Rapporter - Økonomirapporter i Mybring

Økonomirapporter i Mybring

Med Mybrings økonomirapporter får du oversikt over kostnader knyttet til dine sendinger: beregninger på akkumulert og på sendings-/ordrenivå. Hvilke rapporter som er tilgjengelige for deg avhenger av hvilke kundenummer som er knyttet til din bruker.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Pakkekunder i Norge  

Du som sender norske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Detaljert fraktberegning: detaljert oversikt over fraktkostnader for dine sendte sendinger. 
 • Fraktkostnader, summert per tjeneste: oversikt over fraktkostnader summert per tjeneste. 
 • Fraktkostnader, summert per artikkel: oversikt over fraktkostnader fakturert per artikkel. 
 • Spesifisert faktura (hentes ut fra Fakturaarkivet): oversikt over hva som er fakturert per sending. 

Pakkekunder i Norden  

Du som sender nordiske pakketjenester har tilgang til disse rapportene: 

 • Detaljert fraktberegning: detaljert oversikt over fraktkostnader for dine sendte sendinger.
 • Fraktkostnader, summert per artikkel: oversikt over fraktkostnader fakturert per artikkel.
 • Spesifisert faktura (hentes ut fra Fakturaarkivet): oversikt over hva som er fakturert per sending.

Stykk- og partigodskunder i Norge  

Du som sender Stykk- og partigods i Norge har tilgang til disse rapportene: 

 • Foreløpig fraktberegning: oversikt over foreløpige fraktkostnader for dine sendte sendinger.
 • Justert mål/vekt: oversikt over sendinger som har fått justert mål og/eller vekt. Rapporten viser data før og etter korrigering.
 • Fraktkostnader, summert per vektintervall: oversikt over fraktkostnader per måned summert per vektkategori.
 • Fraktkostnader, summert per mottakerterminal: oversikt over fraktkostnader per måned summert per mottakerterminal.
 • Spesifisert faktura (hentes ut fra Fakturaarkivet): oversikt over hva som er fakturert per sending. 
   
Del artikkel