Økonomirapporter i Mybring

Med Mybrings økonomirapporter får du oversikt over kostnader knyttet til dine sendinger: beregninger på akkumulert og på sendings-/ordrenivå. Hvilke rapporter som er tilgjengelige for deg avhenger av hvilke kundenummer som er knyttet til din bruker.

Pakkekunder i Norge  

Du som sender norske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Foreløpig fraktberegning: oversikt over foreløpige fraktkostnader for dine sendte sendinger. 
 • Detaljert fraktberegning: detaljert oversikt over fraktkostnader for dine sendte sendinger. 
 • Fraktkostnader, summert per tjeneste: oversikt over fraktkostnader summert per tjeneste. 
 • Fraktkostnader, summert per artikkel: oversikt over fraktkostnader fakturert per artikkel. 
 • Spesifisert faktura (hentes ut fra Fakturaarkivet): oversikt over hva som er fakturert per sending. 

Pakkekunder i Norden  

Du som sender nordiske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Foreløpig fraktberegning: oversikt over foreløpige fraktkostnader for dine sendte sendinger. 
 • Levert til mottaker med pris: oversikt over sendinger som er levert til mottaker, med pris for sendingene. 
 • Justert mål/vekt: oversikt over sendinger som har fått justert mål og/eller vekt. Rapporten viser data før og etter korrigering. 
 • Fraktkostnader, summert per vektintervall: oversikt over fraktkostnader per måned summert per vektkategori. 
 • Fraktkostnader, summert per mottakerterminal: oversikt over fraktkostnader per måned summert per mottakerterminal. 
 • Spesifisert faktura (hentes ut fra Fakturaarkivet): oversikt over hva som er fakturert per sending. 

Stykk- og partigodskunder i Norge  

Du som sender Stykk- og partigods i Norge har tilgang til disse rapportene: 

 • Detaljert fraktberegning. detaljert oversikt over fraktkostnader for dine sendte sendinger. 
 • Fraktkostnader, summert per artikkel: oversikt over fraktkostnader fakturert per artikkel. 
 • Spesifisert faktura (hentes ut fra Fakturaarkivet): oversikt over hva som er fakturert per sending. 
   
25.09.2020