Rapporter - Kvalitet- og avviksrapporter i Mybring

Kvalitet- og avviksrapporter i Mybring

Med Mybrings kvalitet- og avviksrapporter får du en oversikt over leveringskvalitet og avvik: faktisk utlevert mot forventet leveringstid, og avvik i produksjon - fra manglende forhåndsmelding til returnert til avsender. Hvilke rapporter som er tilgjengelige for deg avhenger av hvilke kundenummer som er knyttet til din bruker.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Pakkekunder i Norge  

Du som sender norske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Leveringskvalitet: viser faktisk utlevert mot forventet leveringstid.
 • Kundefeil: viser hvilke sendinger som har strekkodefeil.
 • Mangler forhåndsmelding: viser hvilke sendinger Bring har mottatt uten EDI-melding.
 • Sannsynlig forsinkelse: viser sendinger som sannsynligvis blir forsinket levert til mottaker i henhold til Brings veiledende fremsendingstider.
 • Forsøkt levert: viser sendinger som er forsøkt levert mottaker uten å lykkes.
 • Returnert til avsender: viser hvilke sendinger som har gått i retur.

Pakkekunder i Norden  

Du som sender nordiske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Leveringskvalitet: viser faktisk utlevert mot forventet leveringstid.
 • Kundefeil: viser hvilke sendinger som har strekkodefeil.
 • Mangler forhåndsmelding: viser hvilke sendinger Bring har mottatt uten EDI-melding.
 • Forsøkt levert: viser sendinger som er forsøkt levert mottaker uten å lykkes. 
 • Adressekvalitet: viser Bedriftspakke-sendinger med feil postnummer i mottakers adresse. Bring vil forsøke å korrigere feil og levere pakkene. 
 • Returnert til avsender: viser hvilke sendinger som har gått i retur.

Stykk- og partigodskunder i Norge  

Du som sender Stykk- og partigods i Norge har tilgang til disse rapportene: 

 • Leveringskvalitet: viser faktisk utlevert mot forventet leveringstid. 
 • Forsøkt levert: viser sendinger som er forsøkt levert mottaker uten å lykkes.
Del artikkel