Når du har opprettet en bruker i Mybring og fått den koblet til ditt kundenummer, er du klar til å ta neste steg - bestille din første pakke.

Steg 1: Skriv ut fraktetikett

1. Velg Ny bestilling under meny-punktet Bestilling.
2. Fyll inn postnummer eller gateadresse i til- og fra-feltet og klikk på Finn tjenester.
3. Klikk på en av pakke-tjenestene som kommer opp.
4. Fyll inn leveransedetaljer og legg til eventuelle tilleggstjenester.
5. Klikk på Oppdater og Neste.
6. Angi avsender og mottager (Tips! Lagre adressene i adresseboken).
7. Klikk på Bestill (Obs! Dette lager bare fraktseddelen, henting må bestilles seperat).
8. Skriv ut og klistre på frakseddelen på pakken og strekkoden synlig.

Gjenta dette steget for alle pakker du skal sende.

Steg 2: Bestille henting

Når du er klar for at dine pakker eller paller skal bli hentet, følger du trinnene nedenfor.
1. Velg Henting under menypunktet Bestilling.
2. Fyll inn hva som skal hentes og hvor, samt kontaktinformasjon (Tips! Lagre informasjonen, så har du dette lett tilgjengelig neste gang du bestiller henting).
3. Klikk på Bestill henting.

Klart! Nå er det bare å vente på at en Bringsjåfør kommer og henter din forsendelse.