Vilkår for Sporbar brevpakke utland

1. Hva kan sendes

Tjenesten passer for deg som sender varer, gaver eller gjenstander til definerte land i Europa. Sporbar Brevpakke til utlandet er en enkel og rimelig løsning

2. Formater, mål og vekt

Minimumsmål: 9 x 14 cm, tykkelse 2 cm.

Maksimumsmål:
35,3 x 25 cm og tykkelse 7 cm

Maksimumsvekt:
2 kilo pr sending

3. Priser

Prisene er basert på vekt. Kun en destinasjon, utland. Prisene er inklusive sporing og ekskl.mva.

Vektgruppe:0 - 350 gram351 - 1000 gram1001 - 2000 gram
Pris NOK ekskl.mva100,00160,00200,00

4. Tilrettelegging, sortering og adresseetikett

Sendingene skal innleveres separat fra annen post og emballeres. Påfør pakken vår standard adresse/tolletikett (CN 23) for Sporbar Brevpakke Utland. Hver enkelt etikett har sin unike strekkode. Etiketten er utformet på engelsk og all informasjon må gis på engelsk.

Blankett_Customs-declaration_CN23
Tolletikett sporbar brevpakke utland

Det er viktig å fylle ut tollinformasjon så korrekt og detaljert som mulig. Sendinger kan bli returnert dersom adresse/tolletiketten ikke er korrekt utfylt, og på engelsk. Du må oppgi innholdet selv om du krysser av for «gift».

5. Innleveringssted og -tid 

Sendingene leveres til Posten. Kunder med egen avtale kan levere på terminal og har dere hente og bringe avtale kan denne benyttes. Første skanning og første sporbare punkt av sendingen er på Postens Østlandsterminal. 

Vær oppmerksom på lokale innleveringsfrister. Innlevert post som ikke tilfredsstiller vilkårene, kan bli forsinket og i noen tilfeller returnert. 

6. Fremsending til mottakerland

I mottakerlandet blir sendingen skannet og tollbehandlet, før den kan leveres i postkassen. Tollbehandling i mottakerlandet kan medføre lenger leveringstid.

Mottaker blir varslet per e-post eller sms om henting, dersom den ikke leveres i postkassen. Disse landene kan motta Sporbar Brevpakke Utland.

7. Frankering og merking

Alle sendinger skal være påført standard adresse/tolletikett (CN 23) som er ferdig merket med frankeringsmerke (P.P Norge (porto betalt)) samt teksten ‘PRIORITY’ og ‘TRACKED’.  

8. Leveringstid 

  • Norden: 4–7 dager avhengig av land
  • Europa: 4–9 dager avhengig av land

Leveringstiden er avhengig av avstand og postgangen i det enkelte land. 

9. Adressering

Adressering med korrekt navn og adresse sikrer at posten kommer frem til rett mottaker uten forsinkelse. Sendingen skal også merkes med returadresse. Se retningslinjer og regler for korrekt adressering til mottakere i utlandet.

10. Personvern

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

11. Bestilling/ordreregistrering

Hver utsendelse må bestilles i MyBring eller via booking-API. Adresse/tolletikett (CN 23) skal skrives ut og plasseres på sendingene. Hvis sendingen er liten er det viktig at etiketten brettes slik at høyre del festes i sin helhet på sendingen og at venstre del brettes rundt. 

12. Fakturering

Registrert ordre danner grunnlag for fakturering. 

13. Emballering og innhold

Sendingene skal emballeres etter våre anbefalinger. Se hvordan pakke riktig i pakkeguiden

Sendinger som inneholder farlig gods i begrensede menger skal merkes. Se gjeldende bestemmelser for forbudt innhold og farlig gods i begrensede mengder. Merking skal plasseres på forsiden av sendingen sammen med mottakeradressen.

Posten bærer ikke ansvar for forsendelsens innhold. Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med.

14. Følgepapirer til utlandet

Når varer eksporteres fra Norge er det viktig å sørge for at tollprosesser og -krav overholdes.

Det er viktig at eksportøren er kjent med reglene for eksport av varer fra Norge og import av varer til mottakerlandet 

Forsendelser må fortolles for import i følgende tilfeller: 
1. Varer med høy verdi. Alle forsendelser hvor varens verdi overstiger kr 5000

2. Midlertidig eksport. Alle forsendelser som krever midlertidig eksport, for eksempel varer sendt til utlandet for reparasjon og som skal returneres til Norge 

3. Re-eksport. Alle forsendelser som gjeneksporteres, som tidligere er midlertidig innført til Norge 

Vær oppmerksom på at varer med en verdi under kr 5000 fortsatt må fortolles dersom de er underlagt restriksjoner. 

Les mer om toll.

15. Erstatning og betingelser

Sporbar Brevpakke Utland er ikke en registrert sending, men en sporbar sending.
Det gis dermed ingen erstatning for tap, skade eller forsinkelse.

Utover vilkårene beskrevet her gjelder Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og Generelle betalingsbetingelser for Posten Norge AS.

Posten Norge AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og vilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og tjenestevilkår offentliggjøres på bring.no.