Vilkår Pakke i postkassen fra 01.07.2021

Vilkår for Pakke i postkassen

EDI-meldte pakker levert i postkassen. Gjeldende fra 01.07.2021.

Printvennlig versjon (PDF)

1. Hva kan sendes?

Små pakker av ulik vekt og størrelse kan sendes som brevpost og leveres i postkassen. En enkel og attraktiv tjeneste for nettbutikker som ønsker levering rett hjem til kunden. Utsendelsen bestilles med EDI (Electronic Data Interchange) og leveres med eller uten RFID-sporing. Pakke i postkassen kan kun sendes til adresser i Norge, inkludert Longyearbyen postnummer 9170/9171 på Svalbard.

Adresseetiketten som skal brukes er integrert i EDI-løsningen (se punkt 6). Etiketten er utstyrt med EDI-strekkode, og skal i tillegg utstyres med en sporingsbrikke dersom RFID-sporing er valgt. 

a) Pakke uten RFID-sporing
Standard adresseetikett med EDI-strekkode, uten RFID-brikke. Med dette valget vil sporing og varsling skje utelukkende basert på skanning av EDI-strekkoden, se punkt 16

b) Pakke med RFID-sporing
Med dette valget vil sporing og varsling skje delvis basert på skanning av EDI-strekkoden, se punkt 16, og i tillegg vil valget gi utvidet sporing og varsling basert på RFID-teknologi (Radio Frekvens Identifikasjon). RFID-sporing innebærer at adresseetiketten påføres en liten-RFID brikke i tillegg til EDI-strekkoden. Adresseetiketten må printes på en godkjent RFID-printer. 

2. Hvem kan sende?

Tjenesten kan kjøpes av bedrifter. Tjenesten forutsetter innvilget, godkjent kreditt.

3. Formater, mål og vekt

Minimumsmål:

 • Pakken kan ikke være mindre enn 9 x 14 cm
 • Rull: Lengde må være minimum 10 cm. Lengde + diameter + diameter ikke under 17 cm

Maksimumsmål:

 • Lengde maks 45 cm. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm
 • Rull: Lengde kan maks være 45 cm. Lengde + diameter + diameter kan ikke være over 90 cm

Maksimumsvekt:

 • Inntil 5 kg pr pakke

4. Priser

Prisen er sammensatt av to hovedelementer, se prisliste.

 • Geografisk avstand mellom avsender og mottaker – inndelt i åtte prissoner  
 • Sendingens reelle vekt, se vektintervaller i prislisten

Pristillegg hvis pakken ikke kan leveres i postkassen

Hvis mottakerens postkasse er låst, hvis pakken ikke får plass, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, leveres pakken til mottakers postkontor eller Post i Butikk og skannes som en hentesending. Mottaker får en SMS/epost om at pakken kan hentes på posten. Hentesendinger får et pristillegg per pakke som faktureres avsender, også hvis pakken ikke blir hentet av mottaker og må sendes i retur til avsender.

5. Pose på døren

Et leveringsalternativ for Pakke i postkassen som ikke kan leveres i postkassen.

Pakke i postkassen er en brevsending som i utgangspunktet skal leveres i postkassen av postbudet. Hvis sendingen av ulike grunner ikke får plass i postkassen, kan avsender velge at sendingen leveres som «Pose på døren» i stedet for at den sendes til hentested for utlevering. Kostnaden for dette leveringsalternativet belastes avsender. Pose på døren kan ikke brukes for mottakere med postboks-adresse.

For å sikre god mottakeropplevelse anbefales det at mottaker ved bestilling i avsenders nettbutikk gis mulighet til å aktivt bekrefte aksept for levering som Pose på døren. 

5.1 Leveringsvilkår (Pose på døren)

For at tilleggstjenesten Pose på døren skal kunne utføres må følgende kriterier oppfylles:

 • Bruksenhetsnummer/etasjenummer må angis i adressen hvis mottaker bor i leilighet.
 • Avstanden fra postkasse til mottakers dør må ikke være mer enn 250 m.
 • Mottakers hus må være tydelig merket med husnummer og oppgang.
 • Døren må være tydelig merket med mottakers navn.
 • Posten må ha adgang til mottakers dør, f.eks. ved låst ytterdør til felles inngang.

