EUs mobilitetspakke en gavepakke for internasjonal transport

EUs mobilitetspakke – en etterlengtet gavepakke for internasjonal transport?

Bring Internasjonal logistikk jobber med mange leverandører. Det gode samarbeidet kommer nå til å bli enda viktigere etter innføringen av nye rammevilkår i form av EUs nye mobilitetspakke.

En Bring-lastebil som kjører på en vei.

Bedre arbeidsforhold for alle i bransjen

Et av hovedpunktene i det nye regelverket for internasjonal transport som EU har (delvis) vedtatt (det som kalles EUs mobilitetspakke, se faktaramme for detaljer), er at det skal bli bedre arbeidsforhold, bedre arbeidsvilkår og mer seriøsitet i bransjen. Det er veldig positive nyheter for alle som jobber i bransjen, sier Ted Jondal, som er lastebilsjåfør for Bring i Jönköping:

Jeg håper at de nye reglene skal gjøre markedet bedre, og at kollegaene mine blir behandlet bedre. Det er jo faktisk mange som bor i bilene sine i ukevis.

Ted Jondal, lastebilsjåfør i Bring

Ted_Jondal_ lastebilsjåfør_ Bring
Ted Jondal kjører lastebil for Bring

Ted forteller også at en viktig forskjell er at de som jobber for Bring, går jo hjem fra terminalen når arbeidsdagen er slutt. Mange utenlandske sjåfører har jo bare sin lastebil å bo i og har det nok ikke så lett. Men påpeker nå at det kan bli bedre med de nye reglene. De gjelder for de fleste utenlandske leverandørene og sjåførene som kjører i Norden. Ted er positivt innstilt til hverdagen på veien i transportbransjen, men legger til:

Det er en bra bransje, men det eneste som kan være en utfordring av og til, er kø og språkproblemer på terminaler og lignende. Det har jo kommet veldig mange utenlandske sjåfører og biler etter hvert. Men det går stort sett fint.

Ted Jondal

Bring er bra!

Ted forteller at han er svært fornøyd med hvordan han har det på jobb i Bring:

Bring er veldig bra. Da jeg begynte i 2017, fikk jeg mye hjelp og veldig god opplæring på Hamar, både fra sjefer og fra andre sjåfører. Jeg får god informasjon og vi gjør hyggelige ting sammen.

Ted Jondal

Det er også tydelig at han trives bak rattet på arbeidsplassen sin, og at arbeidsverktøyet fungerer godt:

Det er moderne, fine biler. De er en drøm å kjøre i motbakker i motsetning til de gamle bilene, som fort mistet mye fart. Service og oppfølging av bilen på terminalen er også veldig bra

Ted Jondal

På jobb for Bring finner du Ted og lastebilen på veiene rundt og mellom Göteborg, Malmö, Västerås og Kalmar. Han er nærmest en IKEA-sjåfør:

Jeg begynner nesten alle dager med å kjøre opp til Ikea i Torsvik. Godset står alltid ferdiglastet. Så jeg kobler bare på trailerslepet og kjører til forskjellige leveringssteder.

Ted Jondal

Han forteller at når godset er losset, tar han med retur til Ikea eller kjører til en annen kunde og henter gods der og leverer der det skal. Til slutt er det å kjøre hjem til terminalen og avslutte arbeidsdagen. Ted liker at det er et selvstendig arbeid, men han liker aller best at han kommer seg ut.

Jeg er faktisk nære naturen, ser at den endrer seg – nå blir det jo grønnere og finere for hver dag. Jeg satt mye på kontor før, så dette er mye bedre.

Ted Jondal

flagg-eu-norge
Norge og EU samarbeider om transportregler

Bring ønsker EUs mobilitetspakke velkommen

Bring Internasjonal Logistikk følger med på endringene i internasjonal transport og er positivt innstilt til de nye «spillereglene» som EUs mobilitetspakke legger fram:

Det aller viktigste er at denne pakken vil gi bransjen et betydelig løft av seriøsitet – at flere i bransjen må begynne å bevege seg opp mot nivået til Bring.

Yan Ma i Bring Internasjonal logistikk

Innføringen vil også være positiv for konkurransen i bransjen. Men det er ikke tvil om at dette krever at både nasjonale og internasjonale myndigheter klarer å følge opp intensjonene i pakken. 

