Statusrapporter i Mybring

Med Mybrings statusrapporter får du status på dine sendinger: fra forhåndsmeldt til levert til mottaker. Hvilke rapporter som er tilgjengelige for deg avhenger av hvilke kundenummer som er knyttet til din bruker.

Pakkekunder i Norge og Norden 

Du som sender norske og nordiske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Forhåndsmeldt: oversikt over sendinger som er forhåndmeldt.  
 • Mottatt av Bring: oversikt over sendinger som er mottatt av Bring. 
 • Kjøres ut til mottaker i dag: oversikt over sendinger som er lastet på bil for utkjøring. 
 • Ikke hentet på utleveringssted: oversikt over sendinger som ligger på utleveringssted og ikke er hentet ennå. 
 • Levert til mottaker: oversikt over sendinger som er levert mottakeren. 
 • Siste status: viser siste hendelse på sendingen. 

Stykk- og partigodskunder i Norge  

Du som sender Stykk- og partigods i Norge har tilgang til disse rapportene: 

 • Forhåndsmeldt: oversikt over sendinger som er forhåndmeldt.  
 • Mottatt av Bring: oversikt over sendinger som er mottatt av Bring. 
 • Ligger på adviseringslager: oversikt over sendinger som ligger på adviseringslager. Mottaker blir kontaktet av Bring for å avtale utlevering. 
 • Lastet på distribusjonsbil: oversikt over sendinger som kjøres ut til mottaker i dag. 
 • Levert til mottaker: oversikt over sendinger som er levert mottakeren.
25.09.2020