Rapporter - Statusrapporter i Mybring

Statusrapporter i Mybring

Med Mybrings statusrapporter får du status på dine sendinger: fra forhåndsmeldt til levert til mottaker. Hvilke rapporter som er tilgjengelige for deg avhenger av hvilke kundenummer som er knyttet til din bruker.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Pakkekunder i Norge og Norden 

Du som sender norske og nordiske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Forhåndsmeldt: oversikt over sendinger som er forhåndmeldt.  
 • Mottatt av Bring: oversikt over sendinger som er mottatt av Bring. 
 • Kjøres ut til mottaker i dag: oversikt over sendinger som er lastet på bil for utkjøring. 
 • Ikke hentet på utleveringssted: oversikt over sendinger som ligger på utleveringssted og ikke er hentet ennå. 
 • Levert til mottaker: oversikt over sendinger som er levert mottakeren. 
 • Siste status: viser siste hendelse på sendingen. 

Stykk- og partigodskunder i Norge  

Du som sender Stykk- og partigods i Norge har tilgang til disse rapportene: 

 • Forhåndsmeldt: oversikt over sendinger som er forhåndmeldt.  
 • Mottatt av Bring: oversikt over sendinger som er mottatt av Bring. 
 • Ligger på adviseringslager: oversikt over sendinger som ligger på adviseringslager. Mottaker blir kontaktet av Bring for å avtale utlevering. 
 • Lastet på distribusjonsbil: oversikt over sendinger som kjøres ut til mottaker i dag. 
 • Levert til mottaker: oversikt over sendinger som er levert mottakeren.
Del artikkel