Printvennlig versjon (PDF)

Det må inngås en skriftlig avtale før tjenesten tas i bruk.

1. Avtalen
Bestill en svarsendingsavtale på bring.no eller ring kundeservice på telefon 04045. Avtalen inneholder ditt unike avtalenummer og adressen som skal brukes på svarsendingene.

2. Hva kan sendes
Svarsendinger kan ha form som brev, postkort, kuponger, annonser og adressekort for retur av brevpost og småpakker innenlands. For internasjonale svarsendinger kontakt kundeservice på telefon 04045.

3. Formater, mål og vekt
Svarsending sendes som brevpost og følger samme mål og vekt som brevpostsendinger.

Minimumsmål 
Brev og kort: 9 x 14cm
Rull: Minste lengde må ikke være under 10 cm. Lenge + diameter x 2 ikke under 17 cm. 

Maksimumsmål
Brev og kort: Lengde høyst 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm.
Rull: Lengde høyst 90 cm. Lengde + diameter x 2 ikke over 104 cm. 

Vekt 
Inntil 2 kg

4. Priser og fakturering
Svarsendinger prises pr mottatt svarsending. Prisen er basert på vekt pr sending etter gjeldende prisliste.

I tillegg må det betales en årsavgift pr avtalenummer. Årsavgiften fastsettes etter hvor mange ganger pr uke du velger å motta svarsendinger. Se prislisten.

Mottatte svarsendinger faktureres den 15. og siste i hver måned.
Årsavgiften beregnes fra det tidspunkt avtalen inngås og betales forskuddsvis for 12 måneder.

5. Leveringstid
Det vil normalt ta 3 virkedager fra dine kunder postlegger en svarsending til ditt firma mottar svarsendingene fra oss.

6. Mottaksfrekvens
Du kan velge mellom 3 alternativer for hvor ofte du ønsker å motta svarsendinger:

  • 1 gang i uken
  • 3 ganger i uken
  • 5 ganger i uken (mandag-fredag)

Hvilket alternativ du bør velge avhenger av antallet svarsendinger du vanligvis mottar. Er det viktig å registrere responsen mandag-fredag eller rekker det med 1 eller 3 ganger i uken.

Vi gjør oppmerksom på at selv om du har valgt 1 eller 3 ganger i uken vil du motta svarsendinger oftere dersom det enkelte dager eller perioder viser seg å komme inn flere enn vanlig.

7. Adressering
Tjenesten forutsetter bruk av tildelt avtalenummer og svarsendingsadresse.

8. Utforming (layout)
Svarsendinger skal være utformet etter gjeldene grafiske maler. Se punkt 11 nedenfor.

9. Frankeringsmerke
For lett å identifisere en svarsending blant annen brevpost skal svarsendinger påtrykkes et "frankeringsmerke" med teksten "Adressaten betaler for sending i Norge"

11. Generelle betingelser
Utover vilkår beskrevet her, gjelder Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og Postens generelle betalingsbetingelser

Posten Norge AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og produktvilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og produktvilkår offentliggjøres på bring.no.

12. Illustrasjoner – slik utformer du svarsendinger

Svarsendinger vilkår