Adressevask av kundedatabasen

I en adressevask laster vi opp ditt kunderegister og oppdaterer med ny og korrekt informasjon.

Du får en detaljert rapport som viser hva som er gjort.

 • Sikrer at du treffer rett mottaker
 • Reduserer returer og klager
 • Øker responsmuligheten på forsendelsen
 • Anbefales sammen med Elektronisk Adresseoppdatering

Hva får jeg ut av en adressevask?

Adresser er i konstant endring. Folk flytter eller faller fra, det kommer nye gatenavn og husnummer, og i tillegg gjør Posten hvert år nødvendige postnummerendringer. 

I en adressevask oppdaterer vi ditt register med alle endringer og legger til annen kontaktinformasjon om du trenger det.

Sammen med resultatet får du en detaljert rapport, som viser hva slags endringer som er gjort. I tillegg til å oppdatere registeret ditt kan vi også tilføre data som gir deg mer kunnskap, og viktige nøkkeltall på dine kunder.

 

Konsumentvask
Du kan oppdatere eller tilføre informasjon fra våre registre i forkant av kampanjer, på fast basis eller automatisk etter hvert som endringer inntreffer. Vi kan oppdatere eller tilføre nyttige opplysninger som:

 •  Oppdatering av navn, adresse og telefonnummer
 •  Oversikt over døde personer

 •  Sjekk mot reservasjonsregisteret til Brønnøysund

 •  Merking av dubletter

 •  Tilføring av blant annet telefonnummer, kjønn, alder, boligtype, inntekt og formue (grupperte data), barnesannsynlighet

 

Vask av næringslivsadresser
Du får oppdatert eller tilført informasjon om:

 •  Oppdatering av bedriftsnavn, postadresse, besøks- og leveringsadresse og telefonnummer

 •  Bedriftsstatus (for eksempel opphørt eller slettet, ikke økonomisk aktivt)

 • Geografi (postnummer, kommune, fylke)

 •  Merking av dubletter

 •  Tilføring av informasjon som blant annet kontaktperson, bransje, antall ansatte, omsetning, selskapsform

 • I tillegg kan vi tilføre informasjon om ledere med funksjon eller tittel

Adressevask bør kombineres med elektronisk adresseoppdatering for å holde registeret oppdatert.

 

Hva koster det?

 

Pris på Adressevask er avhengig av hvor stort kunderegisteret er og hvilken informasjon du ønsker tilført. 

For mer informasjon eller pristilbud kontakt oss:

Telefon 04045 eller kundeservice@bring.com