Kvalitet- og avviksrapporter i Mybring

Med Mybrings kvalitet- og avviksrapporter får du en oversikt over leveringskvalitet og avvik: faktisk utlevert mot forventet leveringstid, og avvik i produksjon - fra manglende forhåndsmelding til returnert til avsender. Hvilke rapporter som er tilgjengelige for deg avhenger av hvilke kundenummer som er knyttet til din bruker.

Pakkekunder i Norge  

Du som sender norske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Leveringskvalitet: viser faktisk utlevert mot forventet leveringstid. 
 • Returnert til avsender: viser hvilke sendinger som har gått i retur. 
 • Mangler forhåndsmelding: viser hvilke sendinger Bring har mottatt uten EDI-melding. 
 • Forsøkt levert: viser sendinger som er forsøkt levert mottaker uten å lykkes. 
 • Sannsynlig forsinkelse: viser sendinger som sannsynligvis blir forsinket levert til mottaker i henhold til Brings veiledende fremsendingstider. 
 • Kundefeil: viser hvilke sendinger som har strekkodefeil.

Pakkekunder i Norden  

Du som sender nordiske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Leveringskvalitet: viser faktisk utlevert mot forventet leveringstid. 
 • Returnert til avsender: viser hvilke sendinger som har gått i retur. 
 • Mangler forhåndsmelding: viser hvilke sendinger Bring har mottatt uten EDI-melding. 
 • Forsøkt levert: viser sendinger som er forsøkt levert mottaker uten å lykkes. 
 • Adressekvalitet: viser Bedriftspakke-sendinger med feil postnummer i mottakers adresse. Bring vil forsøke å korrigere feil og levere pakkene. 
 • Kundefeil: viser hvilke sendinger som har strekkodefeil.

Stykk- og partigodskunder i Norge  

Du som sender Stykk- og partigods i Norge har tilgang til disse rapportene: 

 • Leveringskvalitet: viser faktisk utlevert mot forventet leveringstid. 
 • Forsøkt levert: viser sendinger som er forsøkt levert mottaker uten å lykkes.
25.09.2020