fraktetikett

  1. Velg Ny returbestilling under menypunktet Bestilling.
  2. Fyll inn til- og fra-postnummer og klikk på Finn tjenester.
  3. Klikk på en av tjenestene som kommer opp.
  4. Fyll inn sendingsdetaljene og legg til eventuelle tilleggstjenester.
  5. Klikk på Oppdater og Neste.
  6. Angi avsender og mottaker (om du har en fast returadresse, så vil den være forhåndsutfylt).
  7. Klikk på Bestill (Obs! Dette lager bare fraktetiketten, henting må bestilles separat).
  8. Send fraktetiketten til den som skal sende noe i retur og be dem klistre på etiketten på godset med strekkoden synlig. Gjør de samme stegene omigjen for alle returetiketter du skal sende.

Steg 2: Bestille henting

Når du er klar for at dine pakker eller paller skal bli hentet, følger du trinnene nedenfor.
1. Velg Henting under menypunktet Bestilling.
2. Fyll inn hva som skal hentes og hvor, samt kontaktinformasjon (Tips! Lagre informasjonen, så har du dette lett tilgjengelig neste gang du bestiller henting).
3. Klikk på Bestill henting.

Klart! Nå er det bare å vente på at en Bringsjåfør kommer og henter din forsendelse.