Mottakerbestilt henting i Mybring

Mottakerbestilt henting i Mybring

Med vår løsning for mottakerbestilt henting kan du styre din returlogistikk effektivt og med stor fleksibilitet. Mottaker bestiller enkelt henting selv via en avtalekode, og du som opprinnelig avsender betaler. Henting av pakker og Business Pallet i Norge, Sverige og Danmark støttes.

Steg 1: Oppsett av avtale for mottakerbestilt henting

Det er enkelt å ta i bruk vår løsning for mottakerbestilt henting. Det eneste du må gjøre er å kontakte din kontaktperson i Bring og be om at det settes opp en avtale som er aktivert for mottakerbestilt henting.

Følgende informasjon må spesifiseres i avtalen: 

  • Hvilken hentetjeneste du ønsker å bruke (på nåværende tidspunkt støttes kun henting av pakker og Business Pallet)
  • Avtalekoden du ønsker å knytte opp mot avtalen 

Det kan opprettes én avtale per hentetjeneste per land per kundenummer.  Samme avtalekode kan brukes for avtaler knyttet til samme hentetjeneste i ulike land. 

Steg 2: Oppsett av link til mottakere

Hvordan du ønsker å distribuere ut avtalekoden er opp til deg. Mottaker trenger å vite følgende for å bestille sin henting: 

  • Link til nettstedet: pickup.bring.no
  • Avtalekoden 

For å gjøre det så enkelt som mulig for dine mottakere, anbefaler vi at du lager en direktelink som også inneholder avtalekoden. Da kan mottaker raskt klikke på/skrive inn linken, og søk på avtale vil skje automatisk ved landing på siden. En slik 2 in 1 link lages ved å legge til avtalekoden etter "=" i følgende streng: 

  • https://pickup.bring.no/?q= 

Eksempel: avtalekode 12345678999 -> link https://pickup.bring.no/?q=12345678999 

Steg 3: Mottaker bestiller henting selv

Mottaker bestiller enkelt sin henting ved å: 

  1. Klikke på/skrive inn linken med avtalekoden.
  2. Fylle ut hvor det skal hentes og hva som skal hentes. 
  3. Angi hvilken dato sendingene ønskes hentet.
  4. Klikke "Bestill henting". 

Husk at alle kolli må være påført etikett når de blir hentet.

Del artikkel