Slik abonnerer du på rapporter fra Mybring

Rapportene i Mybring gir deg full kontroll over din logistikk, og du kan når som helst logge deg inn og ta ut rapportene du ønsker. Hvis du vil å spare tid, anbefaler vi derimot at du setter opp et eller flere rapportabonnementer. Da får du rapportene tilsendt automatisk til din e-post så ofte du vil.

Sett opp et abonnement 

  1. Klikk "Rapporter" og velg "Nytt abonnement".  
  2. Velg kundenummeret eller kundenummergruppen du ønsker å sette opp et abonnement for, og velg rapportkategori "Status", "Kvalitet og avvik" eller "Økonomi".  
  3. Klikk på den rapporten som er aktuell fra deg, og spesifiser hvor ofte du ønsker å motta rapporten. Skreddersy ditt kolonneutvalg gjennom å legge til og fjerne kolonner under "Endre", og angi e-postadressen rapporten skal sendes til. Du kan både legge til flere mottakere og adressere ditt abonnement til andre mottakere. 
  4. Klikk "Vis flere abonnementsvalg" for å velge format, språk, hvor lenge abonnementet skal vare og om rapporten skal sendes selv om den er tom. Klikk "Start abonnement". 

Ditt abonnement er nå startet. Hvis du vil gjøre endringer i abonnementet, klikk "Rapporter" og velg "Abonnementer".  

Sett opp et abonnement for "Spesifisert faktura"-rapporten 

  1. Klikk "Fakturaer" og velg kundenummeret du ønsker å se fakturaer for. 
  2. Gå til "Lag abonnement". Skreddersy ditt kolonneutvalg gjennom å legge til og fjerne kolonner under "Endre", og angi e-postadressen rapporten skal sendes til. Du kan både legge til flere mottakere og adressere ditt abonnement til andre mottakere. 
  3. Velg "Vis flere abonnementsvalg" for å velge format, språk og hvor lenge abonnementet. Klikk "Start abonnement". 

Ditt abonnement er nå startet. Hvis du vil gjøre endringer i abonnementet, klikk "Rapporter" og velg "Abonnementer".  

2020.09.25