I tilfeller der kriteriene over ikke er oppfylt blir sendingen levert til mottakers postkontor eller Post i butikk for utlevering mot et hentesendingstillegg.  

5.2 Bestilling

Bestilling av leveringsalternativet Pose på døren skal gjøres gjennom EDI, enten gjennom bruk av TA-leverandør eller i Mybring, i forbindelse med bestilling av Pakker i postkassen. Ved å legge på koden «VAS 1081» ved bestilling, vil sendingen leveres som Pose på døren når den ikke kan leveres i postkassen.

Pose på døren merket må trykkes på etiketten og informasjon om bruksenhetsnummer (etasje- og leilighetsnr) legges inn i adressefelt 2. (Harmonized Label, som har en EDI-strekkode)

5.3 Fakturering

Ved levering som Pose på døren skanner budet strekkoden på sendingen. Hendelsen registreres elektronisk og danner grunnlaget for fakturering av Pose på døren tillegget. Leveres sendingen i postkassen påløper ikke tillegget. Faktura sendes avsender i etterkant.

Sendinger som er merket som Pose på døren men som likevel ikke kan leveres som Pose på døren eller i postkassen sendes til hentested som en hentesending og hentesendingstillegg påløper.

6. Adresseetikett

Adresseetiketten, som er standard for Pakke i postkassen, er en ny etikett som er utviklet i regi av IPC (International Post Corporation). Etiketten, kalt Harmonized label, er en integrert del av programvaren som leveres av EDI-leverandøren. Dersom pakken skal ha RFID-sporing må avsender utstyre adresseetiketten med en liten RFID-brikke i tillegg til EDI-strekkoden. Etiketter med RFID-brikke må alltid printes på en godkjent RFID-printer. 

Hele adresseetiketten må ligge flatt på en av pakkens sider.

Adresseetiketten (Harmonized label) inneholder:

 • Avsenders navn og returadresse
 • Mottakers navn  
 • Bruksenhetsnummer/etasjenummer ved Pose på døren
 • Postadresse
 • Pose på døren-merke når dette er bestilt
 • Frankeringsmerket P.P Norge (porto betalt)
Illustrasjon av Pakke i postkassen-etikett

7. Mottakers postadresse

Pakke i postkassen sorteres helt eller delvis maskinelt. Det er derfor viktig å bruke mottakerens fulle postadresse og etasje slik at pakken kommer raskt fram, uten forsinkelser. Merk at pakker til mottakere med postboks-adresse ikke kan leveres i pose på døren (pkt 5) og ikke skannes ved levering (pkt 16). Les mer om adressering her.

8. Returadresse

Avsenderfeltet på adresseetiketten må inneholde avsenders navn og en fullstendig norsk returadresse. Alle pakker i en utsendelse/ordre må være fra samme avsender.

9. Bestilling

Utsendelse av pakker bestilles med EDI, vanligvis med et enkelt dataprogram fra en EDI- leverandør. EDI-bestillingen overfører automatisk informasjon om utsendelsen til Postens systemer. Korrekt EDI-melding må oversendes til Bring før de aktuelle pakkene blir hentet eller innlevert til Bring/Brings partner.

I EDI-bestillingen må hver pakke inneholde korrekt informasjon om mottakers mobilnummer og/eller epost-adresse.

10. Tilrettelegging og sortering

Pakke i postkassen med ulik vekt og ulikt format kan leveres inn samlet i egnet brevpost-lastbærer, og må holdes adskilt fra pakker som skal sorteres på Logistikk-terminal.  

11. Innlevering

Pakke i postkassen kan leveres inn på postkontor, Post i Butikk, bedriftssenter og Postens brevterminaler etter gjeldende innleveringsfrister på ditt lokale innleveringssted, se kartet her. Det er ingen krav til minsteantall per innlevering. Utsendelser på mer enn 5 000 pakker må leveres inn på Postens brevterminaler. Henting av pakker hos avsender kan ordnes med en henteavtale. Pakker til Longyearbyen 9170/9171 vil behandles som sendinger til utlandet, og tolldokumenter må derfor følge med godt synlig plassert i plastlomme på sendingen.

