Når du har opprettet en bruker i Mybring og fått den koblet til ditt kundenummer, er du klar til å ta neste steg – lage din første Pakke i postkassen ordre.

Slik bestiller du Pakke i postkassen i Mybring:

 1. Velg Sende til flere under meny-punktet Bestilling.
 2. Oppgi hvor i Norge du sender fra og sett Norge som mottakerland. Klikk på Finn tjenester, og velg Pakke i postkassen.
 3. Velg Uten sporing eller Med sporing under Tjeneste. OBS! For å skrive ut sporbare etiketter må du bruke en RFID-printer. Du må også installere programvaren Mybring RFID Label Printer på din PC/Mac. Les mer om RFID.
 4. Fyll inn avsender. Hvis du alltid benytter samme avsender, velg Lagre som standard adresse i adresseboken. Da fylles avsender automatisk ut neste gang du bestiller.
 5. Fyll inn en eller flere mottakere. Mottakere kan legges inn enten manuelt, ved å laste opp et Excel regneark eller en kombinasjon av begge. 
 6. Hvis du ønsker å opprette en kontakt direkte fra bestillingssiden, velg Lagre som ny kontakt i adresseboken.
 7. Hvis mottaker har samtykket til at sendingen kan leveres i en pose på døren i stedet for at den sendes til hentested for utlevering (dersom sendingen av ulike grunner ikke får plass i postkassen), velg tilleggstjenesten Pose på døren.
 8. Oppgi gjennomsnittsvekt per sending.
 9. Angi referanse.
 10. Velg fakturamottaker.
 11. A) Hvis du er ferdig med å legge til mottakerne som skal være med i bestillingen, Klikk på Bestill, skriv ut og klistre på etikettene på pakkene.

  B) Hvis du ønsker å legge til flere mottakere senere, klikk på Lagre til senere.
  Da vil mottakerne lagres under Påbegynt bestilling.
  Her kan du løpende skrive ut etiketter for mottakere selv om du ikke har sendt inn bestillingen enda.
  Du kan når som helst logge ut eller gå til et annet sted i Mybring.
  Når du ønsker å legge til flere mottakere, velg Sende til flere under menypunktet Bestilling.
  Den grønne prikken indikerer at du har en påbegynt Pakke i postkassen-bestilling.
  Klikk på Gå til bestilling, legg til neste gruppe med mottakere, og klikk på Legg til i påbegynt bestilling.
  Gjenta inntil du har lagt til alle mottakerne som skal være med i bestillingen. Klikk tilslutt på Bestill.