I Mybring har vi samlet alle saker knyttet til ditt kundenummer, uavhengig om disse er meldt inn på telefon, e-post eller på bring.no

Søk om tilgang som bruker:

  1. Logg inn i Mybring
  2. Gå til Min profil
  3. Under Tilgang og rettigheter trykker du på blyanten for å «Endre»
  4. Huk av for Kundeservice
  5. Trykk «Søk om tilgang»

Forespørsel blir sendt til administrator i din bedrift. Dersom dette ikke finnes går den til kundeservice hos oss.