12. Leveringshastighet og utlevering

Pakke i postkassen er en innenlands tjeneste.

DestinasjonLeveringstidUtlevering i postkassen
I Norge2-3 virkedager over hele landetMandag-fredag

Hvis mottakerens postkasse er låst, hvis pakken ikke får plass, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, kan mottaker hente pakken på sitt lokale postkontor eller Post i Butikk mandag - lørdag. Mottaker får en SMS eller e-post når pakken er klar til henting.

Mottaker får en påminnelse om henting av pakken etter 3 og 11 dager. Er pakken fortsatt ikke hentet etter 14 dager blir den returnert til bedriften din.

Pakker som ikke blir hentet eller som av andre grunner ikke kan leveres ut til mottaker sendes i retur med samme leveringstid som ved utsendelse.

13. Fakturering

Tjenesten faktureres, og kan ikke kjøpes kontant. Fakturering er basert på mottatt informasjon om mottakers postadresse fra EDI-melding, samt antall pakker og reell vekt per pakke ved ankomst til Postens brevterminal.

Pakker som ikke kan leveres i postkassen sendes mottakers Postkontor eller Post i Butikk for henting. Hentesendinger får et pristillegg per pakke som faktureres separat. Les mer om hentesendinger i punkt 4.

14. Avvik

Pakker som ikke er EDI-meldt kan bli forsinket eller levert tilbake til avsender. Det samme gjelder hvis sendingen ikke er utstyrt med adresseetiketten Harmonized label eller på annen måte ikke tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende vilkår for tjenesten.

15. Innhold og emballasje

Pakkene må ha et innhold som er tillatt å sende med Posten. Se gjeldende bestemmelser for farlig gods i postsendinger. Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten bærer intet ansvar for forsendelsens innhold. Emballasjen må slutte godt om innholdet slik at det ligger støtt. Erfaring viser at pakker som inneholder metall eller væske kan forstyrre RFID-sporingen og det anbefales derfor bobleplast eller lignende for å skape luft mellom RFID-brikken og innholdet.

16. Sporing

Pakken sendes fram til mottakeren sammen med øvrig brevpost. Sporing av pakker basert på strekkoden på etiketten gjelder samtlige pakker, og skjer på følgende sporingspunkter:

 1. Når pakken ankommer postterminal
 2. Når pakken leveres i postkassen (pakker levert i postboks får ikke sporingspunkt ved levering)
 3. Når pakken er forsøkt levert i postkasse
  - Hvis pakken ikke kan leveres pga. låst/full/for liten postkasse får mottaker melding om at pakken kan hentes på postkontor/Post i Butikk.
 4. Når pakken er klar til henting på postkontor/Post i Butikk, etter at den ble forsøkt levert i postkassen.

  Dersom tjenestevarianten med RFID-sporing er valgt, vil pakken i tillegg få sporingspunkter basert på lesing via antenner.

  Adresseetikettens RFID-brikke gjenkjennes av antenner som er plassert på definerte punkter underveis til mottaker, med følgende sporingspunkter:
 5. Når pakken sorteres på postterminal
 6. Når pakken er på vei ut til mottaker

  Pakken kan spores på bring.no, posten.no og Postens sporingsapp. I tillegg til sporing på nett får mottakeren melding på SMS/e-post på sporingspunkt 1, 2, 3, 4 og 6. Varsel 3 og 4 sendes kun når pakken ikke får plass i postkassen og sendes til henting på postkontor eller Post i Butikk.

17. Generelle betingelser og erstatningsansvar

Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester, og Postens generelle betalingsbetingelser, gjelder for tjenesten Pakke i postkassen. Tjenesten Pakke i postkassen er en uregistrert postsending i relasjon til Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og postlovgivningen. Det ytes ikke noen form for erstatning for uregistrerte postsendinger. Stoppkrav (jfr. Postens generelle leveringsvilkår pkt 4.9) gjelder ikke for tjenesten Pakke i postkassen. 

Posten forbeholder seg retten til å gjennomføre endringer i priser og tjenestevilkår etter forutgående offentliggjøring. Informasjon om endringer i pris og tjenestevilkår offentliggjøres på bring.no.

V01 - 01.07.2021