Hvem jobber med leverandørstyring?

I Internasjonal logistikk er det et team på fem som jobber med leverandørstyringen. Natallia Sakovich og Yan Ma er to av dem. Natallia jobber opp mot Bring Intermodal, mens Yan har full oversikt og er som en koordinator på tvers av de fem, som alle har spisskompetanse i divisjonen. Til daglig er det også befraktere og ledere som jobber tett og aktivt med underleverandørene.

Hva er leverandørstyring?

For Posten og Bring handler en bærekraftig leverandørkjede om at arbeidsforhold, miljø og etikk håndteres på en seriøs måte hos leverandørene. Det betyr blant annet at leverandørene bidrar til å redusere klimautslipp, at leverandørenes ansatte har ordentlige arbeidsavtaler, dokumentert lønn og har organisasjonsfrihet. Det betyr også at bestemmelser om arbeidstid overholdes, og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt. Bring arbeider derfor strukturert for å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede.  

På hvilken måte påvirker EUs mobilitetspakke Bring?

De tre mest umiddelbare og viktigste konsekvensene nå innebærer at Internasjonal logistikk skal:

 1. ha full oversikt over endringene og ha riktig forståelse av disse
 2. bidra til å iverksette endringene, sammen med myndighetene
 3. gjøre tilpasninger i drift og i arbeidet med leverandørstyring

Hva går en revisjon ut på?

Leverandørrevisjon er en av de viktigste metodene Bring bruker i arbeidet med leverandørstyring. Denne metoden oppdateres og kompletteres i samsvar med de endringene som kommer som en del av EUs mobilitetspakke. Yan Ma forklarer:

Vi sjekker om leverandøren er informert om den nye mobilitetspakken. Og vi spør hvordan de har tenkt å innføre den, og hvilke tanker de har om den.

Yan Ma

På den måten får vi en følelse av hva vi skal legge vekt på, og hvordan vi skal gå frem for å få informasjon, forteller Ma.

Det er jo fortsatt ikke helt klart hvordan kravene og reglene blir. Men det er veldig nyttig for Bring å høre hvilke tanker leverandørene har om de nye reglene som kommer. Så er vi (og de) best mulig forberedt.

Hvor lang tid tar det å gjøre en revisjon?

Revisjoner er en omfattende prosess. Natallia Sakovich forteller at isolert sett tar det ca. en arbeidsdag. Men dobbelt så mye tid til forberedelser. Og det tar tid å følge opp punkter som ikke er godkjent fra Bring, eller at det trengs mer dokumentasjon. Så det kan ta flere måneder før revisjonen kan avsluttes med grønt lys. Hun forteller videre at noen ganger kan det også ta ett år hvis de skal følge med på kjøretimer på sjåførene for å være sikre på at de ikke går over den grensen som er tillatt. Da kan det være at vi sjekker i 2022 i januar, som et oppfølgingspunkt i revisjonen.

Det er en sjelden at det er «case closed» med en gang. Vi har alltid punkter å følge opp etter revisjon.

Natallia Sakovich i Bring Internasjonal logistikk

 

Dette er EUs mobilitetspakke

Pakken består av tre «delpakker». De ble lansert i løpet av 2017-2019. De viktigste endringene trer i kraft i alle EU-land i løpet av første halvår 2022. Hovedpunkter i EUs mobilitetspakke:

 • Reglene for kabotasje blir strammet inn.
 • Det blir vanskeligere for «postkassebedrifter» å konkurrere på markedet.
 • Kjøretøy får pålagt retur til hjemlandet senest etter åtte uker.
 • Sjåfører får rett til å returnere til arbeids- eller hjemsted hver tredje eller fjerde uke
 • Lønn for sjåfører både for kabotasje og for tredjelandskjøring må følge nivået i landene der transporten utføres.
 • Sjåførene får krav om å overnatte utenfor lastebilen ved normal ukehvile (på 45 timer eller mer). Arbeidsgiver skal betale for dette.
 • Varebiler i internasjonal transport (over 2,5 tonn) må også ha tillatelse og fartsskriver.
 • Det blir innført digitale fartsskrivere med GPS i nye kjøretøy og i alle innen 2025.
Av Atle Mosling 02.06.2021